PL EN DE
Najlepsze praktyki zarządzania usługami SAP

Dedykowana organizacja serwisowa SNP zapewnia jakość i ciągłość obsługi kontraktów SAP Managed Services. Pracujemy w oparciu o standardy ISO 20000 i ISO 27001. Posiadamy certyfikat PCoE - SAP Partner Center of Expertise.

SNP Poland to lider rynku usług SAP w Polsce.
Zapewniamy pełen zakres wdrożeń, rozwoju i utrzymania systemów SAP. Dostarczamy usługi bezpieczeństwa IT i rozwoju oprogramowania. Do 2017 roku działaliśmy jako BCC.

Jesteśmy częścią Grupy SNP – wiodącego światowego dostawcy rozwiązań do transformacji środowisk SAP.

Od 1995 roku zrealizowaliśmy z sukcesem setki projektów IT w Polsce i kilkudziesięciu innych krajach.

"Lepszy Biznes" to magazyn klientów SNP. Czytaj setki artykułów, przydatnych w przygotowaniu i realizacji projektów IT.

Nasi eksperci przedstawiają najciekawsze rozwiązania i nowości ze świata IT.

Zobacz archiwum nagrań z webinarów, zarejestruj się na kolejne edycje.

Dlaczego uważamy, że SNP Poland jest dobrym pracodawcą? Bo łączymy cechy rzadko spotykane w jednej organizacji - duże możliwości rozwoju, a zarazem dobrą atmosferę i elastyczność środowiska pracy. Dowiedz się więcej, na czym to polega w praktyce!

SNP ECM

SNP Enterprise Content Management

Udostępnij
Drukuj:

Dokumenty i procesy pod kontrolą

SNP Enterprise Content Management to kompleksowe i elastyczne rozwiązanie, wspierające elektroniczne przetwarzanie, archiwizację i obieg dokumentów oraz informacji. SNP ECM łączy w sobie funkcje z obszarów DMS (Document Management Systems), CM (Content Management), e-archiwizacji dokumentów, BPM (Business Process Management) oraz systemów Workflow.

Dzięki SNP ECM skanowanie, elektroniczna archiwizacja i udostępnianie dokumentów, przepływ pracy oraz zarządzanie procesami biznesowymi stają się efektywne, bezpieczne, a także przyjazne dla pracowników.

Produkt może służyć do optymalizacji zarządzania różnego rodzaju dokumentów i procesów, np.:

 • dokumenty współpracy z kontrahentami i klientami (m.in. umowy, zamówienia)
 • proces obsługi reklamacji
 • faktury dostawców
 • dokumenty kadrowe (m.in. umowy z pracownikami, współpracownikami) – e-teczki pracownicze
 • dokumentacja techniczna (np. projekty techniczne produktów, podzespołów; projekty, schematy i mapy infrastruktury itd.)
 • procesy IT

SNP ECM składa się z dwóch głównych grup funkcji:

 • moduł Content Management – elektroniczne archiwum dokumentów
 • moduł Workflow – narzędzie usprawniające obieg dokumentów i procesy biznesowe

Dowiedz się więcej

SNP ECM jest rozwiązaniem przygotowanym w oparciu o nasze wieloletnie doświadczenia w rozwoju rozwiązań IT wspomagających efektywną pracę z dokumentami i informacjami. Zapewniamy pełen zakres usług potrzebnych do uruchomienia, utrzymania i rozwoju aplikacji.
Korzyści: efektywne procesy, redukcja kosztów

Podniesienie sprawności organizacyjnej poprzez:

 • skrócenie czasu realizacji procesów, obiegu spraw i dokumentów
 • jednoznaczne przypisanie odpowiedzialności za kolejne kroki i decyzje
 • dostęp uprawnionych osób do dokumentów z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie, niezależnie od miejsca przechowywania dokumentów papierowych

Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa (m.in. spełnienie wymagań RODO) poprzez:

 • system uprawnień i autoryzacji, jednoznacznie definiujący dostęp do danych grup dokumentów i rodzajów danych
 • szyfrowanie składowanych i przesyłanych e-dokumentów
 • utrzymanie archiwum dokumentów w wersji elektronicznej, odpornej na zniszczenie

