EN DE
Najlepsze praktyki zarządzania usługami IT

Dedykowana organizacja serwisowa SNP zapewnia jakość i ciągłość obsługi kontraktów outsourcingowych.

Jesteśmy firmą konsultingową, specjalizującą się w usługach SAP, outsourcingu IT i rozwoju oprogramowania. Wspieramy biznes naszych klientów. Do 2017 roku działaliśmy jako BCC.

Jesteśmy częścią Grupy SNP, światowego lidera w zakresie transformacji środowisk SAP

Od 1995 roku zrealizowaliśmy z sukcesem setki projektów IT w Polsce i kilkudziesięciu innych krajach.

"Lepszy Biznes" to magazyn klientów SNP. Czytaj setki artykułów, przydatnych w przygotowaniu i realizacji projektów IT.

Nasi eksperci przedstawiają najciekawsze rozwiązania i nowości ze świata IT.

Zobacz archiwum nagrań z webinarów, zarejestruj się na kolejne edycje.

Dlaczego uważamy, że SNP Poland jest dobrym pracodawcą? Bo łączymy cechy rzadko spotykane w jednej organizacji - duże możliwości rozwoju, a zarazem dobrą atmosferę i elastyczność środowiska pracy. Dowiedz się więcej, na czym to polega w praktyce!

SAP HR

Kadry i płace w SAP

Udostępnij
SNP Poland oferuje pełen zakres usług potrzebnych do wdrożenia, rozwoju i utrzymania SAP HR (SAP HCM) - od analizy przedwdrożeniowej, przez wdrożenie, integrację z innymi systemami SAP i non-SAP, hosting i administrację, po serwis aplikacyjny (zdalne wsparcie użytkowników) i outsourcing HR (np. naliczanie płac na SAP).

Najważniejsze funkcjonalności SAP HR to:
Administracja kadrami (HR-PA)
 • bieżąca obsługa pracowników i współpracowników:
  • rejestracja danych kadrowych
  • wydruk zaświadczeń
  • raportowanie
  • zgłoszenia do ZUS
Zarządzanie czasem pracy (HR-TM)
 • obsługa negatywnej i pozytywnej rejestracji czasu pracy,
 • definiowanie i przypisywanie grafików czasu pracy,
 • wydruk kart pracy,
 • rejestracja zdarzeń czasowych (nieobecności, obecności, zastępstw, nadgodzin itp.),
 • raportowanie czasu pracy
Rozliczanie list płac (HR-PY)
 • obsługa płacowa pracowników i współpracowników,
 • rozliczanie list regularnych i specjalnych,
 • wydruk zaświadczeń i pasków płacowych,
 • raportowanie,
 • generowanie dokumentów rozliczeniowych dla ZUS i US,
 • generowanie przelewów elektronicznych,
 • automatyczne księgowania wyników rozliczeń
Zarządzanie organizacją (HR-OM)
 • definiowanie struktury organizacyjnej wraz z powiązaniami stanowisk i strukturą raportowania,
 • symulowanie zmian organizacyjnych,
 • raportowanie
Nabór kadr (rekrutacja)
 • rejestracja informacji o kandydatach,
 • statystyki,
 • generowanie rankingów kandydatów,
 • zarządzanie wakatami,
 • automatyczna korespondencja z kandydatami,
 • transfer danych kandydata do bazy pracowniczej,
 • raportowanie
Zarządzanie szkoleniami
 • definiowanie katalogów szkoleń,
 • rezerwacja uczestnictwa,
 • rozliczanie kosztów,
 • oceny szkoleń,
 • raportowanie,
 • zarządzanie kwalifikacjami
Planowanie kosztów osobowych
 • symulacje kosztów osobowych w oparciu o dane hipotetyczne lub rzeczywiste,
 • symulacje zmian wynagrodzeń,
 • raporty porównawcze
Zarządzanie wynagrodzeniami
 • wycena stanowisk wg danych rynkowych i analiz wewnętrznych,
 • budżetowanie,
 • dostosowywanie wynagrodzeń według zadanych algorytmów,
 • raportowanie
Rozwój pracowników (HR-PD)
 • zarządzanie kwalifikacjami,
 • zarządzanie ścieżkami karier,
 • raportowanie
Oceny pracownicze
 • definiowanie systemów ocen,
 • rejestracja ocen i ich powiązanie z systemami premiowymi,
 • raportowanie
Pulpit menedżera
 • udostępnienie kierownikom funkcji kadrowo-płacowych,
 • raportowanie informacji o podwładnych,
 • planowanie kosztów i zarządzanie wynagrodzeniami,
 • analiza czasu pracy
Samoobsługa pracownicza (Employee Self Service)
 • udostępnienie pracownikom informacji i funkcji kadrowych, m.in.:
  • przegląd wybranych kartotek,
  • możliwość edycji danych
SAP Workflow dla HR
 • automatyzacja procesu przepływu dokumentów kadrowych i płacowych, m.in.:
  • zatwierdzanie wniosków urlopowych
  • zatwierdzanie delegacji

Case studies

Poradniki

Dowiedz się więcej

Zapraszamy do obejrzenia nagrania z webinara

Usługi SNP dla systemów SAP HR

Zapewniamy wsparcie całego cyklu życia systemów SAP HR w organizacji: od wdrożenia i rozwoju, przez wsparcie użytkowników w pracy z systemem (serwis aplikacyjny SAP HR), po administrację i hosting zarządzany w SNP Data Centers.

Poznaj SuccessFactors: nową generację systemów HR w chmurze

SuccessFactors to innowacyjne, dostępne w modelu chmury narzędzia wspierające rozwój kapitału ludzkiego, w tym m.in. oceny pracownicze i zarządzanie efektywnością, pracę zespołową, rekrutację wraz z integracją z social media, e-learning i zarządzanie wynagrodzeniami, a także rozwiązania do monitorowania i raportowania procesów HR.

Udostępnij

Formularz kontaktowy

 1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 2. Administratorem Danych Osobowych jest SNP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
 3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
 4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
 5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
 6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy SNP Poland Sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. SNP Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

Napisz maila lub zadzwoń

E-mail: office.pl@snpgroup.com
Tel. 61 827 7000

SNP Poland Sp. z o.o.

Centrala:
Złotniki, ul. Krzemowa 1
62-002 Suchy Las k. Poznania

Kontakt