EN DE

Jesteśmy firmą konsultingową, specjalizującą się w usługach SAP, outsourcingu IT i rozwoju oprogramowania. Wspieramy biznes naszych klientów. Do 2017 roku działaliśmy jako BCC.

Jesteśmy częścią Grupy SNP, światowego lidera w zakresie transformacji środowisk SAP

Od 1995 roku zrealizowaliśmy z sukcesem setki projektów IT w Polsce i kilkudziesięciu innych krajach.

Nasi eksperci przedstawiają najciekawsze rozwiązania i nowości ze świata IT.

Zobacz archiwum nagrań z webinarów, zarejestruj się na kolejne edycje.

Dlaczego uważamy, że SNP Poland jest dobrym pracodawcą? Bo łączymy cechy rzadko spotykane w jednej organizacji - duże możliwości rozwoju, a zarazem dobrą atmosferę i elastyczność środowiska pracy. Dowiedz się więcej, na czym to polega w praktyce!

SNP Panel Produkcyjny

Aplikacja na panele produkcyjne dla SAP Business One

Udostępnij
SNP Panel Produkcyjny (SNP Production Panel) to autorska aplikacja - dodatek do SAP Business One, umożliwia podejmowanie zleceń produkcyjnych z podziałem na linie produkcyjne.

Panel produkcyjny – aplikacja pozwalająca na potwierdzanie produkcji bezpośrednio na stanowisku pracy, dzięki czemu w systemie mamy bieżącą informację o statusie realizacji produkcji. Aplikacja pozwala na bieżąco rejestrować zużycie surowców oraz czas pracy pracownika nad danym zleceniem.

Obsługa zleceń produkcyjnych z podziałem na linie produkcyjne

Panel produkcyjny umożliwia podejmowanie zleceń produkcyjnych z podziałem na linie produkcyjne. Po zalogowaniu do aplikacji dostępny jest widok dostępnych zleceń.

Zlecenie produkcyjne można skonfigurować z dokładnością do linii produkcyjnej. Po zalogowaniu do Panelu Produkcyjnego można wyświetlić dodatkową kolumnę z informacją o linii produkcyjnej przydzielonej do danego zlecenia produkcyjnego.

Konfiguracja pracowników produkcyjnych do gniazd produkcyjnych i stanowisk

Panel produkcyjny jest zintegrowany z SAP B1. Konfiguracja pracowników odbywa się w słowniku pracowników (Pracownicy – Dane podstawowe pracownika), w którym dodajemy pracownika oraz nadajemy mu użytkownika i hasło dostępu do aplikacji produkcyjnej.

Po dodaniu pracownika mamy możliwość przypisania pracownika do listy dostępnych stanowisk, na których będzie odbywała się jego praca.

Rejestracja on-line operacji produkcyjnych przez operatorów w zależności od kwalifikacji i przydziału do stanowiska

Panel umożliwia rejestrację operacji produkcyjnych przez operatorów po wcześniejszym przypisaniu pracownika do listy stanowisk. Pracownik wybiera zlecenie produkcyjne dla danej operacji. Na liście dostępnych do uruchomienia zleceń produkcyjnych wyświetla się tyle razy zlecenie produkcyjne, ile jest operacji do uruchomienia dla danego zlecenia.

Ustalenie sekwencji wykonywania operacji technologicznych zgodnie z BOM

Można ułożyć sekwencję wykonywania operacji w ramach BOM w dowolny sposób. Za wyświetlanie operacji na ekranie monitora (panelu dotykowego) odpowiedzialna jest jedna z procedur składowanych po stronie MS SQL lub HANA. Całość konfiguracji i wprowadzenia sekwencji jest zatem zarządzana z poziomu tej procedury, natomiast użytkownik zarządza kolejnością operacji bezpośrednio w interfejsie BOM.

Start (rozpoczęcie), stop (zakończenie), pauza operacji technologicznej w ramach zlecenia produkcyjnego zgodna z BOM

Po wybraniu właściwego zlecenia produkcyjnego aplikacja umożliwia rejestrację czasu pracy nad tym zleceniem.

W odpowiednich strukturach (tabelach) bazy danych przechowywane są informacje o tym, kiedy nastąpił start, stop bądź pauza w pracy nad daną operacją zlecenia produkcyjnego. Mamy zatem możliwość analizy tych danych pod kątem wydajności pracy pracownika produkcyjnego oraz ilości wyprodukowanych fantomów lub wyrobów gotowych. Informacje o czasie pracy nad daną operacją wyświetlane są w SAP B1.

Wydruk etykiety pomocniczej po każdej operacji technologicznej

System umożliwia drukowanie etykiet po każdej operacji technologicznej. Najpierw należy skonfigurować odpowiednią drukarkę pod wydruki. Drukowanie etykiet jest możliwe po naciśnięciu stop operacji dla fantomu lub wydruk etykiety końcowej dla produktu. Poniższy format może być wydrukowany w standardzie. Możliwe jest skonfigurowanie dodatkowych etykiet po wyspecyfikowaniu wymagań lub przeszkoleniu osoby, która będzie odpowiedzialna za tworzenie etykiet.

Możliwość podejmowania zleceń produkcyjnych poprzez skanowanie etykiety

Istnieje możliwość skanowania etykiet wygenerowanych wcześniej w innym kroku za pośrednictwem Panelu Produkcyjnego i wybranie ponownie zlecenia produkcyjnego z dostępnej listy zleceń celem realizacji kolejnego kroku w ramach danego zlecenia.

