PL EN DE
Najlepsze praktyki zarządzania usługami SAP

Dedykowana organizacja serwisowa SNP zapewnia jakość i ciągłość obsługi kontraktów SAP Managed Services. Pracujemy w oparciu o standardy ISO 20000 i ISO 27001. Posiadamy certyfikat PCoE - SAP Partner Center of Expertise.

SNP Poland to lider rynku usług SAP w Polsce.
Zapewniamy pełen zakres wdrożeń, rozwoju i utrzymania systemów SAP. Dostarczamy usługi bezpieczeństwa IT i rozwoju oprogramowania. Do 2017 roku działaliśmy jako BCC.

Jesteśmy częścią Grupy SNP – wiodącego światowego dostawcy rozwiązań do transformacji środowisk SAP.

Od 1995 roku zrealizowaliśmy z sukcesem setki projektów IT w Polsce i kilkudziesięciu innych krajach.

Nasi eksperci przedstawiają najciekawsze rozwiązania i nowości ze świata IT.

Zobacz archiwum nagrań z webinarów, zarejestruj się na kolejne edycje.

Dlaczego uważamy, że SNP Poland jest dobrym pracodawcą? Bo łączymy cechy rzadko spotykane w jednej organizacji - duże możliwości rozwoju, a zarazem dobrą atmosferę i elastyczność środowiska pracy. Dowiedz się więcej, na czym to polega w praktyce!

Rozwiązania dla sektora spożywczego

System ERP SAP dla branży spożywczej

SNP - wdrożenie SAP dla branży spożywczej

Rozwinięta konkurencja, rozbudowane kanały dystrybucji, potrzeba szybkiej rotacji towarów związana z terminami przydatności - to tylko niektóre z cech charakteryzujących branżę spożywczą. Od 25 lat (do 2017 - jako BCC) pracujemy dla sektora spożywczego, zapewniając wdrożenia systemów ERP i funkcje branżowe (m.in. zarządzanie terminami ważności, zarządzanie paletami, produkcja seryjna i procesowa, zlecenia produkcji pomocniczej).
Funkcje w logistyce i produkcji

Zarządzanie partiami
Nadawanie unikalnego numeru każdej partii przyjmowanego lub wytwarzanego materiału umożliwia dokładne śledzenie partii na różnych etapach procesu logistycznego.
Klasyfikacja materiałów oraz partii
Daje możliwość kontroli cech surowców, półproduktów i wyrobów gotowych (np. takich jak data, kolor, stężenie, itp.).
Zarządzanie terminami ważności
Cechowanie wyrobów terminem przydatności do spożycia. Terminy przydatności rejestrowane są dla konkretnych partii.
Kontrola jakości zgodna ze standardem HACCP
Funkcje blokady zapasu bez kontroli jakości, ewidencja ilościowa wyrobów przekazanych do instytucji kontrolnych. Wykorzystanie cech partii do określania klasy jakości.
Zarządzanie paletami
Obsługa konfiguracji (kompletacji) dostaw na paletach. Ewidencja palet własnych i obcych. Sprzedaż i wypożyczanie palet.
Produkcja seryjna i procesowa, zlecenia produkcji pomocniczej
Realizacja procesów produkcyjnych z wykorzystaniem funkcji produkcji seryjnej i procesowej (produkcja na linii lub instalacji produkcyjnej, rozliczanie kosztów okresowe) lub z wykorzystaniem funkcji produkcji zleceniowej (produkcja określonych partii, na zleceniu produkcyjnym, rozliczanie kosztów zlecenia, możliwość bezpośredniego powiązania z zamówieniem klienta).
Procesy przepakowania wyrobów
Obsługa zwrotów wyrobów gotowych i towarów oraz z tzw. co-packing czyli pakowanie lokalnie produktów innych producentów.
Funkcje partnera w procesie sprzedaży
Obsługa sprzedaży z udziałem kilku partnerów reprezentujących klienta (np. zleceniodawca, odbiorca towarów, odbiorca faktury, płatnik
Elektroniczna wymiana danych (EDI) z sieciami handlowymi
Wymiana e-komunikatów – e-zamówienia, e-faktury i in. dokumenty