Zwiększenie satysfakcji i lojalności kontrahentów i pracowników poprzez:

 • skrócenie i usprawnienie obsługi spraw, przy jednoczesnym zwiększeniu bezpieczeństwa i ochrony danych

Redukcja kosztów poprzez:

 • ograniczenie kosztów magazynowania dokumentów w wersji papierowej
 • zmniejszenie pracochłonności obsługi wielu procesów
 • automatyzację procesów i ograniczenie ryzyka wystąpienia błędów w obsłudze
Zalety: elastyczność, bezpieczeństwo, mobilność

Szybkość wdrożenia. Elastyczność rozwoju. Niskie koszty utrzymania.

 • integracja z dowolnym systemem ERP, CRM, HR lub innym (gotowy konektor integrujący SNP ECM z systemami SAP)
 • łatwe wpasowanie w istniejące środowisko IT (możliwość uruchomienia na różnych, w tym darmowych systemach operacyjnych i bazach danych)
 • architektura zapewniająca wysoki poziom bezpieczeństwa (możliwość rozdziału danych na spółki w grupie kapitałowej, lokalizacje lub działy; możliwość stworzenia instalacji testowej i rozwojowej w ramach jednego środowiska IT)
 • dostępne różne opcje utrzymania i licencjonowania: Software as a Service dedykowana instalacja w outsourcingu w SNP lub dedykowana instalacja na platformie sprzętowej klienta
 • dostęp z poziomu urządzeń przenośnych (smartfon, tablet) dla każdej platformy mobilnej (iOS, Android, Windows)
 • szybkie wyszukiwanie i natychmiastowy dostęp do wszystkich potrzebnych dokumentów, zgodnie z uprawnieniami
 • realizacja zadań w procesach workflow z każdego miejsca, bez ograniczeń
 • bogata funkcjonalność. Intuicyjność i ergonomia.
 • prostota i intuicyjność obsługi (dostępność przez przeglądarki www)
  wielojęzyczność (obsługa w jęz. polskim i angielskim, możliwość łatwej implementacji innych języków)
 • łatwość wyszukiwania (wyszukiwanie pełnotekstowe w zarchiwizowanych dokumentach)
 • integracja z systemem skanowania i OCR
 • ochrona przed niepowołanym dostępem. Bezpieczeństwo składowania i przesyłania danych.
 • rozbudowany system autoryzacji, pozwalający zdefiniować uprawnienia użytkowników nawet do pojedynczych danych
 • zastosowanie kryptografii przy składowaniu i przesyłaniu danych
 • zaawansowany system kontroli i audytu, pozwalający zidentyfikować, kto, co i kiedy wykonał w aplikacji

SNP ECM działa w przeglądarkach www: IE 11, Edge, Firefox i Chrome, na wszystkich systemach operacyjnych, na których są dostępne ww. przeglądarki, w tym m.in. Windows 10.

Usługi - wdrożenie, rozwój, serwis, outsourcing

SNP Poland, firma o wieloletnim doświadczeniu w rozwoju zaawansowanych rozwiązań IT dla wymagających klientów, oferuje pełen zakres usług potrzebnych do uruchomienia, utrzymania i rozwoju rozwiązania ECM.

Klient otrzymuje komplet usług z jednego ręki, od jednego profesjonalnego dostawcy – co pozwala jednoznacznie przypisać odpowiedzialność za wdrożenie i utrzymanie rozwiązania ECM i wszystkie aspekty przedsięwzięcia.

