Najlepsze praktyki zarządzania usługami IT

Dedykowana organizacja serwisowa SNP zapewnia jakość i ciągłość obsługi kontraktów outsourcingowych.

Jesteśmy firmą konsultingową, specjalizującą się w usługach SAP, outsourcingu IT i rozwoju oprogramowania. Wspieramy biznes naszych klientów. Do 2017 roku działaliśmy jako BCC.

Jesteśmy częścią Grupy SNP, światowego lidera w zakresie transformacji środowisk SAP

Od 1995 roku zrealizowaliśmy z sukcesem setki projektów IT w Polsce i kilkudziesięciu innych krajach.

"Lepszy Biznes" to magazyn klientów SNP. Czytaj setki artykułów, przydatnych w przygotowaniu i realizacji projektów IT.

Nasi eksperci przedstawiają najciekawsze rozwiązania i nowości ze świata IT.

Zobacz archiwum nagrań z webinarów, zarejestruj się na kolejne edycje.

Dlaczego uważamy, że SNP Poland jest dobrym pracodawcą? Bo łączymy cechy rzadko spotykane w jednej organizacji - duże możliwości rozwoju, a zarazem dobrą atmosferę i elastyczność środowiska pracy. Dowiedz się więcej, na czym to polega w praktyce!

SAP Workflow

Automatyzacja przepływu informacji i zadań

Udostępnij
Mechanizmy SAP Business Workflow (SAP WF) automatyzują przepływ informacji i zadań między pracownikami obsługującymi dany proces. Pozwalają dzięki temu usprawnić działania wykonywane w ramach tego procesu. Oferujemy uruchamianie SAP Workflow w każdym z obszarów SAP - w tym dla Workflow dla SAP FI, SAP MM, SAP SD, SAP HR.

Szybkie i sprawne wykonanie procesu w dużej mierze zależy od przekazywania informacji pomiędzy elementami i fazami procesu. W większości przekazanie informacji albo wręcz wykonanie pewnych etapów procesu w sposób automatyczny i systemowy pozwala na przyspieszenie i podniesienie efektywności całych dziedzin działalności firmy. Do tego właśnie służą mechanizmy workflow (SAP Business Workflow). Dobrze zamodelowany i zaimplementowany proces workflow pozwala nie tyko usprawnić i przyspieszyć działania, ale również uprzyjemnić pracę użytkownikom i w mniejszym stopniu angażować zasoby ludzkie.

SAP Business Workflow jest narzędziem umożliwiającym automatyzację i uporządkowanie działań w ramach procesów biznesowych, wspieranych przez system SAP. Osoby, uczestniczące w obsłudze procesu zamodelowanego w systemie, otrzymują elektroniczne powiadomienia (w postaci e-maili) zdarzeń zarejestrowanych w systemie oraz informacje o zadaniach, które powinni wykonać w związku z danym zdarzeniem.

Aby skorzystać z SAP Business Worklow, na istniejącym już w systemie SAP procesie „nadbudowujemy” tzw. scenariusz Workflow. Scenariusz Workflow precyzuje, przy jakich zdarzeniach, do kogo i jakie mają być gerenowane wiadomości i/lub zadania do wykonania.

SNP ECM

Zobacz też autorskie rozwiązanie SNP z zakresu e-archiwizacji, zarządzania dokumentami i workflow: SNP Enterprise Content Management. Zapewniamy integrację SNP ECM z systemami SAP i innymi aplikacjami.

Poradniki

Udostępnij
Formularz kontaktowy

  1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  2. Administratorem Danych Osobowych jest SNP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
  3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
  4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
  5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych.
  6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim do 24 maja 2018 r. jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), a od 25 maja 2018 r. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy SNP Poland Sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. SNP Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a Pracownik ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

Napisz maila lub zadzwoń

E-mail: office.pl@snpgroup.com
Tel. 61 827 7000

SNP Poland Sp. z o.o.

Centrala:
Złotniki, ul. Krzemowa 1
62-002 Suchy Las k. Poznania

Kontakt