Funkcje w finansach i kontrolingu

Obsługa akcyzy
Sposób automatycznej kalkulacji wartości akcyzy i księgowania akcyzy na kontach FI. Sprawozdania dla urzędów skarbowych.
Obsługa wydań na reprezentację i reklamę oraz wydań bezpłatnych
Kompletny proces wydań na reprezentację i reklamę oraz wydań bezpłatnych z obsługą księgowań kosztu własnego i podatku (tzw. faktura wewnętrzna).
Planowanie (budżetowanie) kosztów i przychodów
Możliwość planowania przychodów w segmentach rynku, planowanie kosztów komórek organizacyjnych.
Planowanie i analiza kosztów produktu
Automatyczne sporządzanie kalkulacji kosztów produktu na podstawie specyfikacji materiałowych i marszrut technologicznych, planowanie kosztów produkcji, analiza jednostkowego kosztu wytworzenia, analiza odchyleń.
Rozliczenie odchyleń od cen ewidencyjnych wyrobów gotowych i półproduktów
Automatyczna kalkulacja i rozliczenie odchyleń od cen ewidencyjnych wyrobów gotowych i półproduktów. Rozliczenie odbywa się pomiędzy kontami odchyleń przypadających na zapas oraz kontami kosztu własnego sprzedaży z dokładnością do poszczególnych indeksów materiałowych.
Wielopoziomowa analiza marż pokrycia
Raporty rentowności w układzie marż pokrycia kosztów, z możliwością analizy poszczególnych wyrobów i rentowności ogólnie.
Analiza udzielonych rabatów
Raporty sprzedaży z uwzględnieniem struktury udzielonych rabatów.
Rentowność w segmentach rynku
Raporty rentowności dla dowolnych kombinacji cech związanych z produktem (np. grupa produktów) i klientem (np., grupa, region, branża, itp.).
Raporty efektywności przedstawicieli handlowych
Zestawienia kosztów sprzedaży przypisanej do przedstawiciela handlowego oraz ponoszonych przez niego kosztów.
Analiza wydatków marketingowych
Szczegółowa analiza struktury kosztów marketingowych z możliwością grupowania.

Nasze referencje

Wśród naszych klientów są m.in.: producenci mięsa (czerwonego i białego), napojów alkoholowych i bezalkoholowych (w tym browary), przetworów warzywnych i rybnych, mleka i nabiału (m.in spółdzielnie mleczarskie), producenci kawy i herbaty, słodyczy a także firmy z sektorów cukrowniczego, tytoniowego oraz paszowego.
Udostępnij
Drukuj:

Formularz kontaktowy

 1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 2. Administratorem Danych Osobowych jest SNP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
 3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
 4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
 5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
 6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy SNP Poland Sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. SNP Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

Napisz maila lub zadzwoń

E-mail: office.pl@snpgroup.com
Tel. 61 827 7000

SNP Poland Sp. z o.o.

Centrala:
Złotniki, ul. Krzemowa 1
62-002 Suchy Las k. Poznania

Skontaktuj się z nami

W czym możemy pomóc?
Napisz do nas
Wyślij email
Zadzwoń

 1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 2. Administratorem Danych Osobowych jest SNP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
 3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
 4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
 5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
 6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy SNP Poland Sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. SNP Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

Kontakt ogólny do firmy
office.pl@snpgroup.com

Pytania o produkty i usługi
info.pl@snpgroup.com

Pytania na temat pracy i staży
kariera@snpgroup.com

61 827 70 00

Biuro jest czynne
od poniedziałku do piątku
w godz. 8:00 – 17:00