Zakres usług to m.in.:

Przygotowanie wdrożenia

 • analiza procesów biznesowych (określenie wymagań, modelowanie, optymalizacja)
 • doradztwo w zakresie organizacji archiwum elektronicznego

Wdrożenie i rozwój

 • usługi wdrożeniowe wraz ze szkoleniami i migracją danych
 • integracja z innymi systemami, np. SAP ERP, HR, CRM
 • dostawa sprzętu i aplikacji skanujących
 • udostępnienie na urządzeniach mobilnych
 • rozbudowa o nowe dedykowane funkcje
  audyt bezpieczeństwa

Utrzymanie

 • udostępnienie w modelu SaaS (Software as a Service)
 • outsourcing IT w tym:
 • utrzymanie systemu w SNP Data Centers
 • administracja rozwiązaniem
 • outsourcing i zarządzanie kopiami zapasowymi
 • serwis – wsparcie administratorów i/lub użytkowników
 • maintenance (w tym udoskonalenia, nowe wersje)
SaaS - SNP ECM jako usługa

SNP ECM to rozwiązanie, które zostało przygotowane do pracy w chmurze. Może być udostępnione jako tzw. SaaS (Software as a Service, czyli oprogramowanie jako usługa).

Dzięki posiadaniu własnego Data Center, SNP oferuje system w modelu usługowym, w oparciu o okresową (miesięczną lub kwartalną) opłatę zależną od aktualnej liczby użytkowników.

Decydując się na utrzymanie SNP ECM w modelu SaaS, nasz klient uzyskuje pewność, że:

 • otrzyma do dyspozycji najnowocześniejsze technologie IT wspomagające biznes (bazy danych, systemy operacyjne, szybkie łącze i zarządzane maszyny wirtualne)
 • jego dane będą profesjonalnie i odpowiednio zabezpieczone bezpośrednio przez SNP (zarówno dane produkcyjne jak i archiwalne, oraz kopie zapasowe)
 • nie musi ponosić kosztów administracji i rozwoju technologii
 • rozpoczęcie projektu nie wymaga początkowych nakładów inwestycyjnych a rozwiązanie jest gotowe do rozpoczęcia wdrożenia
 • system będzie dostępny w oparciu o warunki SLA ustalone w oparciu o wymagania klienta
Certyfikat ISO 27018: gwarancja bezpieczeństwa danych

SNP ECM jako rozwiązanie oferowane w chmurze jako SaaS (Software as a Service), posiada certyfikat ISO 27018.

Certyfikat ISO 27018 stanowi niezależną gwarancję bezpieczeństwa i poufności danych klientów, przechowywanych w aplikacji. Norma ISO 27018 dotyczy takich procesów jak: system tworzenia i utrzymania kopii zapasowych danych, szyfrowanie danych, zarządzanie zmianami w aplikacjach, rejestracja aktywności użytkowników i administratorów, zarządzanie kontami użytkowników i ich uprawnieniami.

Jest to pierwsze polskie rozwiązanie ECM, certyfikowane na zgodność ze standardem ISO 27018.

Słownik pojęć
 • system zarządzania dokumentami (Document Management System – DMS)
 • system zarządzania dokumentacją
 • system zarządzania procesami (Process Management System)
 • system Workflow (system obiegu dokumentów, system obiegu pracy)
 • elektroniczna archiwizacja dokumentów
 • archiwizacja i skanowanie dokumentów
 • elektroniczne teczki kadrowe, e-teczki HR, elektroniczne teczki pracownicze

Integracja z SAP

SNP, producent i dostawca platformy SNP ECM, to również partner wdrożeniowy SAP, dysponujący wieloletnim doświadczeniem we wdrażaniu i rozwoju aplikacji SAP dla polskich i międzynarodowych klientów. Dzięki połączeniu tych doświadczeń, SNP ECM jest optymalizowany do pracy w firmie korzystającej z systemów SAP.
 • Szybki dostęp do funkcjonalności uzupełniających standardowe funkcje i scenariusze w SAP, np. rozwiązanie  DMS (archiwizacja dokumentów) lub workflow (np. obieg faktur) wraz z inteligentnym OCR
 • dostęp do dokumentów dla użytkowników SAP bezpośrednio z zewnętrznego, bezpiecznego repozytorium dzięki gotowej integracji z SAP poprzez SAP ArchiveLink
 • uniwersalne mechanizmy wymiany danych w procesach workflow pomiędzy systemami SAP a ECM
 • sprawny przebieg wdrożenia dzięki przygotowaniu interfejsów przez jednego dostawcę
 • możliwość skorzystania z usług serwisowych i rozwojowych u tego samego dostawcy, z pełnym wsparciem (dla SAP jak i systemu DMS/workflow)

