Światowe standardy w zarządzaniu projektami

Dedykowane Biuro Projektów, metodyka wdrożeniowa z udowodnioną skutecznością. Standardy ISO 27001 i 20000.

Najlepsze praktyki zarządzania usługami IT

Dedykowana organizacja serwisowa SNP zapewnia jakość i ciągłość obsługi kontraktów outsourcingowych.

Jesteśmy firmą konsultingową, specjalizującą się w usługach SAP, outsourcingu IT i rozwoju oprogramowania. Wspieramy biznes naszych klientów. Dlatego nasze hasło brzmi: IT makes business better.

Jesteśmy częścią Grupy SNP, światowego lidera w zakresie transformacji środowisk SAP

Od 1995 roku zrealizowaliśmy z sukcesem setki projektów IT w Polsce i kilkudziesięciu innych krajach.

"Lepszy Biznes" to magazyn klientów SNP. Czytaj setki artykułów, przydatnych w przygotowaniu i realizacji projektów IT.

Nasi eksperci przedstawiają najciekawsze rozwiązania i nowości ze świata IT.

Zobacz archiwum nagrań z webinarów, zarejestruj się na kolejne edycje.

Dlaczego uważamy, że SNP Poland jest dobrym pracodawcą? Bo łączymy cechy rzadko spotykane w jednej organizacji - duże możliwości rozwoju, a zarazem dobrą atmosferę i elastyczność środowiska pracy. Dowiedz się więcej, na czym to polega w praktyce!

SAP HR

(SAP HCM)
SNP Poland oferuje pełen zakres usług potrzebnych do wdrożenia, rozwoju i utrzymania SAP HR - od analizy przedwdrożeniowej, przez wdrożenie, integrację z innymi systemami SAP i non-SAP, hosting i administrację, po serwis aplikacyjny (zdalne wsparcie użytkowników) i outsourcing HR (np. naliczanie płac na SAP).

Najważniejsze funkcjonalności SAP HR to:

 • administracja kadrami (SAP HR-PA) – bieżąca obsługa pracowników i współpracowników: rejestracja danych kadrowych, wydruk zaświadczeń, raportowanie, zgłoszenia do ZUS
 • zarządzanie czasem pracy (SAP HR-TM) – obsługa negatywnej i pozytywnej rejestracji czasu pracy, definiowanie i przypisywanie grafików czasu pracy, wydruk kart pracy, rejestracja zdarzeń czasowych (nieobecności, obecności, zastępstw, nadgodzin itp.), raportowanie czasu pracy
 • rozliczanie list płac (SAP HR-PY) – obsługa płacowa pracowników i współpracowników, rozliczanie list regularnych i specjalnych, wydruk zaświadczeń i pasków płacowych, raportowanie, generowanie dokumentów rozliczeniowych dla ZUS i US, generowanie przelewów elektronicznych, automatyczne księgowania wyników rozliczeń
 • zarządzanie organizacją (SAP HR-OM) – definiowanie struktury organizacyjnej wraz z powiązaniami stanowisk i strukturą raportowania, symulowanie zmian organizacyjnych, raportowanie
 • rozliczanie podróży służbowych (SAP HR/FI-TV, zarządzanie delegacjami) – rejestracja (centralna lub rozproszona) informacji o podróżach służbowych, automatyczne rozliczenie kosztów podróży w liście płac, wydruk raportów, automatyczne księgowania
 • nabór kadr (rekrutacja) – rejestracja informacji o kandydatach, statystyki, generowanie rankingów kandydatów, zarządzanie wakatami, automatyczna korespondencja z kandydatami, transfer danych kandydata do bazy pracowniczej, raportowanie
 • zarządzanie szkoleniami – definiowanie katalogów szkoleń, rezerwacja uczestnictwa, rozliczanie kosztów, oceny szkoleń, raportowanie, zarządzanie kwalifikacjami
 • planowanie kosztów osobowych – symulacje kosztów osobowych w oparciu o dane hipotetyczne lub rzeczywiste, symulacje zmian wynagrodzeń, raporty porównawcze
 • zarządzanie wynagrodzeniami – wycena stanowisk wg danych rynkowych i analiz wewnętrznych, budżetowanie, dostosowywanie wynagrodzeń według zadanych algorytmów, raportowanie
 • rozwój pracowników – zarządzanie kwalifikacjami, zarządzanie ścieżkami karier, raportowanie
 • oceny pracownicze – definiowanie systemów ocen, rejestracja ocen i ich powiązanie z systemami premiowymi, raportowanie
 • pulpit menedżera – udostępnienie kierownikom funkcji kadrowo-płacowych, raportowanie informacji o podwładnych, planowanie kosztów i zarządzanie wynagrodzeniami, analiza czasu pracy itp.
 • Samoobsługa pracownicza (SAP ESS – Employee Self Service, SAP MSS – Manager Self Service) – udostępnienie pracownikom informacji i funkcji kadrowych (m.in. przegląd wybranych kartotek, możliwość edycji danych)
 • SAP Workflow dla HR – automatyzacja procesu przepływu dokumentów kadrowych i płacowych (np. zatwierdzanie wniosków urlopowych, zatwierdzanie delegacji itp.)

Case studies

Poradniki

Polecana oferta

Udostępnij

Formularz kontaktowy

Napisz maila lub zadzwoń

E-mail: office.pl@snpgroup.com
Tel. 61 827 7000

SNP Poland Sp. z o.o.

Centrala:
Złotniki, ul. Krzemowa 1
62-002 Suchy Las k. Poznania

Kontakt