Najlepsze praktyki zarządzania usługami IT

Dedykowana organizacja serwisowa SNP zapewnia jakość i ciągłość obsługi kontraktów outsourcingowych.

Jesteśmy firmą konsultingową, specjalizującą się w usługach SAP, outsourcingu IT i rozwoju oprogramowania. Wspieramy biznes naszych klientów. Dlatego nasze hasło brzmi: IT makes business better.

Jesteśmy częścią Grupy SNP, światowego lidera w zakresie transformacji środowisk SAP

Od 1995 roku zrealizowaliśmy z sukcesem setki projektów IT w Polsce i kilkudziesięciu innych krajach.

Nasi eksperci przedstawiają najciekawsze rozwiązania i nowości ze świata IT.

Zobacz archiwum nagrań z webinarów, zarejestruj się na kolejne edycje.

Dlaczego uważamy, że SNP Poland jest dobrym pracodawcą? Bo łączymy cechy rzadko spotykane w jednej organizacji - duże możliwości rozwoju, a zarazem dobrą atmosferę i elastyczność środowiska pracy. Dowiedz się więcej, na czym to polega w praktyce!

SNP Integracja SAP i ZSMOPL

SAP zgodny z prawem farmaceutycznym
SNP Poland oferuje i rozwija pakiet gotowych funkcji, umożliwiających dostosowanie systemu SAP do przesyłania danych do Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi (ZSMOPL).

Zgodnie z nowymi przepisami prawa farmaceutycznego, podmioty prowadzące obrót produktami leczniczymi, środkami specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobami medycznymi, będą zobowiązane przesyłać codziennie do ZSMOPL dane o przesunięciach i stanach magazynowych, a także o planowanych dostawach i zgłoszonych brakach. Według informacji z Ministerstwa Zdrowia z dnia 20.12.2017 r., aktualnie trwają prace nad zwieszeniem obowiązku raportowania do dnia 30 czerwca 2018 roku oraz zawieszeniem przepisów dotyczących nakładania kar pieniężnych. Oznacza to konieczność dostosowania systemu SAP tak, aby była możliwość raportowania komunikatów  ZSMOPL od dnia  01.07.2018 roku.

Aby umożliwić firmom dostosowanie SAP na czas i najszybciej jak to będzie możliwe, w nawiązaniu do aktualnie podanego terminu wymagalności, w SNP Poland już od jesieni 2016 r. pracuje specjalny zespół, złożony z konsultantów branżowych, logistycznych oraz specjalistów integracyjnych. Efektem jego pracy jest pakiet „SNP Integracja SAP i ZSMOPL”, wzbogacany i rozbudowywany na bieżąco, w oparciu o kolejne informacje z Ministerstwa Zdrowia, precyzujące wymagania co do zawartości i struktury komunikatów.

Możliwości pakietu „SNP Integracja SAP i ZSMOPL”:

  • automatyczne generowanie w SAP wymaganych komunikatów, w oparciu o bieżące dane transakcyjne, m.in. o brakach w dostępie do produktów leczniczych, o planowanych dostawach, a także o każdorazowym nabywaniu i zbyciu produktów
  • automatyczna wysyłka danych do aplikacji ZSMOPL w formie plików XML, zgodnie z wymaganiami Ministerstwa Zdrowia dla Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi

Elementy pakietu „SNP Integracja SAP i ZSMOPL”:

  • zestaw niezbędnych danych słownikowych, uzupełniających dane podstawowe wymagane w poszczególnych komunikatach
  • zestaw niezbędnych operacji/słowników, identyfikujących zdarzenia gospodarcze (m.in. w module SAP MM) i właściwe struktury organizacyjne ze względu na podmiot raportujący
  • mechanizm pozyskiwania transakcji zarejestrowanych (istotnych dla ZSMOPL)  w systemie SAP w dedykowanych do tego celu tabelach, na potrzeby poszczególnych komunikatów ZSMOPL, wraz z weryfikacją kompletności ich danych pod kątem zgodności z wymogami Ministerstwa Zdrowia
  • przygotowanie, tworzenie i weryfikacja komunikatów XML (komunikat obrotów i stanów, komunikat zgłoszenia braków oraz komunikat planowania dostaw)
  • e-wysyłka komunikatów do centralnego systemu Ministerstwa Zdrowia
  • odbiór i obsługa ewentualnych błędów otrzymywanych po wysłaniu poszczególnych komunikatów XML

Już teraz prosimy o kontakt wszystkie firmy korzystające z SAP, które będą zobligowane do sporządzania i wysyłania komunikatów do ZSMOPL, celem odpowiednio wczesnego przygotowania organizacji do nowych wymagań.

Jak działa BCC Integracja SAP i ZSMOPL

Zobacz nagranie z webinara prezentującego nasze rozwiązanie.

ZSMOPL a SAP - zagadnienia prawne

Zobacz nagranie z webinara przygotowanego wspólnie z Kancelarią Domański Zakrzewski Palinka

Udostępnij

Formularz kontaktowy

Napisz maila lub zadzwoń

E-mail: office.pl@snpgroup.com
Tel. 61 827 7000

SNP Poland Sp. z o.o.

Centrala:
Złotniki, ul. Krzemowa 1
62-002 Suchy Las k. Poznania

Kontakt