PL EN DE
Najlepsze praktyki zarządzania usługami SAP

Dedykowana organizacja serwisowa SNP zapewnia jakość i ciągłość obsługi kontraktów SAP Managed Services. Pracujemy w oparciu o standardy ISO 20000 i ISO 27001. Posiadamy certyfikat PCoE - SAP Partner Center of Expertise.

SNP Poland to lider rynku usług SAP w Polsce.
Zapewniamy pełen zakres wdrożeń, rozwoju i utrzymania systemów SAP. Dostarczamy usługi bezpieczeństwa IT i rozwoju oprogramowania. Do 2017 roku działaliśmy jako BCC.

Jesteśmy częścią Grupy SNP – wiodącego światowego dostawcy rozwiązań do transformacji środowisk SAP.

Od 1995 roku zrealizowaliśmy z sukcesem setki projektów IT w Polsce i kilkudziesięciu innych krajach.

Nasi eksperci przedstawiają najciekawsze rozwiązania i nowości ze świata IT.

Zobacz archiwum nagrań z webinarów, zarejestruj się na kolejne edycje.

Dlaczego uważamy, że SNP Poland jest dobrym pracodawcą? Bo łączymy cechy rzadko spotykane w jednej organizacji - duże możliwości rozwoju, a zarazem dobrą atmosferę i elastyczność środowiska pracy. Dowiedz się więcej, na czym to polega w praktyce!

SNP E-Teczki w SAP

Elektroniczne akta osobowe dla SAP HR i SuccessFactors

Udostępnij
Drukuj:

E-dokumentacja pracownicza: kolejny krok w digitalizacji HR

SNP E-Teczki w SAP to dodatek do systemów kadrowo-płacowych SAP (SAP HR/HCM, SuccessFactors), umożliwiający wdrożenie i utrzymanie dokumentacji pracowniczej firmy w formie cyfrowej (elektroniczne akta osobowe).

SNP E-Teczki zapewniają pracownikom działu HR i kierownikom liniowym możliwość tworzenia elektronicznych akt osobowych, poprzez przypisywanie dokumentów w postaci np. skanów, do odpowiednich typów dokumentów umieszczonych w dedykowanych częściach elektronicznych akt osobowych.

SNP E-Teczki w SAP dają możliwość konfiguracji jednolitego modelu, tzw. modelu elektronicznego, akt osobowych dostosowanego do potrzeb konkretnej organizacji. W rozwiązaniu SNP jest dostępna jednolita struktura akt osobowych w podziale na foldery (np. część A, B, C, D), podfoldery i typy dokumentów (np. umowy o pracę, świadectwa pracy itp.). Wykorzystany został standardowy mechanizm SAP do przechowywania dokumentów elektronicznych powiązanych z pracownikiem.

Kluczowe funkcje

Rozwiązanie SNP E-Teczki w SAP oferuje m.in.:

 • repozytorium plikowe w SAP HR/SuccessFactors – gromadzenie dokumentów, wyszukiwanie, bezpieczeństwo (RODO), podgląd i udostępnianie;
 • obsługa sekcji A, B, C i D teczki pracowniczej, zgodnie z wytycznymi rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej;
 • obsługa sekcji dodatkowych – administrator ma możliwość dodawania własnych sekcji i przechowywania w nich dokumentów niewymaganych przepisami prawa;
 • automatyczne usuwanie dokumentów i retencja – możliwość automatycznego usuwania zdefiniowanych typów dokumentów oraz całych teczek po określonym czasie. Usunięcie jest dwuetapowe – musi nastąpić akceptacja przez wyznaczonego użytkownika. Rozwiązanie SNP daje możliwość definiowania czasu dla usuwania różnych rodzajów dokumentów (okres retencji). W szczególności: wstrzymanie całkowitego usunięcia dla teczek z opisem „Sprawa w sądzie”, typ dokumentu: „Kary porządkowe” – okres retencji 1 rok, cała teczka: okres retencji 50 lub 10 lat od nadania statusu „archiwalna” (50 lat dla pracowników zatrudnionych przed 01.2019, 10 lat dla zatrudnionych po 01.2019); raportowanie – tworzenie raportów dotyczących dokumentów w E-Teczkach w celu kontroli statusów i czasu oznaczenia danym statusem, w celach wykazania przy kontroli regulatorów zewnętrznych;
 • Podział dokumentów na obowiązkowe i nieobowiązkowe wraz z raportem kompletności danych.