Rejestracja danych (MM, RW)

Panel produkcyjny umożliwia rejestrację i wprowadzenie za jego pośrednictwem do systemu SAP Business One takich dokumentów jak MM – przesunięcie międzymagazynowe i/lub RW – rozchód wewnętrzny komponentów pod zlecenie.

Przykładowy widok interfejsu MM poniżej:

Generacja dokumentu MM ma charakter checklisty. Czasem staje się konieczne przeniesienie komponentów z magazynu surowców do magazynu produkcji w toku, aby wyprodukować wyrób końcowy; umożliwia to dokument przesunięcie MM.

Aplikacja Panelu Produkcyjnego umożliwia sprawdzenie i przetransportowanie komponentów na odpowiedni magazyn. Każdą pozycję można edytować i skanować kod kreskowy komponentu oraz zatwierdzić go, a na końcu zatwierdzić cały dokument.

Możliwe jest zaznaczenie odpowiednich pozycji komponentów. Dokument MM zainicjuje się właśnie z tymi wybranymi pozycjami. Można również zaznaczyć wszystkie dostępne pozycje w ramach BOM.

Podobnie wygląda proces generowania dokumentu RW, czyli wydania komponentów pod zlecenie produkcyjne.

Możliwość dodawania komponentów poza-recepturowych na każdym etapie do dokumentu MM i/lub RW

Jest możliwość dodania do produkowanego wyrobu komponentów, które nie były wcześniej zaplanowane w procesie produkcji. Wykorzystywany jest w tym procesie przycisk Dodaj.

Rejestracja/przyjęcie wyrobu gotowego

Aplikacja Panelu Produkcyjnego umożliwia przyjęcie wyrobu gotowego z opcją wg partii lub numerów seryjnych.

Zobacz nagranie z webinara o SNP Panel Produkcyjny

Udostępnij

Formularz kontaktowy

 1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 2. Administratorem Danych Osobowych jest SNP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
 3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
 4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
 5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
 6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy SNP Poland Sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. SNP Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

Napisz maila lub zadzwoń

E-mail: office.pl@snpgroup.com
Tel. 61 827 7000

SNP Poland Sp. z o.o.

Centrala:
Złotniki, ul. Krzemowa 1
62-002 Suchy Las k. Poznania

W czym możemy pomóc?
Napisz do nas
Wyślij email
Zadzwoń

 1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 2. Administratorem Danych Osobowych jest SNP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
 3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
 4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
 5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
 6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy SNP Poland Sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. SNP Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

Kontakt ogólny do firmy
office.pl@snpgroup.com

Pytania o produkty i usługi
info.pl@snpgroup.com

Pytania na temat pracy i staży
kariera@snpgroup.com

61 827 70 00

Biuro jest czynne
od poniedziałku do piątku
w godz. 8:00 – 17:00

Szanowni Państwo,

Wszyscy wiemy, jak poważne perturbacje w firmach powoduje obecna sytuacja.

Niedostępność wielu pracowników, zwiększona ilość pracy dla innych, konieczność pracy zdalnej, a w konsekwencji, problemy z wykonywaniem podstawowych procesów biznesowych.

Możemy Państwu pomóc. Do Państwa dyspozycji jest ponad 300 pracowników SNP Poland: konsultantów SAP, specjalistów od systemów operacyjnych, baz danych, wirtualizacji i infrastruktury IT, a także programistów różnych technologii.
Jesteśmy przygotowani organizacyjnie i technologicznie do zdalnej pracy, bo od lat robimy to w ramach kontraktów serwisowych i projektów. Możemy uzupełnić Państwa zespoły i zrekompensować niedobory.

Prosimy o kontakt:

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir alle wissen, wie ernst die derzeitige Situation in Unternehmen ist. Herausforderungen liegen in der Nichtverfügbarkeit vieler Mitarbeiter, in einer erhöhten Arbeitsbelastung, der Notwendigkeit von Remote-Arbeit - und daraus folgend in Problemen bei der Ausführung grundlegender Geschäftsprozesse.

Wir können Ihnen in diesen herausfordernden Zeiten helfen. Über 300 Mitarbeiter von SNP Poland stehen Ihnen zur Verfügung: SAP-Berater, Spezialisten für Betriebssysteme, Datenbanken, Virtualisierung und IT-Infrastruktur sowie Programmierer für unterschiedliche Technologien.

Wir sind organisatorisch und technologisch auf Fernarbeit vorbereitet, weil wir auf diese Weise seit Jahren im Rahmen von Serviceverträgen und Projekten arbeiten. Wir ergänzen Ihre Teams und gleichen Engpässe aus.

Bitte kontaktieren Sie uns bei Bedarf:

Dear Customers,

We all know how serious the current situation is in companies. Unavailability of many employees, increased workload for others, the need for remote work - and, consequently, problems with the execution of basic business processes.

We can help you. Over 300 employees of SNP Poland are at your disposal: SAP consultants, specialists in operating systems, databases, virtualization and IT infrastructure, as well as programmers of various technologies.

We are organizationally and technologically prepared for remote work, because for years we have been doing it as part of service contracts and projects. We can supplement your teams and make up for shortages.

Please contact us: