Światowe standardy w zarządzaniu projektami

Dedykowane Biuro Projektów, metodyka wdrożeniowa z udowodnioną skutecznością. Standardy ISO 27001 i 20000.

Najlepsze praktyki zarządzania usługami IT

Dedykowana organizacja serwisowa SNP zapewnia jakość i ciągłość obsługi kontraktów outsourcingowych.

Jesteśmy firmą konsultingową, specjalizującą się w usługach SAP, outsourcingu IT i rozwoju oprogramowania. Wspieramy biznes naszych klientów. Dlatego nasze hasło brzmi: IT makes business better.

Jesteśmy częścią Grupy SNP, światowego lidera w zakresie transformacji środowisk SAP

Od 1995 roku zrealizowaliśmy z sukcesem setki projektów IT w Polsce i kilkudziesięciu innych krajach.

"Lepszy Biznes" to magazyn klientów SNP. Czytaj setki artykułów, przydatnych w przygotowaniu i realizacji projektów IT.

Nasi eksperci przedstawiają najciekawsze rozwiązania i nowości ze świata IT.

Zobacz archiwum nagrań z webinarów, zarejestruj się na kolejne edycje.

Dlaczego uważamy, że SNP Poland jest dobrym pracodawcą? Bo łączymy cechy rzadko spotykane w jednej organizacji - duże możliwości rozwoju, a zarazem dobrą atmosferę i elastyczność środowiska pracy. Dowiedz się więcej, na czym to polega w praktyce!

Serwis aplikacyjny SAP

Zdalne wsparcie użytkowników SAP

Zamień problemy w codziennej pracy z systemem na efektywne rozwiązania

Serwis aplikacyjny SAP (inaczej - wsparcie użytkowników SAP, SAP AMS - Application Management Services) to usługa zdalnej pomocy użytkownikom SAP Klienta w rozwiązywaniu problemów, pojawiających się przy bieżącej obsłudze systemu.

Serwis aplikacyjny SAP wzajemnie dopełnia się z usługą wsparcia SAP maintenance, stanowiąc dla klienta tzw. drugą linię wsparcia. Serwis aplikacyjny tworzy jeden punkt zgłoszeń serwisowych dla klienta, a zarazem zapewnia:

 • rozwiązanie problemów niekwalifikujących się do wsparcia przez producenta oprogramowania SAP w ramach umowy SAP maintenance
 • przekierowanie pozostałych problemów do serwisu producenta

Serwis aplikacyjny SAP świadczony jest przez dedykowane, wydzielone zespoły konsultantów serwisowych, funkcjonujące w ramach Centrum Outsourcingowego SNP. Serwis aplikacyjny w SNP Poland to:

 • stała dostępność doświadczonych specjalistów
 • gwarantowane czasy reakcji i dostarczenia rozwiązań
 • szeroki zakres usług serwisowych (opisany poniżej w Katalogu usług)
 • pojedynczy punkt kontaktu (zespół Service Desk) niezależnie od przedmiotu zgłoszenia
 • obsługa na podstawie stałej umowy i zapisów SLA
 • światowe standardy bezpieczeństwa (System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO 27001) i zarządzania usługami IT (System Zarządzania Usługami IT zgodny z ISO 20000 i ITIL)

Zakres wsparcia

Zakres modułowy

Świadczony przez SNP Poland serwis aplikacyjny dotyczy:

 • pełnego zakresu systemu SAP ERP (FI, CO, MM, PP, PM, QM, SD, WF i in.)
 • systemu SAP HR
 • rozszerzeń ABAP
 • rozwiązań SAP BI (SAP BW, SAP SEM oraz SAP BusinessObjects)
 • SAP CRM
Zakres czynności

Zakres czynności realizowanych w ramach serwisu aplikacyjnego:

 • wsparcie pracy użytkowników systemów SAP
 • obsługa problemów występujących w użytkowanych systemach SAP
 • wsparcie wybranych procesów biznesowych
 • obsługa problemów serwisowych z gwarantowanymi czasami rozwiązania
 • wsparcie w zakresie not i aktualizacji systemowych
 • cykliczne monitorowanie działań systemowych
 • szeroki zakres prac małego rozwoju
 • działania związane z dokumentacją systemów
 • przeprowadzanie audytów bądź weryfikacji w zakresie
 • wskazywanie obszarów wymagających optymalizacji
 • wspieranie testów po stronie Klienta
 • konsultacje i warsztaty

Szczegółowy zakres usług serwisu aplikacyjnego znajduje się w zakładce Katalog usług.

Dla firm korzystających już z zewnętrznego wsparcia SAP (np. z korporacyjnej organizacji serwisowej – obsługa często w języku obcym), a zainteresowanych okazjonalną pomocą, przygotowaliśmy usługę SAP Assistance. To swego rodzaju „koło ratunkowe” w razie problemów z systemem. Więcej informacji w zakładce SAP Assistance.

Katalog usług

Poniższe zestawienie przedstawia szeroką listę czynności, wykonywanych przez SNP Poland w ramach umów serwisu aplikacyjnego SAP. Zakres wsparcia serwisowego dla danego Klienta jest określany indywidualnie, w zależności od jego potrzeb i wymagań.

Wsparcie pracy użytkowników systemów SAP:

 • udzielanie odpowiedzi na pytanie
 • wskazywanie sposobu wykonania czynności

Obsługa problemów występujących w użytkowanych systemach SAP:

 • analiza błędnych sytuacji w systemie
 • usuwanie błędów konfiguracyjnych
 • usuwanie błędów programistycznych

Wsparcie wybranych procesów biznesowych:

 • naliczanie płac
 • zamykanie/otwieranie miesiąca
 • zamykanie/otwieranie roku

Obsługa problemów serwisowych z gwarantowanymi czasami rozwiązania:

 • standardowe godziny pracy (8/5)
 • tryb wieczorny (24/5)
 • tryb 24/7

Wsparcie w zakresie not i aktualizacji systemowych:

 • informowanie o notach i aktualizacjach
 • opiniowanie not i aktualizacji
 • wgrywanie not i aktualizacji
 • dostosowanie systemów do not i aktualizacji

Cykliczne monitorowanie działań systemowych:

 • monitorowanie procesu ładowania danych do hurtowni danych SAP BW
 • monitorowanie działania kluczowych elementów procesów (programy czy zadania działające w tle, workflow, interfejsy i in.)

Szeroki zakres prac małego rozwoju:

 • tworzenie raportów
 • dostosowania do zmian prawnych
 • dostosowania do not i aktualizacji systemów SAP
 • przebudowa istniejących rozszerzeń
 • migracje danych
 • tworzenie narzędzi do migracji danych
 • optymalizacja procesów biznesowych
 • automatyzacja procesów biznesowych
 • przebudowa procesów biznesowych
 • inne miniprojekty

Działania związane z dokumentacją systemów:

 • dokumentowanie wybranych procesów bądź transakcji
 • aktualizacja dokumentacji na podstawie systemu

Przeprowadzanie audytów bądź weryfikacji w zakresie:

 • uprawnień
 • konfiguracji
 • rozszerzeń
 • dokumentacji

Wskazywanie obszarów wymagających optymalizacji:

 • przebudowy – na podstawie historii pojawiania się problemów utrudniających funkcjonowanie podstawowych procesów
 • doszkolenia – na podstawie obserwacji kompetencji użytkowników

Wspieranie testów po stronie Klienta:

 • przygotowywanie scenariuszy testowych
 • przeprowadzanie testów

Konsultacje i warsztaty:

 • dedykowane warsztaty tematyczne na systemach SAP będących przedmiotem wsparcia
 • konsultacje z ekspertami w zakresie wspieranych systemów
 • przygotowywanie projektów rozwiązań
 • opiniowanie projektów bądź ofert związanych z rozwojem wspieranych systemów

Dla firm korzystających już z zewnętrznego wsparcia SAP (np. z korporacyjnej organizacji serwisowej – obsługa często w języku obcym), a zainteresowanych okazjonalną pomocą, przygotowaliśmy usługę SAP Assistance. To swego rodzaju „koło ratunkowe” w razie problemów z systemem. Więcej informacji w zakładce SAP Assistance.

