PL EN
Najlepsze praktyki zarządzania usługami SAP

Dedykowana organizacja serwisowa SNP zapewnia jakość i ciągłość obsługi kontraktów SAP Managed Services. Pracujemy w oparciu o standardy ISO 20000 i ISO 27001. Posiadamy certyfikat PCoE - SAP Partner Center of Expertise.

Jesteśmy liderem rynku usług SAP w Polsce.
Zapewniamy pełen zakres wdrożeń, rozwoju i utrzymania systemów SAP. Dostarczamy usługi bezpieczeństwa IT i rozwoju oprogramowania. Do 2017 roku działaliśmy jako BCC.

Jesteśmy częścią Grupy All for One – wiodącego partnera SAP w Europie Środkowej.

Od 1995 roku zrealizowaliśmy z sukcesem setki projektów IT w Polsce i kilkudziesięciu innych krajach.

Nasi eksperci przedstawiają najciekawsze rozwiązania i nowości ze świata IT.

Zobacz archiwum nagrań z webinarów, zarejestruj się na kolejne edycje.

Jest nas niemal 500 – konsultantów SAP, programistów i specjalistów IT, kierowników projektów. Działamy w międzynarodowym środowisku, pracujemy w nowoczesnych technologiach, wdrażamy i tworzymy rozwiązania IT dla biznesu. Realizujemy ciekawe projekty dla liderów w swoich branżach. U nas rozwijasz się każdego dnia. Dołącz do nas!

Rozwiązania dla sektora spożywczego

System ERP dla branży spożywczej

Wdrożenie SAP dla branży spożywczej

Rozwinięta konkurencja, rozbudowane kanały dystrybucji, potrzeba szybkiej rotacji towarów związana z terminami przydatności – to tylko niektóre z cech branży spożywczej. Od ponad 25 lat (do 2017 – jako BCC) pracujemy dla sektora spożywczego, zapewniając wdrożenie systemu ERP i funkcje branżowe (m.in. obsługa skupu surowców i kontraktacji, zarządzanie terminami ważności, zarządzanie paletami, produkcja seryjna i procesowa, zlecenia produkcji pomocniczej, integracja z sieciami handlowymi).

Kontraktacja i skup surowców

Rozliczenia

 • Kontraktacja skupu płodów rolnych i żywca
 • Zarządzanie cenami skupu
 • Kontrola realizacji kontraktów
 • Kontraktacja i rozliczanie skupu żywca
 • Potrącenia jakościowe
 • Obsługa dostawców jednorazowych
 • Automatyczne fakturowanie dostawców (selfbilling)
 • Naliczanie składek specyficznych dla sektora
 • Obsługa spółdzielni (rozliczanie udziałowców)

Procesy logistyczne i produkcyjne

 • Zarządzanie przepustkami dla dostawców
 • Integracja wagi towarowej z ERP
 • Zarządzanie procesem produkcyjnym z uwzględnieniem i rozliczaniem zaliczek;
 • Podwykonawstwo przetwórcze
 • Wsparcie kontroli jakości
 • Zarządzanie opakowaniami zwrotnymi dostawców
 • Kontrola produkcji i zarządzanie stadem na fermach własnych i fermach dostawców
 • Obsługa ubojni
Produkcja i logistyka

Zarządzanie partiami
Nadawanie unikalnego numeru każdej partii przyjmowanego lub wytwarzanego materiału umożliwia dokładne śledzenie partii na różnych etapach procesu logistycznego (traceability)
Klasyfikacja materiałów oraz partii
Daje możliwość kontroli cech surowców, półproduktów i wyrobów gotowych (np. takich jak data, kolor, stężenie, itp.).
Zarządzanie terminami ważności
Cechowanie wyrobów terminem przydatności do spożycia. Terminy przydatności rejestrowane są dla konkretnych partii.
Kontrola jakości zgodna ze standardem HACCP
Funkcje blokady zapasu bez kontroli jakości, ewidencja ilościowa wyrobów przekazanych do instytucji kontrolnych. Wykorzystanie cech partii do określania klasy jakości.
Zarządzanie paletami
Obsługa konfiguracji (kompletacji) dostaw na paletach. Ewidencja palet własnych i obcych. Sprzedaż i wypożyczanie palet.
Produkcja seryjna i procesowa, zlecenia produkcji pomocniczej
Realizacja procesów produkcyjnych z wykorzystaniem funkcji produkcji seryjnej i procesowej (produkcja na linii lub instalacji produkcyjnej, rozliczanie kosztów okresowe) lub z wykorzystaniem funkcji produkcji zleceniowej (produkcja określonych partii, na zleceniu produkcyjnym, rozliczanie kosztów zlecenia, możliwość bezpośredniego powiązania z zamówieniem klienta).
Procesy przepakowania wyrobów
Obsługa zwrotów wyrobów gotowych i towarów oraz z tzw. co-packing czyli pakowanie lokalnie produktów innych producentów.

