Światowe standardy w zarządzaniu projektami

Dedykowane Biuro Projektów, metodyka wdrożeniowa z udowodnioną skutecznością. Standardy ISO 27001 i 20000.

Najlepsze praktyki zarządzania usługami IT

Dedykowana organizacja serwisowa SNP zapewnia jakość i ciągłość obsługi kontraktów outsourcingowych.

Jesteśmy firmą konsultingową, specjalizującą się w usługach SAP, outsourcingu IT i rozwoju oprogramowania. Wspieramy biznes naszych klientów. Dlatego nasze hasło brzmi: IT makes business better.

Jesteśmy częścią Grupy SNP, światowego lidera w zakresie transformacji środowisk SAP

Od 1995 roku zrealizowaliśmy z sukcesem setki projektów IT w Polsce i kilkudziesięciu innych krajach.

"Lepszy Biznes" to magazyn klientów SNP. Czytaj setki artykułów, przydatnych w przygotowaniu i realizacji projektów IT.

Nasi eksperci przedstawiają najciekawsze rozwiązania i nowości ze świata IT.

Zobacz archiwum nagrań z webinarów, zarejestruj się na kolejne edycje.

Dlaczego uważamy, że SNP Poland jest dobrym pracodawcą? Bo łączymy cechy rzadko spotykane w jednej organizacji - duże możliwości rozwoju, a zarazem dobrą atmosferę i elastyczność środowiska pracy. Dowiedz się więcej, na czym to polega w praktyce!

SAP Workflow

Automatyzacja przepływu informacji i zadań
Mechanizmy SAP Business Workflow (SAP WF) automatyzują przepływ informacji i zadań między pracownikami obsługującymi dany proces. Pozwalają dzięki temu usprawnić działania wykonywane w ramach tego procesu. Oferujemy uruchamianie SAP Workflow w każdym z obszarów SAP - w tym dla Workflow dla SAP FI, SAP MM, SAP SD, SAP HR.

Szybkie i sprawne wykonanie procesu w dużej mierze zależy od przekazywania informacji pomiędzy elementami i fazami procesu. W większości przekazanie informacji albo wręcz wykonanie pewnych etapów procesu w sposób automatyczny i systemowy pozwala na przyspieszenie i podniesienie efektywności całych dziedzin działalności firmy. Do tego właśnie służą mechanizmy workflow (SAP Business Workflow). Dobrze zamodelowany i zaimplementowany proces workflow pozwala nie tyko usprawnić i przyspieszyć działania, ale również uprzyjemnić pracę użytkownikom i w mniejszym stopniu angażować zasoby ludzkie.

SAP Business Workflow jest narzędziem umożliwiającym automatyzację i uporządkowanie działań w ramach procesów biznesowych, wspieranych przez system SAP. Osoby, uczestniczące w obsłudze procesu zamodelowanego w systemie, otrzymują elektroniczne powiadomienia (w postaci e-maili) zdarzeń zarejestrowanych w systemie oraz informacje o zadaniach, które powinni wykonać w związku z danym zdarzeniem.

Zobacz też autorskie rozwiązanie SNP z zakresu e-archiwizacji, zarządzania dokumentami i workflow: SNP Enterprise Content Management

Aby skorzystać z SAP Business Worklow, na istniejącym już w systemie SAP procesie „nadbudowujemy” tzw. scenariusz Workflow. Scenariusz Workflow precyzuje, przy jakich zdarzeniach, do kogo i jakie mają być gerenowane wiadomości i/lub zadania do wykonania.

Udostępnij

Formularz kontaktowy

Napisz maila lub zadzwoń

E-mail: office.pl@snpgroup.com
Tel. 61 827 7000

SNP Poland Sp. z o.o.

Centrala:
Złotniki, ul. Krzemowa 1
62-002 Suchy Las k. Poznania

Kontakt