Jesteśmy firmą konsultingową, specjalizującą się w usługach SAP, outsourcingu IT i rozwoju oprogramowania. Wspieramy biznes naszych klientów. Do 2017 roku działaliśmy jako BCC.

Jesteśmy częścią Grupy SNP, światowego lidera w zakresie transformacji środowisk SAP

Od 1995 roku zrealizowaliśmy z sukcesem setki projektów IT w Polsce i kilkudziesięciu innych krajach.

Nasi eksperci przedstawiają najciekawsze rozwiązania i nowości ze świata IT.

Zobacz archiwum nagrań z webinarów, zarejestruj się na kolejne edycje.

Dlaczego uważamy, że SNP Poland jest dobrym pracodawcą? Bo łączymy cechy rzadko spotykane w jednej organizacji - duże możliwości rozwoju, a zarazem dobrą atmosferę i elastyczność środowiska pracy. Dowiedz się więcej, na czym to polega w praktyce!

SNP PPK

Pracownicze Plany Kapitałowe w SAP

Udostępnij

Dostosowanie SAP do Pracowniczych Planów Kapitałowych

W związku z ustawą z 4 października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych, SNP rozwija SNP PPK - pakiet funkcji, umożliwiających dostosowanie systemów HR SAP (SAP HR/SAP HCM, SAP SuccessFactors) do wymogów nowych przepisów.

Już od października 2018 r. w SNP Poland pracuje zespół przygotowujący produkt, pozwalający firmom dostosować system kadrowo-płacowy SAP do obsługi procesów PPK. SNP PPK jest rozwijany w miarę pojawiających się informacji i aktów wykonawczych w zakresie ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych.

Eksperci SNP uczestniczą również w pracach Grupy Roboczej ds. Pracowniczych Planów Kapitałowych. Celem prac jest wypracowanie formatu wymiany danych między pracodawcami, a instytucjami finansowymi świadczącymi usługi PPK. Dzięki standaryzacji, wdrożenie nowych procedur w firmach będzie sprawniejsze.

Podstawowy zakres funkcjonalności SNP PPK dla SAP to: prowadzenie ewidencji PPK w integracji z SAP, obsługa procesów PPK (pracownik-pracodawca) w systemie, rozliczanie składek na liście płac w SAP Payroll, a także wymiana plików z instytucjami PPK.

Dowiedz się więcej

Lista funkcji SNP PPK
 • prowadzenie ewidencji PPK
 • obsługa procesów PPK (pracownik-pracodawca)
 • rozliczanie składek na liście płac (Payroll HR-PY lub SuccessFactors ECP)
 • wymiana plików z instytucjami PPK – integracja systemu SAP z systemami instytucji PPK
Przepisy prawne a system HR

Zgodnie z ustawą z dnia 4 października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych, Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to program dodatkowego i dobrowolnego oszczędzania na emeryturę, przeznaczony docelowo dla ok. 11,5 mln osób zatrudnionych. Już od 1 lipca 2019 roku możliwe będzie przystąpienie do PPK pierwszych firmach zatrudniających co najmniej 250 osób.

Według KNF-u warunki umieszczenia w ewidencji PPK spełnia łącznie 45 instytucji finansowych. Według szacunków PFR-u około 20 z nich będzie oferowało w pierwszym etapie prowadzenie umowy o zarządzanie PPK dla Pracodawców. Pracodawca będzie musiał podpisać taką umowę z wybraną instytucją. Biorąc pod uwagę powszechność tego programu (11,5 mln pracowników) oraz szacowane (wg założeń Rządu) wpływy na rynek kapitałowy PPK w pierwszym roku 6 mld zł, w drugim 12 mld zł, a o 2012 około 15 mld rocznie – systemy kadrowo-płacowe muszą być do tego solidnie przygotowane.

Praktycznie całość procesu wyliczenia tej kwoty, raportowania i przekazania w formie przelewu do instytucji PPK będzie musiało być realizowane w ramach systemu kadrowo-płacowego funkcjonującego w firmie. Dodatkowo ustawa nakłada na Pracodawców obowiązek obsługi wielu dodatkowych procesów: rejestracja w PPK i odprowadzanie składek są dość oczywistym, ale dodatkowe ukazujące się po dokładnej lekturze ustawy jak np.: obsługa wniosku pracownika o zmniejszenie jego składki z 2% do minimum 0,5% w sytuacji gdy wynagrodzenie uczestnika PPK w danym miesiącu nie przekracza 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia.

Innym przykładem dla nowo zatrudnionego pracownika (lub przejętych art. 23’) jest zlecenie transferu środków ze wszystkich lub wybranych umów o prowadzenie PPK dla tego pracownika, ustawodawca nakłada jednocześnie termin nie dłuższy niż 14 dni od złożenia deklaracji przez uczestnika PPK. Mają na uwadze, że na ten proces składa się: przekazanie przez pracodawcę wniosku do agenta transferowego, wymianę i weryfikację danych pomiędzy dwoma instytucjami PPK i finalnie przelew środków z jednego PPK na drugie, a w dzisiejszych czasach niektóre branże zatrudniają pracowników codziennie – trudno sobie wyobrazić realizację tych procesów w formie papierowej.

Udostępnij

Formularz kontaktowy

 1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 2. Administratorem Danych Osobowych jest SNP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
 3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
 4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
 5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
 6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy SNP Poland Sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. SNP Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

Napisz maila lub zadzwoń

E-mail: office.pl@snpgroup.com
Tel. 61 827 7000

SNP Poland Sp. z o.o.

Centrala:
Złotniki, ul. Krzemowa 1
62-002 Suchy Las k. Poznania

W czym możemy pomóc?
Napisz do nas
Wyślij email
Zadzwoń

 1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 2. Administratorem Danych Osobowych jest SNP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
 3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
 4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
 5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
 6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy SNP Poland Sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. SNP Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

Kontakt ogólny do firmy
office.pl@snpgroup.com

Pytania o produkty i usługi
info.pl@snpgroup.com

Pytania na temat pracy i staży
kariera@snpgroup.com

61 827 70 00

Biuro jest czynne
od poniedziałku do piątku
w godz. 8:00 – 17:00