EN DE

Jesteśmy firmą konsultingową, specjalizującą się w usługach SAP, outsourcingu IT i rozwoju oprogramowania. Wspieramy biznes naszych klientów. Do 2017 roku działaliśmy jako BCC.

Jesteśmy częścią Grupy SNP, światowego lidera w zakresie transformacji środowisk SAP

Od 1995 roku zrealizowaliśmy z sukcesem setki projektów IT w Polsce i kilkudziesięciu innych krajach.

Nasi eksperci przedstawiają najciekawsze rozwiązania i nowości ze świata IT.

Zobacz archiwum nagrań z webinarów, zarejestruj się na kolejne edycje.

Dlaczego uważamy, że SNP Poland jest dobrym pracodawcą? Bo łączymy cechy rzadko spotykane w jednej organizacji - duże możliwości rozwoju, a zarazem dobrą atmosferę i elastyczność środowiska pracy. Dowiedz się więcej, na czym to polega w praktyce!

SNP PPK

Pracownicze Plany Kapitałowe w SAP

Udostępnij

Dostosowanie SAP do Pracowniczych Planów Kapitałowych

W związku z ustawą z 4 X 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, dostarczamy SNP PPK - gotowy pakiet funkcji, umożliwiających dostosowanie systemów HR SAP (SAP HR/SAP HCM, SAP SuccessFactors) do nowych przepisów.

Podstawowy zakres funkcjonalności SNP PPK dla SAP to:

 • prowadzenie ewidencji PPK w integracji z SAP,
 • obsługa procesów PPK (pracownik-pracodawca) w systemie,
 • rozliczanie składek na liście płac (Payroll HR-PY lub SuccessFactors ECP)
 • wymiana plików z instytucjami PPK – integracja systemu SAP z systemami instytucji PPK

SNP PPK jest rozwijany w miarę pojawiających się informacji i aktów wykonawczych w zakresie ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych, a także w oparciu o standardy wypracowane przez Grupę Roboczą ds. Pracowniczych Planów Kapitałowych, w której pracach SNP uczestniczy.

Dowiedz się więcej o PPK

Zaprojektowaliśmy aplikację w taki sposób, aby zminimalizować czasochłonność obsługi procesu PPK w firmie przez specjalistów kadrowo-płacowych. Cel ten został osiągnięty poprzez automatyzację kwalifikacji pracownika do wykonania czynności wynikających z ustawy. Wystarczy wprowadzić w części administracyjnej modułu deklaracje pracownika, aby dalsze operacje wykonywane były automatycznie. Czytaj więcej w naszym poradniku.

Zgodność z prawem i standardami branżowymi

Rozwijamy SNP PPK dla SAP, w oparciu o przepisy prawne i standardy wypracowywane przez Grupę Roboczą ds. PPK.
Prawo a PPK i system HR

Podstawa prawna

Zgodnie z ustawą z dnia 4 października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych, Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to program dodatkowego i dobrowolnego oszczędzania na emeryturę, przeznaczony docelowo dla ok. 11,5 mln osób zatrudnionych.

Przystąpienie do PPK jest możliwe:

 • od 1 lipca 2019 – dla firm zatrudniających powyżej 250 osób
 • od 1 stycznia 2020 – dla firm zatrudniających od 50 do 249 osób
 • od 1 lipca 2020 – dla firm zatrudniających od 20 do 49 osób
 • od 1 stycznia 2021 – dla pozostałych podmiotów

Wpływ na system HR

Według KNF-u warunki umieszczenia w ewidencji PPK spełnia łącznie 45 instytucji finansowych. Według szacunków PFR-u około 20 z nich będzie oferowało w pierwszym etapie prowadzenie umowy o zarządzanie PPK dla Pracodawców. Pracodawca będzie musiał podpisać taką umowę z wybraną instytucją. Biorąc pod uwagę powszechność tego programu (11,5 mln pracowników) – systemy kadrowo-płacowe muszą być do tego  przygotowane.

Praktycznie całość procesu wyliczenia tej kwoty, raportowania i przekazania w formie przelewu do instytucji PPK musi być realizowane w ramach systemu HR. Dodatkowo ustawa nakłada na Pracodawców obowiązek obsługi wielu dodatkowych procesów: rejestracja w PPK i odprowadzanie składek są dość oczywistym, ale są też i dodatkowe (np. obsługa wniosku pracownika o zmniejszenie jego składki z 2% do minimum 0,5%, gdy wynagrodzenie uczestnika PPK w danym miesiącu nie przekracza 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia).

Innym przykładem dla nowo zatrudnionego pracownika (lub przejętych art. 23’) jest zlecenie transferu środków ze wszystkich lub wybranych umów o prowadzenie PPK dla tego pracownika, ustawodawca nakłada jednocześnie termin nie dłuższy niż 14 dni od złożenia deklaracji przez uczestnika PPK. Mając na uwadze, że na ten proces składa się: przekazanie przez pracodawcę wniosku do agenta transferowego, wymianę i weryfikację danych pomiędzy dwoma instytucjami PPK i finalnie przelew środków z jednego PPK na drugie, a niektóre branże zatrudniają pracowników codziennie – trudno sobie wyobrazić realizację tych procesów w formie papierowej.

Grupa Robocza PPK

SNP uczestniczy w pracach Grupy Roboczej PPK, której celem jest zdefiniowanie standardu zakresu i formatu komunikacji elektronicznej pomiędzy pracodawcą i instytucją finansową. Pakiet SNP PPK wykorzystuje zalecenia zdefiniowane w tym standardzie.

W skład Grupy, zawiązanej 19 XI 2018, wchodzą firmy świadczące usługi związane z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi – instytucje finansowe, agenci transferowi, dostawcy oprogramowania HR oraz przedstawiciele Polskiego Stowarzyszenia HR i grono praktyków HR.

Członkowie Grupy zwracają uwagę na zalety wykorzystania standardu:

 • Dzięki standaryzacji, wdrożenie nowych procedur w firmach będzie przebiegać sprawniej dla wszystkich uczestników procesu obsługi PPK
 • Standard komunikacji przygotowany przez Grupę jest dostępny dla całego rynku (może zostać wykorzystany również przez podmioty nieuczestniczące w pracach Grupy)

Efektem prac Grupy jest opublikowany 6 maja 2019 r. dokument, opisujący zalecenia techniczne, wypracowane dla wymiany danych dotyczących PPK pomiędzy pracodawcą a instytucją finansową prowadzącą program PPK. Opisane zalecenia zostały przygotowane w oparciu o rekomendacje Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR), dotyczące zakresu wymiany danych.

Pobierz PDF z zaleceniami Grupy…

PPK dla SAP HR: zobacz webinar z Nationale-Nederlanden

Zobacz nagranie ze spotkania 22 maja 2019 r. z udziałem ekspertów SNP oraz Nationale – Nederlanden – instytucji finansowej uprawnionej do zarządzania kapitałem PPK.

Polecana oferta

Udostępnij

Formularz kontaktowy2

 1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 2. Administratorem Danych Osobowych jest SNP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
 3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
 4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
 5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
 6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy SNP Poland Sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. SNP Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

Napisz maila lub zadzwoń

E-mail: office.pl@snpgroup.com
Tel. 61 827 7000

SNP Poland Sp. z o.o.

Centrala:
Złotniki, ul. Krzemowa 1
62-002 Suchy Las k. Poznania

W czym możemy pomóc?
Napisz do nas
Wyślij email
Zadzwoń

 1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 2. Administratorem Danych Osobowych jest SNP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
 3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
 4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
 5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
 6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy SNP Poland Sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. SNP Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

Kontakt ogólny do firmy
office.pl@snpgroup.com

Pytania o produkty i usługi
info.pl@snpgroup.com

Pytania na temat pracy i staży
kariera@snpgroup.com

61 827 70 00

Biuro jest czynne
od poniedziałku do piątku
w godz. 8:00 – 17:00

Szanowni Państwo,

Wszyscy wiemy, jak poważne perturbacje w firmach powoduje obecna sytuacja.

Niedostępność wielu pracowników, zwiększona ilość pracy dla innych, konieczność pracy zdalnej, a w konsekwencji, problemy z wykonywaniem podstawowych procesów biznesowych.

Możemy Państwu pomóc. Do Państwa dyspozycji jest ponad 300 pracowników SNP Poland: konsultantów SAP, specjalistów od systemów operacyjnych, baz danych, wirtualizacji i infrastruktury IT, a także programistów różnych technologii.
Jesteśmy przygotowani organizacyjnie i technologicznie do zdalnej pracy, bo od lat robimy to w ramach kontraktów serwisowych i projektów. Możemy uzupełnić Państwa zespoły i zrekompensować niedobory.

Prosimy o kontakt:

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir alle wissen, wie ernst die derzeitige Situation in Unternehmen ist. Herausforderungen liegen in der Nichtverfügbarkeit vieler Mitarbeiter, in einer erhöhten Arbeitsbelastung, der Notwendigkeit von Remote-Arbeit - und daraus folgend in Problemen bei der Ausführung grundlegender Geschäftsprozesse.

Wir können Ihnen in diesen herausfordernden Zeiten helfen. Über 300 Mitarbeiter von SNP Poland stehen Ihnen zur Verfügung: SAP-Berater, Spezialisten für Betriebssysteme, Datenbanken, Virtualisierung und IT-Infrastruktur sowie Programmierer für unterschiedliche Technologien.

Wir sind organisatorisch und technologisch auf Fernarbeit vorbereitet, weil wir auf diese Weise seit Jahren im Rahmen von Serviceverträgen und Projekten arbeiten. Wir ergänzen Ihre Teams und gleichen Engpässe aus.

Bitte kontaktieren Sie uns bei Bedarf:

Dear Customers,

We all know how serious the current situation is in companies. Unavailability of many employees, increased workload for others, the need for remote work - and, consequently, problems with the execution of basic business processes.

We can help you. Over 300 employees of SNP Poland are at your disposal: SAP consultants, specialists in operating systems, databases, virtualization and IT infrastructure, as well as programmers of various technologies.

We are organizationally and technologically prepared for remote work, because for years we have been doing it as part of service contracts and projects. We can supplement your teams and make up for shortages.

Please contact us: