PL EN
Najlepsze praktyki zarządzania usługami SAP

Dedykowana organizacja serwisowa SNP zapewnia jakość i ciągłość obsługi kontraktów SAP Managed Services. Pracujemy w oparciu o standardy ISO 20000 i ISO 27001. Posiadamy certyfikat PCoE - SAP Partner Center of Expertise.

SNP Poland to lider rynku usług SAP w Polsce.
Zapewniamy pełen zakres wdrożeń, rozwoju i utrzymania systemów SAP. Dostarczamy usługi bezpieczeństwa IT i rozwoju oprogramowania. Do 2017 roku działaliśmy jako BCC.

Jesteśmy częścią Grupy SNP – wiodącego światowego dostawcy rozwiązań do transformacji środowisk SAP.

Od 1995 roku zrealizowaliśmy z sukcesem setki projektów IT w Polsce i kilkudziesięciu innych krajach.

Nasi eksperci przedstawiają najciekawsze rozwiązania i nowości ze świata IT.

Zobacz archiwum nagrań z webinarów, zarejestruj się na kolejne edycje.

Zobacz nadchodzące webinary:

  Brak wyników

Dlaczego uważamy, że SNP Poland jest dobrym pracodawcą? Bo łączymy cechy rzadko spotykane w jednej organizacji - duże możliwości rozwoju, a zarazem dobrą atmosferę i elastyczność środowiska pracy. Dowiedz się więcej, na czym to polega w praktyce!

Automatyczna transformacja z BLUEFIELD i CrystalBridge

Keep the Best, Transform the Rest

Udostępnij
Drukuj:
Sprzedaż i wydzielenie firmy w SAP? Migracja do chmury, migracja do S/4, a może harmonizacja systemów w grupie kapitałowej? W niepewnych czasach możliwość oparcia się na sprawdzonych rozwiązaniach jest tym bardziej w cenie. Unikalna platforma transformacji danych SNP CrystalBridge pozwala prowadzić projekty transformacji SAP szybko i bezpiecznie, dzięki automatyzacji wielu czynności projektowych. CrystalBridge daje możliwość skanowania systemów i ich analizowania w oparciu o obiektywne, wiarygodne dane. To stanowi punkt wyjścia do optymalizacji systemów czy kontroli środowiska interfejsów. Teraz wykorzystujemy CrystalBridge do tego, by szybciej i sprawniej dopasować do potrzeb naszego klienta model wsparcia i utrzymania SAP. A to nie koniec możliwości tej wszechstronnej platformy.
 

Firmy, które chcą odnieść sukces w zmieniającej się rzeczywistości cyfrowej, potrzebują kompleksowego i systemowego zrozumienia tych zmian. Nowa strategia cyfryzacji zakłada pełen proces transformacji, prowadzony za pomocą radykalnego i innowacyjnego rozwiązania. BLUEFIELD Powered by CrystalBridge umożliwia sprostanie wszystkim wyzwaniom transformacji, jednocześnie zapewniając otwartość na zmiany i elastyczność.

Strategia BLUEFIELD Powered by CrystalBridge obejmuje kompleksowo cały proces transformacji. SNP wspiera klientów i partnerów w przygotowaniu projektu, analizie systemu, tworzeniu planu przejścia, przeprowadzeniu transformacji i starcie produktywnym. Zapewnia także wsparcie po wdrożeniu. Dzięki podejściu BLUEFIELD Powered by CrystalBridge organizacje mogą szybko, bezpiecznie i zdalnie dokonywać zmian w oprogramowaniu korporacyjnym – bez zakłóceń w funkcjonowaniu firmy. SNP zrealizowało ponad 12 500 udanych projektów, wspierając firmy na całym świecie w zakresie złożonych transformacji informatycznych i biznesowych oraz migracji danych.

Cyfryzacja wymusza na przedsiębiorstwach stawienie czoła złożonym procesom transformacji. Muszą także dostosować swoją strategię biznesową, aby zdobyć dobrą pozycję na rynku i utrzymać ją w dłuższej perspektywie, a także zwiększyć przewagę konkurencyjną. Procesy i struktury systemów informatycznych muszą wychodzić naprzeciw wyzwaniom przyszłości. Konieczne jest wykorzystanie możliwości, jakie oferują nowe technologie. Kluczowe zagadnienia obejmują przejście na SAP S/4HANA i migrację całej struktury systemu do chmury.

Wyzwania transformacji

Dostosowanie się do wyzwań, jakie niesie cyfryzacja, obejmuje obszary zmian organizacyjnych, nowych technologii i doskonałości operacyjnej, by móc działać szybciej, skuteczniej i przy niższych nakładach finansowych.

Modele biznesowe zmieniają się w rekordowym czasie, a zmiany mają zasięg globalny. Więcej firm niż kiedykolwiek wcześniej jest dzielonych i całkowicie reorganizowanych. Pojawiające się nowe technologie, regulacje prawne, a także nowe rynki stale prowadzą do transformacji biznesu. Epidemia COVID-19, która niespodziewanie pojawiła się na początku 2020 r., w wielu organizacjach stała się bodźcem do szybszej cyfryzacji.