Dowiedz się więcej

Zobacz nagrania z naszych webinarów
Zobacz film SNP Invoice Flow i elektroniczny obieg faktur
Zobacz film Bezpieczna e dokumentacja HR
Zobacz film SNP E-Teczki w ECM

Partner ABBYY - rozwiązania OCR i skanowania

SNP Poland jest certyfikowanym partnerem ABBYY – światowego lidera w dziedzinie produkcji technologii OCR i skanowania tekstu, dostarczającego rozwiązania do konwersji i rozpoznawania plików PDF. Produkty ABBYY są zintegrowane z systemem SNP ECM, dzięki czemu klienci otrzymują w pełni zintegrowane środowisko skanowania i obiegu dokumentów.

SNP oferuje między innymi :

 • ABBYY FlexiCapture – narzędzie umożliwiające selektywne pobieranie danych z wszelkiego rodzaju dokumentów: strukturalnych (test, ankiety, formularze przelewu, listy przewozowe i inne), semi-strukturalnych (np. faktury, potwierdzenia wpłat, zlecenia zakupu) czy niestrukturalnych (umowy, kontrakty czy listy)
 • ABBYY FlexiCapture for Invoices – stosowany do odczytu danych nagłówkowych oraz pozycji faktur kosztowych w typowym obiegu tego typu dokumentów w SNP ECM
 • ABBYY FineReader Server – służy do konwersji dużej liczby dokumentów, przekształcania dużych zbiorów dokumentów na biblioteki cyfrowe z możliwością udostępniania i przeszukiwania

Opinie klientów

Poszukiwaliśmy narzędzia, które zoptymalizuje koszty utrzymania rozwiązań IT związanych z dokumentami bilingowymi, bez uszczerbku na jakości obsługi klientów i efektywności procesów sprzedaży energii. Dzięki SNP ECM udało się znaleźć złoty środek pomiędzy wartością inwestycji a funkcjonalnością oprogramowania. Sprawdziła się reguła 80/20, tj. 80% funkcjonalności najlepszych na rynku rozwiązań IT za 20% ceny.
Artur Lech Kierownik Sekcji Informatyki G.EN. Gaz Energia
Dzięki SNP ECM zyskaliśmy kontrolę nad wydatkami i ujednoliciliśmy proces od strony organizacyjnej i finansowej. Czynności związane z kontrolą poprawności danych zyskały nowy wymiar, ryzyko procesu obsługi faktur znacznie się obniżyło.
Ewa Laskowska Starszy Referent ds. Controllingu ROTR Spółdzielnia Mleczarska
Wdrożenie SNP ECM pozwoliło nam uporządkować obieg dokumentów finansowych w firmie. Teraz posiadamy pełną i aktualną wiedzę o fakturach będących w obiegu, co ułatwia nam planowanie kosztów i przepływów finansowych. SNP ECM zapewnia pełną rozliczalność odpowiedzialności na przestrzeni całego procesu biznesowego.
Dorota Łukowska Kierownik IT Poli-Eco

Poradniki

Udostępnij
Drukuj:

Formularz kontaktowy

 1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 2. Administratorem Danych Osobowych jest SNP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
 3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
 4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
 5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
 6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy SNP Poland Sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. SNP Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

Napisz maila lub zadzwoń

E-mail: office.pl@snpgroup.com
Tel. 61 827 7000

SNP Poland Sp. z o.o.

Centrala:
Złotniki, ul. Krzemowa 1
62-002 Suchy Las k. Poznania

Skontaktuj się z nami

W czym możemy pomóc?
Napisz do nas
Wyślij email
Zadzwoń

 1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 2. Administratorem Danych Osobowych jest SNP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
 3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
 4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
 5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
 6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy SNP Poland Sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. SNP Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

Kontakt ogólny do firmy
office.pl@snpgroup.com

Pytania o produkty i usługi
info.pl@snpgroup.com

Pytania na temat pracy i staży
kariera@snpgroup.com

61 827 70 00

Biuro jest czynne
od poniedziałku do piątku
w godz. 8:00 – 17:00