Sprzedaż i dystrybucja

Elektroniczna wymiana danych (EDI) z sieciami handlowymi
Wymiana e-komunikatów – e-zamówienia, e-faktury i in. dokumenty

Funkcje partnera w procesie sprzedaży
Obsługa sprzedaży z udziałem kilku partnerów reprezentujących klienta (np. zleceniodawca, odbiorca towarów, odbiorca faktury, płatnik

Finanse, kontroling i raportowanie

Obsługa akcyzy
Sposób automatycznej kalkulacji wartości akcyzy i księgowania akcyzy na kontach FI. Sprawozdania dla urzędów skarbowych.
Obsługa wydań na reprezentację i reklamę oraz wydań bezpłatnych
Kompletny proces wydań na reprezentację i reklamę oraz wydań bezpłatnych z obsługą księgowań kosztu własnego i podatku (tzw. faktura wewnętrzna).
Planowanie (budżetowanie) kosztów i przychodów
Możliwość planowania przychodów w segmentach rynku, planowanie kosztów komórek organizacyjnych.
Planowanie i analiza kosztów produktu
Automatyczne sporządzanie kalkulacji kosztów produktu na podstawie specyfikacji materiałowych i marszrut technologicznych, planowanie kosztów produkcji, analiza jednostkowego kosztu wytworzenia, analiza odchyleń.
Rozliczenie odchyleń od cen ewidencyjnych wyrobów gotowych i półproduktów
Automatyczna kalkulacja i rozliczenie odchyleń od cen ewidencyjnych wyrobów gotowych i półproduktów. Rozliczenie odbywa się pomiędzy kontami odchyleń przypadających na zapas oraz kontami kosztu własnego sprzedaży z dokładnością do poszczególnych indeksów materiałowych.
Wielopoziomowa analiza marż pokrycia
Raporty rentowności w układzie marż pokrycia kosztów, z możliwością analizy poszczególnych wyrobów i rentowności ogólnie.
Analiza udzielonych rabatów
Raporty sprzedaży z uwzględnieniem struktury udzielonych rabatów.
Rentowność w segmentach rynku
Raporty rentowności dla dowolnych kombinacji cech związanych z produktem (np. grupa produktów) i klientem (np., grupa, region, branża, itp.).
Raporty efektywności przedstawicieli handlowych
Zestawienia kosztów sprzedaży przypisanej do przedstawiciela handlowego oraz ponoszonych przez niego kosztów.
Analiza wydatków marketingowych
Szczegółowa analiza struktury kosztów marketingowych z możliwością grupowania.

Apetyt na rozwój: najnowsze rozwiązania ERP dla sektora spożywczego

Zobacz nagrania z konferencji SNP i Portalu Spożywczego z 27 maja 2021. Dowiedz się, jak dzięki rozwiązaniom SAP znieść bariery rozwoju firmy, niezależnie od jej skali działania.
Zobacz film Pandemia, cyfryzacja, rozwój. Dyskusja o perspektywach sektora spożywczego z udziałem Andrzeja Gantnera - Dyrektora Generalnego Polskiej Federacji Producentów Żywności
Zobacz film Wielowymiarowa analiza rentowności w SAP S/4HANA
Zobacz film Prognoza sprzedaży a plan produkcyjny – zintegrowane planowanie ERP w SAP S/4HANA
Zobacz film Elastyczne zarządzanie cenami i cennikami (pricing) w SAP
Zobacz film Scenariusze cyfryzacji sprzedaży i kooperacji z partnerami, w integracji z systemami SAP
Zobacz film Obsługa skupu surowców spożywczych w SAP S/4HANA
Zobacz film Wdrożenie SAP - szybko, tanio, dobrze? Doświadczenia kierownika projektu
Zobacz film Sokpol: Wdrożenie SAP i praca na SAP S/4HANA z perspektywy klienta

Nasze referencje

Wśród naszych klientów są m.in.: producenci mięsa (czerwonego i białego), napojów alkoholowych i bezalkoholowych (w tym browary), przetworów warzywnych i rybnych, mleka i nabiału (m.in spółdzielnie mleczarskie), producenci kawy i herbaty, słodyczy a także firmy z sektorów cukrowniczego, tytoniowego oraz paszowego.

Przeczytaj też poradnik o kontraktacji surowców w SAP

W branży spożywczej funkcjonują różne praktyki skupu i rozliczeń: kontraktacja, kwoty surowcowe, skup z wolnej ręki po cenie dnia itp. SNP ma doświadczenie w implementacji i integracji w SAP procesów charakterystycznych dla różnych sektorów, w tym m.in. dla wyrobów tytoniowych, browarów, przetwórstwa owoców i warzyw, a także dla producentów mięsa i mleka.

Udostępnij
Drukuj:

Formularz kontaktowy






  1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  2. Administratorem Danych Osobowych jest SNP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
  3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
  4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
  5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
  6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy SNP Poland Sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. SNP Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

  Napisz maila lub zadzwoń

  E-mail: office.pl@snpgroup.com
  Tel. 61 827 7000

  SNP Poland Sp. z o.o.

  Centrala:
  Złotniki, ul. Krzemowa 1
  62-002 Suchy Las k. Poznania

  Skontaktuj się z nami

  W czym możemy pomóc?
  Napisz do nas
  Wyślij email
  Zadzwoń






   1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
   2. Administratorem Danych Osobowych jest SNP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
   3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
   4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
   5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
   6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
   7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy SNP Poland Sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. SNP Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

   Kontakt ogólny do firmy
   office.pl@snpgroup.com

   Pytania o produkty i usługi
   info.pl@snpgroup.com

   Pytania na temat pracy i staży
   kariera@snpgroup.com

   61 827 70 00

   Biuro jest czynne
   od poniedziałku do piątku
   w godz. 8:00 – 17:00