Fundamentem zmian są zmieniające się zwyczaje konsumenckie i zakupowe oraz nowe możliwości techniczne dostępne w środowiskach branżowych. W rezultacie całe modele biznesowe i branże przechodzą transformację. Zmiany te wymagają nowych systemów informatycznych i struktur danych, a wynikające z nich transformacje IT ograniczają firmy zarówno pod względem strategicznym, jak i finansowym. Przedsiębiorstwa, które chcą odnieść sukces w tej nowej rzeczywistości informatycznej, potrzebują kompleksowego i systemowego zrozumienia zmian cyfrowych. Wszechstronna strategia cyfryzacji wymaga pełnego procesu transformacji, któremu towarzyszy radykalne i innowacyjne rozwiązanie.

Bądź elastyczny i otwarty na zmiany

Dane i systemy IT muszą być dostosowywane do rozwoju gospodarczego i zmian politycznych szybciej niż kiedykolwiek wcześniej, a często w możliwie najkrótszych ramach czasowych. Ta kwestia – szybkości reakcji – stała się jeszcze bardziej istotna w obliczu COVID-19. Transformacje IT są złożone i wymagają dogłębnej analizy w celu zapewnienia stałej dostępności danych, ponieważ przestoje mają znaczny wpływ na koszty bezpośrednie i pośrednie. Wymaga to większej przejrzystości wszystkich danych i procesów w celu opracowania wiarygodnych prognoz na podstawie danych historycznych, danych rynkowych i danych z innych źródeł. W związku z tym systemy IT i ERP coraz częściej znajdują się w centrum uwagi zmian korporacyjnych i strategii cyfryzacji.

Kompleksowa transformacja

Strategia BLUEFIELD Powered by CrystalBridge obejmuje kompleksowo cały proces transformacji. SNP wspiera klientów i partnerów w przygotowaniu projektu, analizie systemu, tworzeniu planu przejścia, przeprowadzeniu transformacji i starcie produktywnym. Zapewnia także wsparcie po wdrożeniu, np. w formie usług serwisowych SAP, w tym zwłaszcza serwisu aplikacyjnego i SNP Managed Cloud. Dzięki podejściu BLUEFIELD Powered by CrystalBridge organizacje mogą szybko, bezpiecznie i zdalnie dokonywać zmian w oprogramowaniu korporacyjnym – bez zakłóceń w funkcjonowaniu firmy.

BLUEFIELD Powered by CrystalBridge umożliwia sprostanie wszystkim wyzwaniom transformacji, jednocześnie zapewniając otwartość na zmiany i elastyczność:

 • dostosowanie do potrzeb rynku w dowolnym momencie,
 • Tworzenie uproszczonej i sprawnej struktury IT,
 • podejmowanie uzasadnionych decyzji w oparciu o dane pozyskiwane w czasie rzeczywistym,
 • odblokowanie wewnętrznych zdolności produkcyjnych i tworzenie dodatkowego potencjału biznesowego,
 • identyfikacja zagrożeń dla bezpieczeństwa IT i danych w strukturach systemów.

 Keep the best, transform the rest

BLUEFIELD pozwala zabezpieczyć inwestycje z przeszłości, „zachowując to co najlepsze”, a jednocześnie w razie potrzeby wprowadzać innowacje, „zmieniając resztę”. Podejście BLUEFIELD zapewnia elastyczność wyboru tylko tych danych historycznych, które są rzeczywiście potrzebne w przyszłych systemach. Na przykład jeśli struktury systemu są przenoszone do chmury, CrystalBridge z łatwością definiuje odpowiednie dane, które są potrzebne do prowadzenia firmy w czasie rzeczywistym. Jednocześnie odpowiednia platforma oprogramowania archiwizuje pozostałe dane, które są nadal dostępne w dowolnym momencie.

Podejście BLUEFIELD jest wykorzystywane w różnorakich projektach transformacji biznesowych, które zawsze wiążą się z koniecznością transformacji systemów SAP:

 • Fuzje i przejęcia – szybkie łączenie systemów SAP. Fuzje i przejęcia pomagają organizacjom zabezpieczyć ich dalszy rozwój i zapewnić ich istnienie. Stwarzają również okazję do optymalizacji procesów i zwiększenia dynamiki w zakresie wewnętrznych procesów restrukturyzacji lub konsolidacji poszczególnych działów.
 • Zbycia i wydzielenia – szybkie wydzielenie lub podział systemów SAP. Firmy często decydują się na outsourcing, wydzielenie lub sprzedaż poszczególnych jednostek biznesowych. Niektóre z nich pozbywają się pewnych oddziałów, by móc lepiej skoncentrować się na swojej podstawowej działalności, inne chcą pozyskać kapitał na inwestycje w dalszy rozwój.
 • Migracja do chmury – innowacja i uproszczenie w tym samym czasie. Firmy coraz częściej traktują przetwarzanie w chmurze jako siłę napędową własnej transformacji danych i przenoszą oprogramowanie, przestrzeń dyskową lub moc obliczeniową do chmury. Migracja dotychczas używanych systemów o długiej historii operacyjnej jest szczególnie trudnym zadaniem – nawet dla ekspertów IT.
 • SAP Managed Services. Uciążliwe i czasochłonne zadania operacyjne IT spowalniają firmy i obniżają ich produktywność. Skorzystanie z usług serwisowych SAP, takich jak serwis aplikacyjny SAP i SNP Managed Cloud, odciąża organizacje i pozwala im skupić się na ich podstawowym biznesie.

