PL EN
Najlepsze praktyki zarządzania usługami SAP

Dedykowana organizacja serwisowa SNP zapewnia jakość i ciągłość obsługi kontraktów SAP Managed Services. Pracujemy w oparciu o standardy ISO 20000 i ISO 27001. Posiadamy certyfikat PCoE - SAP Partner Center of Expertise.

Jesteśmy liderem rynku usług SAP w Polsce.
Zapewniamy pełen zakres wdrożeń, rozwoju i utrzymania systemów SAP. Dostarczamy usługi bezpieczeństwa IT i rozwoju oprogramowania. Do 2017 roku działaliśmy jako BCC.

Jesteśmy częścią Grupy All for One – wiodącego partnera SAP w Europie Środkowej.

Od 1995 roku zrealizowaliśmy z sukcesem setki projektów IT w Polsce i kilkudziesięciu innych krajach.

Nasi eksperci przedstawiają najciekawsze rozwiązania i nowości ze świata IT.

Zobacz archiwum nagrań z webinarów, zarejestruj się na kolejne edycje.

Jest nas niemal 500 – konsultantów SAP, programistów i specjalistów IT, kierowników projektów. Działamy w międzynarodowym środowisku, pracujemy w nowoczesnych technologiach, wdrażamy i tworzymy rozwiązania IT dla biznesu. Realizujemy ciekawe projekty dla liderów w swoich branżach. U nas rozwijasz się każdego dnia. Dołącz do nas!

SNP Sugar Tax

Opłata od napojów słodzonych i alkoholowych w SAP

Udostępnij
Drukuj:

Opłata cukrowa, opłata od "małpek" w SAP

SNP Sugar Tax to dodatek do systemu SAP (ERP/ECC, S/4HANA), umożliwiający naliczanie i raportowanie opłat od napojów słodzonych (tzw. podatek cukrowy) oraz od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych do 300 ml ("małpki"), które wynikają z nowelizacji ustawy o z 14 lutego 2020 r. dotyczącej promocji prozdrowotnych wyborów konsumentów.

Podstawowy zakres funkcjonalności:

 • prowadzenie ewidencji danych napojów podlegających opłatom
 • analityka w zakresie obrotu w integracji z SAP z możliwością edycji
 • generowanie raportów o wprowadzonych do obrotu napojach oraz wynikających z tego opłatach
 • wymiana plików XML z systemem PUESC– integracja systemu SAP z systemami Ministerstwa Finansów
Podstawa prawna

Obowiązki przedsiębiorstw reguluje Ustawa z dnia 14 lutego 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów.

Status sierpień 2020: wciąż nie jest znana dokładna data rozpoczęcia raportowania.

Opłata cukrowa

Obowiązek zapłaty opłaty od napojów słodzonych spoczywa na podmiocie, który sprzedaje napój do punktu sprzedaży detalicznej (podmiotu nabywającego napoje w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub importera napojów). Podobnie na producencie prowadzącym bezpośrednią sprzedaż detaliczną napojów.

Obowiązek zapłaty może spoczywać również na zamawiającym, „w przypadku, gdy skład napoju objętego opłatą stanowi element umowy zawartej przez producenta a dotyczącej produkcji tego napoju dla zamawiającego”.

Obowiązek powstaje w momencie wprowadzenia do sprzedaży, tj. przekazania do sklepu. W przypadku sprzedaży własnej producenta – po przesunięciu magazynowym do punktu sprzedaży detalicznej. Opłatę wnosi się raz w miesiącu.

Opłata od "małpek"

Opłata od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych do 300 ml zwana jest popularnie opłatą od „małpek”.

Obowiązek jej zapłaty spoczywa na barkach „przedsiębiorcy zaopatrującego przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży”.

Obowiązek zapłaty opłaty powstaje w momencie zaopatrzenia w napoje alkoholowe w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml.

Opłatę oblicza się i wnosi dwa razy w roku „do końca miesiąca następującego po zakończeniu półrocza” na rachunek urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę przedsiębiorcy.

Kogo i czego dotyczy?

Podmioty:

 • Producenci
 • Importerzy
 • Sieci hurtowe
 • Franczyzodawcy
 • Zlecający produkcję pod marką własną (w tym sieci detaliczne, stacji benzynowych i in.)

