PL EN
Najlepsze praktyki zarządzania usługami SAP

Dedykowana organizacja serwisowa SNP zapewnia jakość i ciągłość obsługi kontraktów SAP Managed Services. Pracujemy w oparciu o standardy ISO 20000 i ISO 27001. Posiadamy certyfikat PCoE - SAP Partner Center of Expertise.

SNP Poland to lider rynku usług SAP w Polsce.
Zapewniamy pełen zakres wdrożeń, rozwoju i utrzymania systemów SAP. Dostarczamy usługi bezpieczeństwa IT i rozwoju oprogramowania. Do 2017 roku działaliśmy jako BCC.

Jesteśmy częścią Grupy SNP – wiodącego światowego dostawcy rozwiązań do transformacji środowisk SAP.

Od 1995 roku zrealizowaliśmy z sukcesem setki projektów IT w Polsce i kilkudziesięciu innych krajach.

Nasi eksperci przedstawiają najciekawsze rozwiązania i nowości ze świata IT.

Zobacz archiwum nagrań z webinarów, zarejestruj się na kolejne edycje.

Zobacz nadchodzące webinary:

  Brak wyników

Dlaczego uważamy, że SNP Poland jest dobrym pracodawcą? Bo łączymy cechy rzadko spotykane w jednej organizacji - duże możliwości rozwoju, a zarazem dobrą atmosferę i elastyczność środowiska pracy. Dowiedz się więcej, na czym to polega w praktyce!

Nagłówki typów informacji

Udostępnij
Drukuj:
Użytkownicy systemu SAP zajmujący się obszarem Administracji kadrami, opracowują i wyświetlają dane pracowników w typach informacji (infotypach). Istnieje możliwość przystosowania wyglądu ekranu każdego infotypu do wymagań użytkowników poprzez zdefiniowanie w jego górnej części odpowiedniego nagłówka.
 

Nagłówkowi przypisuje się pola pochodzące z innych infotypów, które mają być w nim wyświetlane. Pozwala to na usprawnienie pracy i redukcję czasu związanego z „przeskakiwaniem” między ekranami infotypów w celu odnalezienia niezbędnych danych o pracownikach.

Funkcje Przewodnika Wdrożenia (IMG) umożliwiają tworzenie nowych i zmianę istniejących nagłówków typów informacji. W obszarze Gospodarki kadrowej zmiany nagłówków infotypów dotyczą między innymi transakcji PA20, PA30, PA51, PA61.

Sposób utworzenia nagłówka typu informacji

Polecenie: Stworzyć nagłówek dla infotypu Dane banku (0009), w którym umieszczone zostanie pole Grupa pracowników pochodzące z infotypu Przypisanie organizacyjne (0001))

Rozwiązanie

Należy wybrać w drzewie Menu SAP transakcję Opracowanie projektu (SPRO). Po przejściu do projektu IMG, na którym chcemy pracować, należy wybrać ścieżkę: Gospodarka kadrowa -> Administracja kadrami -> Dostosowanie interfejsów użytkownika -> Zmiana nagłówka ekranu.

Ad. 1 Struktura nagłówka dla typu informacji:

Należy odnaleźć w tabeli infotyp, którego nagłówek chcemy skonfigurować (tu: 0009) i przypisać mu dwucyfrowe ID nagłówka.

Korzystając z opcji Wybór danych określamy, czy dane w nagłówku mają być aktualne dla daty początkowej obecnie wyświetlanego /przetwarzanego rekordu infotypu (opcja Wybór danych aktywna), czy dane mają być aktualne dla daty równej dacie systemowej (opcja Wybór danych nieaktywna).

Ad. 2. Modyfikacja nagłówka:

Należy stworzyć nowy wpis, przypisując stworzonemu nagłówkowi (tu: 05) określony przez nas numer modyfikatora nagłówka. Modyfikator określa strukturę nagłówka. Należy wybrać Klasę transakcji (A – jeśli transakcja dotyczy obszaru Administracji kadrami, B- jeśli transakcja dotyczy obszaru Rekrutacji).

Ad. 3. Definicja nagłówka ekranu:
Uzupełniamy tabelę, przypisując stworzonemu modyfikatorowi nagłówka (Mod. Nagł.) między innymi następujące dane:

 • numer linii, w której ma się pojawić pole Grupa pracowników (Linia),
 • numery kolumn, w których wyświetlą się odpowiednio: Nazwa, Zawartość i Tekst pola Grupa pracowników (Kolum.),
 • numer infotypu, z którego pochodzi pole (Tinf),
 • numer podtypu (o ile istnieje), z którego pochodzi pole (Rdz),
 • nazwę techniczną pola (Nazwa pola),
 • format danego elementu pola (Pole).

Aby dowiedzieć się, jaka jest nazwa techniczna pola, które chcemy umieścić w nagłówku, wykonujemy następujące kroki:

 • Wybieramy transakcję PA20/ PA30,
 • Dla dowolnego pracownika wyświetlamy infotyp, z którego pochodzi pole Grupa pracowników (czyli infotyp 0001),
 • Dla pola Grupa pracowników wybieramy pomoc (F1),
 • Wybieramy opcję: Informacja techniczna,
 • Odczytujemy nazwę pola (Nazwa pola Grupa pracowników to PERSG).

Należy określić format każdego elementu pola. Każdy element pola ma swój format zdefiniowany w systemie SAP (np. element: „Zawartość pola” ma określony standardowy format DAT).

Element pola Nazwa pola Zawartość Tekst pola
Grupa pracowników 1 Aktywny
Format elementu pola DD1/ DD2/ DD3 DAT DTX

W nagłówku można umieścić również zdjęcie paszportowe pracownika lub stworzyć swoje własne typy formatów pól.

Lepszy Biznes

magazyn klientów SNP

Przejdź do bazy artykułów
Udostępnij
Drukuj:
#}

Formularz kontaktowy

  1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  2. Administratorem Danych Osobowych jest SNP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
  3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
  4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
  5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
  6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy SNP Poland Sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. SNP Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

  Napisz maila lub zadzwoń

  E-mail: office.pl@snpgroup.com
  Tel. 61 827 7000

  SNP Poland Sp. z o.o.

  Centrala:
  Złotniki, ul. Krzemowa 1
  62-002 Suchy Las k. Poznania

  Skontaktuj się z nami

  W czym możemy pomóc?
  Napisz do nas
  Wyślij email
  Zadzwoń

   1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
   2. Administratorem Danych Osobowych jest SNP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
   3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
   4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
   5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
   6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
   7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy SNP Poland Sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. SNP Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

   Kontakt ogólny do firmy
   office.pl@snpgroup.com

   Pytania o produkty i usługi
   info.pl@snpgroup.com

   Pytania na temat pracy i staży
   kariera@snpgroup.com

   61 827 70 00

   Biuro jest czynne
   od poniedziałku do piątku
   w godz. 8:00 – 17:00