Dowiedz się więcej

Podstawa prawna

Od 1 stycznia 2019 r. weszły w życie przepisy, które wprowadzają wiele ułatwień dotyczących akt pracowniczych. Zmiany przepisów dają pracodawcy możliwość wyboru postaci przechowywania dokumentacji pracowniczej (wcześniej obowiązkowa była postać papierowa). Pracodawca sam decyduje, czy chce archiwizować dokumenty w postaci papierowej, czy elektronicznej. Oznacza to, że można zamienić dotychczasową dokumentację papierową na elektroniczną.

Nowe przepisy skracają również okres obowiązkowego przechowywania dokumentacji nowych pracowników z 50 do 10 lat. Ułatwienie to dotyczy akt pracowników zatrudnionych od 1 stycznia 2019 r. To część pakietu #100ZmianDlaFirm.

Koszt przechowywania dokumentacji pracowniczej przez 50 lat i brak możliwości elektronicznego jej prowadzenia, od lat był wskazywany przez przedsiębiorców jako jedna z głównych biurokratycznych barier prowadzenia działalności gospodarczej.

Dostęp i wyszukiwanie

W aplikacji SNP E-Teczki w SAP można nadać odpowiednie uprawnienia dla poszczególnych użytkowników systemu: kierowników, pracowników działu kadr i pozostałych pracowników.

Możliwe jest też ograniczanie uprawnień do poszczególnych typów dokumentów, np. kierownicy widzą tylko wybrane typy umów, a specjaliści w Dziale Kadr – wszystkie dokumenty.

Integracja w środowisku SAP

W E-Teczkach SNP, dostęp do e-dokumentacji HR dla użytkowników jest możliwy zarówno przez SAP GUI, z aplikacji SAP Fiori, czy SuccessFactors.

 • SAP GUI – SNP E-Teczki są zintegrowane ze standardową transakcją SAP (SAP HR/SAP HCM) do opracowywania danych PA20/PA30 – wejście do akt uzyskujemy poprzez specjalnie przygotowany infotyp ‘Wyświetlanie Akt Osobowych’.
 • SAP Fiori/SAP SuccessFactors – E-Teczki są dostępne dla kierowników liniowych (podlegli pracownicy) oraz dla samych pracowników (w zakresie ich danych) poprzez dedykowany „kafelek”
Wymagania techniczne

Instalacja E-Teczek SNP w środowisku SAP wymaga spełnienia następujących warunków technicznych: wersja systemu ECC 6.00 z Support Package 9 lub wyższym (SAP HR/HCM); lub subskrypcja SuccessFactors.

Dowiedz się więcej

Zobacz nagrania z naszych webinarów
Zobacz film E-dokumentacja HR – cyfrowo, komfortowo
Zobacz film Bezpieczna e dokumentacja HR
Zobacz film SNP E-Teczki w ECM

Poradniki

Udostępnij
Drukuj:

Formularz kontaktowy

 1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 2. Administratorem Danych Osobowych jest SNP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
 3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
 4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
 5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
 6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy SNP Poland Sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. SNP Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

Napisz maila lub zadzwoń

E-mail: office.pl@snpgroup.com
Tel. 61 827 7000

SNP Poland Sp. z o.o.

Centrala:
Złotniki, ul. Krzemowa 1
62-002 Suchy Las k. Poznania

Skontaktuj się z nami

W czym możemy pomóc?
Napisz do nas
Wyślij email
Zadzwoń

 1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 2. Administratorem Danych Osobowych jest SNP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
 3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
 4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
 5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
 6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy SNP Poland Sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. SNP Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

Kontakt ogólny do firmy
office.pl@snpgroup.com

Pytania o produkty i usługi
info.pl@snpgroup.com

Pytania na temat pracy i staży
kariera@snpgroup.com

61 827 70 00

Biuro jest czynne
od poniedziałku do piątku
w godz. 8:00 – 17:00