Światowe standardy w zarządzaniu projektami

Dedykowane Biuro Projektów, metodyka wdrożeniowa z udowodnioną skutecznością. Standardy ISO 27001 i 20000.

Najlepsze praktyki zarządzania usługami IT

Dedykowana organizacja serwisowa SNP zapewnia jakość i ciągłość obsługi kontraktów outsourcingowych.

Jesteśmy firmą konsultingową, specjalizującą się w usługach SAP, outsourcingu IT i rozwoju oprogramowania. Wspieramy biznes naszych klientów. Dlatego nasze hasło brzmi: IT makes business better.

Jesteśmy częścią Grupy SNP, światowego lidera w zakresie transformacji środowisk SAP

Od 1995 roku zrealizowaliśmy z sukcesem setki projektów IT w Polsce i kilkudziesięciu innych krajach.

"Lepszy Biznes" to magazyn klientów SNP. Czytaj setki artykułów, przydatnych w przygotowaniu i realizacji projektów IT.

Nasi eksperci przedstawiają najciekawsze rozwiązania i nowości ze świata IT.

Zobacz archiwum nagrań z webinarów, zarejestruj się na kolejne edycje.

Dlaczego uważamy, że SNP Poland jest dobrym pracodawcą? Bo łączymy cechy rzadko spotykane w jednej organizacji - duże możliwości rozwoju, a zarazem dobrą atmosferę i elastyczność środowiska pracy. Dowiedz się więcej, na czym to polega w praktyce!

SNP eTime

Elastyczne planowanie czasu pracy przez kierowników liniowych
SNP eTime, zintegrowana z SAP HR i SAP SuccessFactors aplikacja internetowa, pozwala kierownikom planować czas podległych im pracowników, w zgodzie z regulacjami prawnymi i firmowymi. Dzięki SNP eTime kierownicy uzyskują nowe, komfortowe narzędzie planowania i rozliczania czasu pracowników, zintegrowane w czasie rzeczywistym z innymi obszarami SAP HR (m.in. lista płac, plan urlopów).

Wszędzie tam, gdzie istnieje potrzeba zarządzania czasem pracy dużej grupy pracowników (np. zakłady produkcyjne, sieci supermarketów, call centers, shared service centers), tworzy się plany pracy. Plan pracy ulega ciągłym zmianom, również w kontekście zlecanych nadgodzin czy przepisanych dyżurów. Osoby odpowiedzialne za planowanie pracy (np. kierownicy działów, kierownicy zmiany) muszą przy planowaniu grafików uwzględnić szereg aspektów prawnych wynikających z kodeksu pracy, wewnętrzne uregulowania względem pracowników i ich grup, jak i inne dane (np. zaplanowane już urlopy). Ponadto, dane o faktycznie przepracowanym czasie pracy powinny być bezbłędnie i bez opóźnień uwzględniane przy naliczaniu wynagrodzeń.

SNP eTime, prosta w obsłudze aplikacja internetowa, tworzy przyjazne środowisko pracy dla kierowników działów, gromadząc w jednym miejscu wszystkie dane, związane z planowaniem czasu pracy. Kierownicy mają dostęp do czytelnej tabeli z listą podległych im pracowników i mogą na bieżąco aktualizować plan ich pracy. W oparciu o dane z SAP HR, aplikacja blokuje wprowadzenie nieprawidłowych danych (np. czas pracy przekraczający wymiar etatu dla danego pracownika; przerwa pomiędzy zmianami krótsza od wymaganej przez prawo; dyżur przypadający w dzień zaplanowanego już urlopu).

Dane z aplikacji SNP eTime mogą być wykorzystywane do rozliczania czasu pracy. Źródłami, na podstawie których przygotowywana jest lista płac, mogą być zarówno wprowadzone przez kierownika do SNP eTime dane (plan pracy i jego późniejsze zmiany), jak i dane z innych źródeł (np. z aplikacji RCP – rejestracji czasu pracy).

Dzięki SNP eTime, kierownicy liniowi są w stanie bez dodatkowej pracochłonności dostarczyć do SAP HR wszystkie dane potrzebne do zaplanowania, a docelowo i do rozliczenia czasu pracy. Korzyści to m.in.:

  • lepsza kontrola kierowników nad pracą podległego im zespołu
  • zapewnienie zgodności z przepisami prawymi, m.in. uregulowaniami Kodeksu Pracy
  • zmniejszenie obciążenia działu HR
  • zwiększenie satysfakcji pracowników
  • w przypadku wykorzystania danych do rozliczenia czasu pracy – eliminacja opóźnień i błędów w przygotowywaniu listy płac

SNP eTime to autorskie rozwiązanie SNP Poland, przygotowane w technologii SAP UI5 na platformie SAP Hana Cloud integrującej najnowocześniejsze technologie chmurowe i gwarantującej niespotykaną u konkurencji wydajność, stabilność, skalowalność i mobilność.

Rozwiązanie SNP eTime dostosowujemy do specyfiki danego przedsiębiorstwa, można też je łatwo rozbudować o dodatkowe funkcje, np. wprowadzanie danych o zrealizowanych nadgodzinach i godzinach do odbioru, bilansowanie nadgodzin.

Poradniki

Udostępnij

Formularz kontaktowy

Napisz maila lub zadzwoń

E-mail: office.pl@snpgroup.com
Tel. 61 827 7000

SNP Poland Sp. z o.o.

Centrala:
Złotniki, ul. Krzemowa 1
62-002 Suchy Las k. Poznania

Kontakt