Najlepsze praktyki zarządzania usługami IT

Dedykowana organizacja serwisowa SNP zapewnia jakość i ciągłość obsługi kontraktów outsourcingowych.

Jesteśmy firmą konsultingową, specjalizującą się w usługach SAP, outsourcingu IT i rozwoju oprogramowania. Wspieramy biznes naszych klientów. Do 2017 roku działaliśmy jako BCC.

Jesteśmy częścią Grupy SNP, światowego lidera w zakresie transformacji środowisk SAP

Od 1995 roku zrealizowaliśmy z sukcesem setki projektów IT w Polsce i kilkudziesięciu innych krajach.

Nasi eksperci przedstawiają najciekawsze rozwiązania i nowości ze świata IT.

Zobacz archiwum nagrań z webinarów, zarejestruj się na kolejne edycje.

Dlaczego uważamy, że SNP Poland jest dobrym pracodawcą? Bo łączymy cechy rzadko spotykane w jednej organizacji - duże możliwości rozwoju, a zarazem dobrą atmosferę i elastyczność środowiska pracy. Dowiedz się więcej, na czym to polega w praktyce!

SNP Integracja SAP i ZSMOPL

SAP zgodny z prawem farmaceutycznym

Udostępnij
SNP Poland oferuje i rozwija pakiet gotowych funkcji, umożliwiających dostosowanie systemu SAP do przesyłania danych do Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi (ZSMOPL).

Zgodnie z nowymi przepisami prawa farmaceutycznego, podmioty prowadzące obrót produktami leczniczymi, środkami specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobami medycznymi, będą zobowiązane przesyłać codziennie do ZSMOPL dane o przesunięciach i stanach magazynowych, a także o planowanych dostawach i zgłoszonych brakach. Według najnowszych informacji z Ministerstwa Zdrowia, najbardziej prawdopodobnym scenariuszem wejścia w życie nowych przepisów jest 1 kwietnia 2019 roku. Oznacza to konieczność dostosowania systemu SAP tak, aby była możliwość raportowania komunikatów ZSMOPL od dnia 01.04.2019 roku.

Aby umożliwić firmom dostosowanie SAP na czas i najszybciej jak to będzie możliwe, w nawiązaniu do aktualnie podanego terminu wymagalności, w SNP Poland już od jesieni 2016 r. pracuje specjalny zespół, złożony z konsultantów branżowych, logistycznych oraz specjalistów integracyjnych. Efektem jego pracy jest pakiet „SNP Integracja SAP i ZSMOPL”, wzbogacany i rozbudowywany na bieżąco, w oparciu o kolejne informacje z Ministerstwa Zdrowia, precyzujące wymagania co do zawartości i struktury komunikatów.

Możliwości pakietu „SNP Integracja SAP i ZSMOPL”:

 • automatyczne generowanie w SAP wymaganych komunikatów, w oparciu o bieżące dane transakcyjne, m.in. o brakach w dostępie do produktów leczniczych, o planowanych dostawach, a także o każdorazowym nabywaniu i zbyciu produktów
 • automatyczna wysyłka danych do aplikacji ZSMOPL w formie plików XML, zgodnie z wymaganiami Ministerstwa Zdrowia dla Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi

Elementy pakietu „SNP Integracja SAP i ZSMOPL”:

 • zestaw niezbędnych danych słownikowych, uzupełniających dane podstawowe wymagane w poszczególnych komunikatach
 • zestaw niezbędnych operacji/słowników, identyfikujących zdarzenia gospodarcze (m.in. w module SAP MM) i właściwe struktury organizacyjne ze względu na podmiot raportujący
 • mechanizm pozyskiwania transakcji zarejestrowanych (istotnych dla ZSMOPL)  w systemie SAP w dedykowanych do tego celu tabelach, na potrzeby poszczególnych komunikatów ZSMOPL, wraz z weryfikacją kompletności ich danych pod kątem zgodności z wymogami Ministerstwa Zdrowia
 • przygotowanie, tworzenie i weryfikacja komunikatów XML (komunikat obrotów i stanów, komunikat zgłoszenia braków oraz komunikat planowania dostaw)
 • e-wysyłka komunikatów do centralnego systemu Ministerstwa Zdrowia
 • odbiór i obsługa ewentualnych błędów otrzymywanych po wysłaniu poszczególnych komunikatów XML

Już teraz prosimy o kontakt wszystkie firmy korzystające z SAP, które będą zobligowane do sporządzania i wysyłania komunikatów do ZSMOPL, celem odpowiednio wczesnego przygotowania organizacji do nowych wymagań.

Jak działa SNP Integracja SAP i ZSMOPL

Zobacz nagranie z webinara prezentującego nasze rozwiązanie.

ZSMOPL a SAP - zagadnienia prawne

Zobacz nagranie z webinara przygotowanego wspólnie z Kancelarią Domański Zakrzewski Palinka

ZSMOPL a firmy handlowe - zagadnienia prawne, wyzwania IT

Zobacz nagranie z webinara dedykowanego dla firm handlowych, przygotowanego wspólnie z Kancelarią Domański Zakrzewski Palinka

Udostępnij
Formularz kontaktowy

 1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 2. Administratorem Danych Osobowych jest SNP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
 3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
 4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
 5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych.
 6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim do 24 maja 2018 r. jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), a od 25 maja 2018 r. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy SNP Poland Sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. SNP Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a Pracownik ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

Napisz maila lub zadzwoń

E-mail: office.pl@snpgroup.com
Tel. 61 827 7000

SNP Poland Sp. z o.o.

Centrala:
Złotniki, ul. Krzemowa 1
62-002 Suchy Las k. Poznania

Kontakt