Najlepsze praktyki zarządzania usługami IT

Dedykowana organizacja serwisowa SNP zapewnia jakość i ciągłość obsługi kontraktów outsourcingowych.

Jesteśmy firmą konsultingową, specjalizującą się w usługach SAP, outsourcingu IT i rozwoju oprogramowania. Wspieramy biznes naszych klientów. Do 2017 roku działaliśmy jako BCC.

Jesteśmy częścią Grupy SNP, światowego lidera w zakresie transformacji środowisk SAP

Od 1995 roku zrealizowaliśmy z sukcesem setki projektów IT w Polsce i kilkudziesięciu innych krajach.

"Lepszy Biznes" to magazyn klientów SNP. Czytaj setki artykułów, przydatnych w przygotowaniu i realizacji projektów IT.

Nasi eksperci przedstawiają najciekawsze rozwiązania i nowości ze świata IT.

Zobacz archiwum nagrań z webinarów, zarejestruj się na kolejne edycje.

Dlaczego uważamy, że SNP Poland jest dobrym pracodawcą? Bo łączymy cechy rzadko spotykane w jednej organizacji - duże możliwości rozwoju, a zarazem dobrą atmosferę i elastyczność środowiska pracy. Dowiedz się więcej, na czym to polega w praktyce!

Wdrożenie ISO/IEC 27001

System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

Udostępnij

Dlaczego ISO/IEC 27001?

SNP zapewnia kompleksowe wsparcie organizacji w zakresie wdrożenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, zgodnego ze standardem ISO/IEC 27001.

Wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) pozwala wprowadzić kompleksową ochronę i zabezpieczenie zasobów informacyjnych organizacji przed zagrożeniami zewnętrznymi i wewnętrznymi.

Światowym standardem w zakresie bezpieczeństwa informacji jest norma ISO/IEC 27001. Standard wskazuje wymagania w zakresie poufności, integralności i dostępności informacji. Obejmuje całość zagadnień związanych z ochroną tworzonych, przechowywanych i przetwarzanych w firmie informacji. Jego celem jest weryfikacja i wzmocnienie zabezpieczeń z uwzględnieniem źródeł zagrożeń, jakimi mogą być ludzie, procesy biznesowe i technologie. Standard ten wpisuje się w procedury związane z budowaniem Planów Ciągłości Działania (Business Continuity Planning), które umożliwiają sprawne reagowanie na sytuacje kryzysowe, a nawet nieprzewidywalne katastrofy.

Wsparcie SNP

Wdrożenie Systemu Zarządzaniu Bezpieczeństwem Informacji zgodnego z ISO/IEC 27001 obejmuje następujące zadania realizowane przez ekspertów SNP:

 • przeprowadzenie audytu zerowego
 • przeprowadzenie analizy firmy i zidentyfikowanie procesów i obszarów, które zostaną objęte systemem
 • zidentyfikowanie zagrożeń
 • pomoc w przeprowadzeniu analizy i oceny ryzyka
 • pomoc w opracowaniu i zweryfikowaniu istniejących procedur systemowych pomoc przy zintegrowaniu systemu ISO 27001 z innymi funkcjonującymi systemami zarządzania
 • szkolenia pracowników dot. wymagań normy ISO 27001
 • szkolenia dla kierowników w zakresie działań korygujących i zapobiegawczych oraz dotyczącego nadzoru nad dokumentacją i zapisami
 • szkolenia dla auditorów wewnętrznych
 • audyt wewnętrzny
 • opracowanie lub weryfikacja dokumentacji wymaganej przez przepisy prawne w zakresie przetwarzania danych osobowych

TISAX - standard dla sektora Automotive

TISAX (Trusted Information Security Assessment Exchange) to międzynarodowy standard stosowany w branży Automotive, definiujący warunki zachowania wymaganego stopnia poufności podczas wymiany informacji z kooperantami.

Norma została opracowana przez niemieckie stowarzyszenie przemysłu motoryzacyjnego VDA (Verband der Automobilindustrie) i obejmuje katalog zagadnień (VDA ISA, Information Security Assessment) dotyczących bezpieczeństwa informacji. Fundamentem VDA ISA są ogólnoświatowe normy ISO/IEC 27001 oraz ISO/IEC 27002 definiujące ramy Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.

Organizacja, która wdrożyła wymagania opisane w VDA ISA i wykona audyt – dzięki udostępnieniu jego wyników partnerom potwierdza swoją wiarygodność i w większości przypadków unika dodatkowych audytów przed nawiązaniem współpracy i w trakcie jej trwania. Zgodność z TISAX jest wymagana przez największe koncerny motoryzacyjne.

Bazując na kilkunastoletnim doświadczeniu we wdrożeniach, audytach i utrzymaniu Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, SNP zapewnia klientom z branży Automotive wdrożenia standardu TISAX jako samodzielnego systemu oraz wdrożenia łączone ISO 27001 i TISAX, jak również rozszerzenia wdrożonych już norm ISO 27001 o specyficzne wymagania TISAX.

Udostępnij
Formularz kontaktowy

 1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 2. Administratorem Danych Osobowych jest SNP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
 3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
 4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
 5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych.
 6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim do 24 maja 2018 r. jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), a od 25 maja 2018 r. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy SNP Poland Sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. SNP Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a Pracownik ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

Napisz maila lub zadzwoń

E-mail: office.pl@snpgroup.com
Tel. 61 827 7000

SNP Poland Sp. z o.o.

Centrala:
Złotniki, ul. Krzemowa 1
62-002 Suchy Las k. Poznania

Kontakt