PL EN
Najlepsze praktyki zarządzania usługami SAP

Dedykowana organizacja serwisowa SNP zapewnia jakość i ciągłość obsługi kontraktów SAP Managed Services. Pracujemy w oparciu o standardy ISO 20000 i ISO 27001. Posiadamy certyfikat PCoE - SAP Partner Center of Expertise.

SNP Poland to lider rynku usług SAP w Polsce.
Zapewniamy pełen zakres wdrożeń, rozwoju i utrzymania systemów SAP. Dostarczamy usługi bezpieczeństwa IT i rozwoju oprogramowania. Do 2017 roku działaliśmy jako BCC.

Jesteśmy częścią Grupy SNP – wiodącego światowego dostawcy rozwiązań do transformacji środowisk SAP.

Od 1995 roku zrealizowaliśmy z sukcesem setki projektów IT w Polsce i kilkudziesięciu innych krajach.

Nasi eksperci przedstawiają najciekawsze rozwiązania i nowości ze świata IT.

Zobacz archiwum nagrań z webinarów, zarejestruj się na kolejne edycje.

Zobacz nadchodzące webinary:

  Brak wyników

Dlaczego uważamy, że SNP Poland jest dobrym pracodawcą? Bo łączymy cechy rzadko spotykane w jednej organizacji - duże możliwości rozwoju, a zarazem dobrą atmosferę i elastyczność środowiska pracy. Dowiedz się więcej, na czym to polega w praktyce!

Modyfikacje systemu SAP pod kontrolą

Nowe narzędzie śledzenia zmian w obiektach SAP

Udostępnij
Drukuj:
Aplikacja SNP EasyMOD może być nieocenioną pomocą w zarządzaniu wdrożeniem SAP, przy upgradach i instalacji service packów. Dzięki SNP EasyMOD można łatwo uzyskać dane o przyczynach wprowadzenia modyfikacji obiektów SAP. Przy migracji np. do nowej wersji SAP, rozszerzone dzięki SNP EasyMOD możliwości dokumentacji zmian pozwalają podejmować decyzje o pozostawieniu bądź wycofaniu zmiany.
 

Jedną z zalet systemów SAP jest to, że są dostarczone wraz ze środowiskiem rozwoju aplikacji (ABAP Workbench), przy pomocy którego zostały stworzone. Kod źródłowy programów i struktury danych mogą być analizowane i – w uzasadnionych przypadkach – modyfikowane przez klientów.

Niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że bardzo „modne” obecnie podejście open source jest w praktyce od dawna zrealizowane w produktach SAP!

Konieczność modyfikacji standardowych obiektów systemu SAP może pojawić się zarówno podczas wdrożenia, jak i po starcie produktywnym. Dwa główne powody wprowadzania zmian to:

 • dostosowanie funkcjonalności do specyficznych wymagań klienta, wykraczających poza możliwości standardowej konfiguracji,
 • instalacja korekt, zgodnie z zaleceniami producenta SAP (noty OSS lub wskazówki serwisu).

Konsekwencje modyfikacji

Podczas importu nowych wersji programów SAP (upgrade systemu lub instalacja Service Package) może wystąpić konflikt pomiędzy wersją zmodyfikowaną w systemie danej firmy, a nową wersją standardową, dostarczoną przez producenta.

W takiej sytuacji trzeba zadecydować: czy zachować modyfikację (tzn. odtworzyć zmiany w nowej wersji obiektu), czy ją anulować (ponieważ nowa lub poprawiona funkcjonalność jest dostępna w obiekcie standardowym).

Administrator systemu powinien dysponować wiedzą na temat przyczyn wprowadzenia danej modyfikacji do standardowego obiektu i jej charakteru (np. czy jest to zmiana wynikająca z noty OSS lub rozszerzenie funkcjonalne).

W większości wdrożeń SAP tworzony jest „rejestr modyfikacji” w postaci arkusza, dokumentu tekstowego lub zewnętrznej bazy Lotus Notes itp.

Korzystanie z takich narzędzi jest jednak dość kłopotliwe – wymaga udostępnienia katalogów sieciowych z odpowiednio zdefiniowanymi prawami dostępu, nie jest możliwa edycja pojedynczego arkusza lub dokumentu przez wiele osób równocześnie, trudno porównać listę modyfikacji w systemie z zewnętrzną dokumentacją, aby ustalić czy wszystkie zmiany zostały już opisane itd.

Standardowa rejestracja modyfikacji

Ze względu na potencjalnie duży wpływ modyfikacji na działanie systemu, SAP kontroluje i wspiera zarządzanie zmianami obiektów poprzez:

 • wymóg uzyskania kodu dostępu do każdego obiektu w systemie SapNet (komponent SSCR – SAP Software Change Registration),
 • zapis zmian w tzw. transportach napraw, które przenoszą modyfikacje z systemu rozwojowego do systemu QA i systemu produktywnego,
 • zapis wersji obiektu przed i po modyfikacji, w systemie rozwojowym,
 • ustawianie znacznika „naprawy”, w każdym zmodyfikowanym obiekcie.