Produkty:

 • Napoje słodzone
 • Soki, dodatki do wody lub alkoholu
 • Wódki
 • Smakowe piwa bezalkoholowe
 • Napoje energetyczne
Kogo i czego nie dotyczy?

Z opłaty od napojów słodzonych zwolnione są:

 • wyroby medyczne,
 • zarejestrowane suplementy diety,
 • żywność specjalnego przeznaczenia medycznego,
 • preparaty do początkowego żywienia niemowląt,
 • wyroby mleczne,
 • wybory akcyzowe.

Dodatkowo z naliczania stałej części opłaty zwolnione będą napoje zawierające minimum 20 proc. soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego oraz z zawartością cukrów mniejszą lub równą 5 g w przeliczeniu na 100 ml napoju. Podobnie napoje będące izotonikami (roztwory węglowodanowo –elektrolitowe ), zgodnie z rozporządzeniem Komisji UE nr 432/2012. W ustawie znajduje się również zapis o z wyłączeniu z opłaty tych napojów oraz soków, w których wspomniane substancje występują naturalnie.

Kary

Opłata od napojów słodzonych

„W przypadku niedokonania opłaty w terminie, o którym mowa w art. 12g ust. 1, organ właściwy w sprawie opłaty ustala, w drodze decyzji, dodatkową opłatę w wysokości odpowiadającej 50% kwoty należnej opłaty”. [Art. 12i.]

Opłata od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych do 300ml

W przypadku nie dopełnienia obowiązków organ ustala, w drodze decyzji, dodatkową opłatę w wysokości

 • 2000 zł dla przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie na sprzedaż alkoholu poniżej 18% (w tym piwo)
 • 11250 zł dla przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie na sprzedaż alkoholu powyżej 18%.

Więcej o SNP Sugar Tax

SNP Sugar Tax zawiera rozbudowany system zarządzania danymi podstawowymi napojów, zarejestrowanymi w firmowym systemie SAP. Obejmuje to budowanie złożonych normatywów oraz ich klasyfikowanie według wytycznych nałożonych przez ustawę, przy wykorzystaniu danych z SAP (np. zawartość cukru, alkoholu, tauryny czy specyfikacje materiałowe).

Dzięki temu, administratorzy danych mogą stale monitorować poprawność rejestrowanych danych. Elastyczna budowa aplikacji pozwala na generowanie powiadomień dla administratora o nowych produktach, które mogą podlegać ewidencji i wymagają sklasyfikowania w systemie.

Kluczowym raportem, dostarczanym użytkownikom przez SNP Sugar Tax, jest raport o ilości i rodzaju napojów, wytworzonych lub wprowadzonych do obrotu i wynikająca z tego opłata. Raport ten jest przygotowywany na podstawie ruchów materiałowych w systemie SAP oraz utworzonych normatywów. SNP Sugar Tax umożliwia też raportowanie i analizę sposobu obliczania danego normatywu na wypadek kontroli uprawnionych służb lub audytu.

Kluczowy komponent SNP Sugar Tax to integracja z systemem PUESC z użyciem plików XML, opracowywana w oparciu o kolejne informacje z Ministerstwa Finansów, precyzujące wymagania co do zawartości i struktury komunikatów.

Dowiedz się więcej

Zobacz nagranie z webinara prezentującego rozwiązanie SNP Sugar Tax

Udostępnij
Drukuj:

Formularz kontaktowy


  1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  2. Administratorem Danych Osobowych jest SNP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
  3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
  4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
  5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
  6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy SNP Poland Sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. SNP Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

  Napisz maila lub zadzwoń

  E-mail: office.pl@snpgroup.com
  Tel. 61 827 7000

  SNP Poland Sp. z o.o.

  Centrala:
  Złotniki, ul. Krzemowa 1
  62-002 Suchy Las k. Poznania

  Skontaktuj się z nami

  W czym możemy pomóc?
  Napisz do nas
  Wyślij email
  Zadzwoń


   1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
   2. Administratorem Danych Osobowych jest SNP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
   3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
   4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
   5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
   6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
   7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy SNP Poland Sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. SNP Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

   Kontakt ogólny do firmy
   office.pl@snpgroup.com

   Pytania o produkty i usługi
   info.pl@snpgroup.com

   Pytania na temat pracy i staży
   kariera@snpgroup.com

   61 827 70 00

   Biuro jest czynne
   od poniedziałku do piątku
   w godz. 8:00 – 17:00