SAP Assistance

SAP Assistance to specjalnie przygotowana usługa serwisu aplikacyjnego, w której za niewielką miesięczną opłatą oferujemy swego rodzaju „koło ratunkowe” w razie problemów z pracą w SAP i trudności w uzyskaniu szybkiej, polskojęzycznej pomocy.

SAP Assistance to szczególnie atrakcyjna oferta dla:

 • firm korzystających już z korporacyjnego (zwykle niepolskiego) wsparcia systemu SAP
 • firm oczekujących uzupełnienia luki pomiędzy zakresem wsparcia SAP maintenance a problemami zgłaszanymi przez użytkowników kluczowych.

W ramach SAP Assistance oferujemy:

 • Zdalne wsparcie osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie SAP (lub przejęcie na siebie tej roli, w przypadku gdy takiej osoby nie ma), w zakresie:
  • udzielania odpowiedzi na pytania użytkowników SAP
  • analizowania i diagnozowania przyczyn błędów i usterek w systemie
  • usuwania przyczyn tych błędów i usterek
  • komunikacji z korporacyjnym działem wsparcia (przygotowywanie zgłoszeń w imieniu użytkowników, analiza otrzymywanych odpowiedzi itd.)
  • informowania o notach i aktualizacjach publikowanych przez SAP, wraz z komentarzami i sugestiami
 • Gwarancje czasów reakcji i rozwiązania dla zgłaszanych problemów
 • Wizyty i wsparcie konsultantów w Państwa biurze
 • Możliwość realizacji innych prac dodatkowych

W razie potrzeby, usługa SAP Assistance może zostać rozszerzona o inne usługi dostępne w ofercie (zakładka Katalog usług), przekształcając się pełen kontrakt serwisu aplikacyjnego.

Fakty

Chcemy koncentrować się na rozpoznawaniu potrzeb biznesu i ich zaspokajaniu poprzez implementację nowych technologii lub rozwoju istniejących, dlatego odpowiedzialność za ciągłość pracy i optymalizację SAP przekazaliśmy do BCC

Mariusz Bałdyga

Kierownik ds. Wsparcia i Rozwoju Systemów IT

USP Zdrowie

Niewielu dostawców tego typu usług dysponuje wyodrębnionymi w swojej strukturze dedykowanymi do tego zespołami konsultantów serwisowych w poszczególnych obszarach systemu. Dodatkowo obsługa klienta jest zorganizowana wokół pojedynczego punktu kontaktu (SPoC). My po prostu zgłaszamy problem do BCC, a ich Service Desk zajmuje się jego rejestracją i dalszą dystrybucją.

Ewa Kaczor

Menedżer ds. SAP

Hortex

Od wielu lat korzystamy z serwisu aplikacyjnego SAP, świadczonego dla nas przez BCC. Jest to dla nas duże wsparcie, ponieważ zawsze możemy liczyć na pomoc doświadczonych konsultantów.

Piotr Nowak

Specjalista ds. Informatyki/ERP

Sitech

Case studies

Poradniki

Udostępnij

Formularz kontaktowy

Napisz maila lub zadzwoń

E-mail: office.pl@snpgroup.com
Tel. 61 827 7000

SNP Poland Sp. z o.o.

Centrala:
Złotniki, ul. Krzemowa 1
62-002 Suchy Las k. Poznania

Kontakt