Na podstawie powyższych informacji system uzupełnia listę modyfikacji obiektów (tabela SMODILOG) oraz przedstawia przegląd modyfikacji w transakcji ‘Modification browser’ (SE95).

Dlaczego potrzebna jest rozszerzona kontrola modyfikacji?

Rozwiązanie SNP EasyMOD rozszerza standardową funkcjonalność rejestracji zmian obiektów SAP, dając nowe możliwości w następujących obszarach:

 • klasyfikacja zmian (rejestracja przyczyny i aktualnego statusu zmiany oraz wersji systemu lub Service Package, dla której zmiana jest istotna),
 • dokumentacja zmian w postaci odsyłaczy do not OSS, nazwy pliku lub notatki tekstowej wprowadzonej bezpośrednio w systemie SAP,
 • przegląd modyfikacji systemu wg obiektu, autora lub daty modyfikacji, ze wskazaniem, które modyfikacje posiadają już dokumentację, a które wymagają uzupełnienia.

Cykl wprowadzania i dokumentowania modyfikacji w SNP EasyMOD

Modyfikacja obiektu systemu SAP jest wykonywana w środowisku ABAP Workbench (edytor programów, słownik danych, itp.). Przegląd wszystkich wprowadzonych modyfikacji można uzyskać w raporcie SNP EasyMOD. Dla każdego zmodyfikowanego obiektu jest dostępny ekran szczegółów, gdzie wprowadza się klasyfikację oraz opis zmian.

Podczas upgrade lub importu Service Package, administrator może szybko odnaleźć obiekty, dla których system sygnalizuje konflikty i podjąć decyzję o wycofaniu modyfikacji lub jej odtworzeniu w nowej wersji.

Kto i na czym korzysta z SNP EasyMOD?

Z SNP EasyMOD może korzystać wiele grup użytkowników, zaangażowanych w projekt SAP, na jego różnych etapach:

 • Programista – autor modyfikacji może przy pomocy SNP EasyMOD uzyskać w dowolnym momencie aktualny i kompletny przegląd obiektów zmodyfikowanych przez siebie lub inne osoby. Dla modyfikacji, które nie zostały jeszcze udokumentowane, można wprowadzić ich klasyfikację i opis, bez opuszczania środowiska ABAP Workbench (zamiast otwierania arkusza Excel, dokumentu Word lub bazy Lotus Notes, poza systemem).
 • Administrator systemu – korzysta z SNP EasyMOD podczas importu nowej wersji systemu (upgrade lub Service Package); rozwiązanie wspiera analizę konfliktów pomiędzy wersjami obiektów i podejmowanie decyzji: czy należy powtórzyć modyfikację w nowej wersji, czy wycofać zmiany.
 • Kierownik projektu, IT manager, audytor – może w dowolnym momencie zweryfikować pełen zakres modyfikacji systemu standardowego oraz uzyskać informację o przyczynach zmian.

Dostępność rozwiązania

SNP udostępnia rozwiązanie SNP EasyMOD jako rozszerzenie standardowej funkcjonalności systemów SAP od wersji 4.6C lub Web Application Server od wersji 6.10.

Produkt jest dostarczany wraz z dokumentacją techniczną i instrukcją użytkownika, w postaci transportu. Instalację należy przeprowadzić jednorazowo, w systemie testowo/rozwojowym (w którym wprowadzane są modyfikacje obiektów standardowych SAP).

Rozwiązanie pozwala nam efektywnie śledzić zmiany standardowych obiektów systemu SAP. Rozwiązanie to sprawdziło się m.in. podczas audytu systemu, kiedy mogliśmy natychmiast odpowiedzieć na wszystkie pytania dotyczące modyfikacji. – powiedział Damian Zajkowski, Kierownik projektu SAP w Polskich Wydawnictwach Profesjonalnych.

Lepszy Biznes

magazyn klientów SNP

Przejdź do bazy artykułów
Udostępnij
Drukuj:
#}

Formularz kontaktowy

  1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  2. Administratorem Danych Osobowych jest SNP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
  3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
  4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
  5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
  6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy SNP Poland Sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. SNP Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

  Napisz maila lub zadzwoń

  E-mail: office.pl@snpgroup.com
  Tel. 61 827 7000

  SNP Poland Sp. z o.o.

  Centrala:
  Złotniki, ul. Krzemowa 1
  62-002 Suchy Las k. Poznania

  Skontaktuj się z nami

  W czym możemy pomóc?
  Napisz do nas
  Wyślij email
  Zadzwoń

   1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
   2. Administratorem Danych Osobowych jest SNP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
   3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
   4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
   5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
   6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
   7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy SNP Poland Sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. SNP Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

   Kontakt ogólny do firmy
   office.pl@snpgroup.com

   Pytania o produkty i usługi
   info.pl@snpgroup.com

   Pytania na temat pracy i staży
   kariera@snpgroup.com

   61 827 70 00

   Biuro jest czynne
   od poniedziałku do piątku
   w godz. 8:00 – 17:00