BLUEFIELD pozwala na szybkie, bezpieczne i zdalne łączenie i wydzielenia przedsiębiorstw i systemów bez zakłóceń w funkcjonowaniu firmy. Wspiera je także w trakcie projektów migracyjnych, a także podczas transferu wiedzy przy rozpoczęciu korzystania z sług serwisowych.

Wiele projektów – jeden start

Wielką zaletą BLUEFIELD jest elastyczność w planowaniu i prowadzeniu projektów. Firmy mogą zaoszczędzić sporo czasu, ponieważ dzięki temu podejściu mogą pracować nad kilkoma projektami jednocześnie i elastycznie planować start produktywny. Połączenie wielu projektów w jeden pozwala zredukować cykle testowe i zminimalizować czasy przestoju systemu. A to z kolei prowadzi do obniżenia kosztów transformacji.

CrystalBridge – platforma transformacji danych

Wiele firm postrzega projekty transformacji IT raczej jako ryzyko niż szansę. Aby rozwiązać ten dylemat, firma SNP stworzyła platformę transformacji danych, która pozwala zrealizować projekty transformacyjne szybciej, bezpieczniej i przy znacznie mniejszej liczbie błędów. Rozwiązania CrystalBridge z powodzeniem wykorzystujemy podczas prac dla naszych klientów.

Platforma transformacji danych CrystalBridge zapewnia niezawodne planowanie i przejrzystość podczas niezwykle złożonych transformacji informatycznych i biznesowych. Umożliwia wizualizację całych środowisk SAP, tworzenie optymalnych map wdrożenia i symulację efektów planowanych zmian w systemach, nawet przed dokonaniem rzeczywistej transformacji, co ułatwia realizację projektów bez przykrych niespodzianek.

Specjalne opracowane moduły CrystalBridge umożliwiają wykonanie szczegółowych analiz systemu SAP, sprawdzenie efektów planowanych zmian, utworzenie dostosowanych planów wdrożenia, precyzyjne przeniesienie odpowiednich danych oraz archiwizację danych historycznych. Ponadto pomagają w podjęciu decyzji, które dane historyczne wymagają ograniczonego dostępu, a które są nadal istotne dla biznesu. Oszczędza to miejsce na dysku i pomaga utrzymać przejrzystość procesów.

Korzyści z CrystalBridge

SNP od ponad 25 lat jest doświadczonym partnerem w zakresie dalekosiężnych zmian środowiska IT. Oferujemy zaawansowane i rozwinięte oprogramowanie oraz specjalistyczną wiedzę, aby ułatwić szybkie, niezawodne i wydajne pod względem kosztów wprowadzenie krytycznych zmian w środowisku systemowym. Projekty prowadzone przez SNP są:

 • ustandaryzowane – redukcja nakładów i ryzyka związanego z projektem dzięki wstępnie zdefiniowanym regułom transformacji,
 • szybkie – oszczędność czasu dzięki zastosowaniu wstępnie zdefiniowanych reguł, zalecanych procedur i zautomatyzowanych testów,
 • precyzyjne – wizualizacja i planowanie projektu według indywidualnych wymagań,
 • efektywne – przyspieszenie operacji o 75% dzięki automatyzacji i równolegle prowadzonym procesom,
 • dostosowane do wymagań klienta – dokładny wybór danych podstawowych i transakcyjnych przeznaczonych do harmonizacji,
 • elastyczne – start produktywny w wybranym dniu,
 • pozwalają na skorzystanie z możliwości cloud – przeniesienie operacji do chmury SNP lub chmury partnera, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Lepszy Biznes

magazyn klientów SNP

Przejdź do bazy artykułów
Udostępnij
Drukuj:
#}

Formularz kontaktowy

  1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  2. Administratorem Danych Osobowych jest SNP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
  3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
  4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
  5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
  6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy SNP Poland Sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. SNP Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

  Napisz maila lub zadzwoń

  E-mail: office.pl@snpgroup.com
  Tel. 61 827 7000

  SNP Poland Sp. z o.o.

  Centrala:
  Złotniki, ul. Krzemowa 1
  62-002 Suchy Las k. Poznania

  Skontaktuj się z nami

  W czym możemy pomóc?
  Napisz do nas
  Wyślij email
  Zadzwoń

   1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
   2. Administratorem Danych Osobowych jest SNP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
   3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
   4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
   5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
   6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
   7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy SNP Poland Sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. SNP Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

   Kontakt ogólny do firmy
   office.pl@snpgroup.com

   Pytania o produkty i usługi
   info.pl@snpgroup.com

   Pytania na temat pracy i staży
   kariera@snpgroup.com

   61 827 70 00

   Biuro jest czynne
   od poniedziałku do piątku
   w godz. 8:00 – 17:00