PL EN
Najlepsze praktyki zarządzania usługami SAP

Dedykowana organizacja serwisowa SNP zapewnia jakość i ciągłość obsługi kontraktów SAP Managed Services. Pracujemy w oparciu o standardy ISO 20000 i ISO 27001. Posiadamy certyfikat PCoE - SAP Partner Center of Expertise.

SNP Poland to lider rynku usług SAP w Polsce.
Zapewniamy pełen zakres wdrożeń, rozwoju i utrzymania systemów SAP. Dostarczamy usługi bezpieczeństwa IT i rozwoju oprogramowania. Do 2017 roku działaliśmy jako BCC.

Jesteśmy częścią Grupy SNP – wiodącego światowego dostawcy rozwiązań do transformacji środowisk SAP.

Od 1995 roku zrealizowaliśmy z sukcesem setki projektów IT w Polsce i kilkudziesięciu innych krajach.

Nasi eksperci przedstawiają najciekawsze rozwiązania i nowości ze świata IT.

Zobacz archiwum nagrań z webinarów, zarejestruj się na kolejne edycje.

Zobacz nadchodzące webinary:

  Brak wyników

Dlaczego uważamy, że SNP Poland jest dobrym pracodawcą? Bo łączymy cechy rzadko spotykane w jednej organizacji - duże możliwości rozwoju, a zarazem dobrą atmosferę i elastyczność środowiska pracy. Dowiedz się więcej, na czym to polega w praktyce!

Pięć najczęściej wymienianych korzyści, osiąganych dzięki wdrożeniu systemu ERP

W skrócie o korzyściach z ERP

Udostępnij
Drukuj:
System ERP to inwestycja, która się zwraca. Warto poznać kluczowe korzyści jakie osiąga przedsiębiorstwo po wdrożeniu oprogramowania klasy ERP.
 

Zwiększenie kontroli zarządu nad rentownością i płynnością oraz dostarczenie podstaw do podejmowania właściwych decyzji

Zarząd otrzymuje wiarygodne, dokładne i aktualne informacje o rentowności poszczególnych produktów, działów i ich działań, kanałów dystrybucji i segmentów rynku – dzięki kalkulacji kosztów i przychodów na nie przypadających.

System wspiera zarządzanie budżetem poprzez prognozy kosztowe i przepływowe. Prognoza płynności wspomaga decyzje w zakresie finansowania działalności bieżącej, a długoterminowo – w zakresie inwestowania kapitału.

Rzetelność i szybkość sprawozdawczości zewnętrznej

Integracja i automatyzacja procesów wewnątrz systemu gwarantuje rzetelność zewnętrznych sprawozdań finansowych.

Dzięki systemowi ERP czas przygotowania bilansu liczy się w godzinach. Szybkość i sprawność działania komórek finansowych przedsiębiorstwa ma pośredni wpływ na zwiększenie jego rentowności.

Poprawa efektywności zaopatrzenia i gospodarki zapasami. Obniżenie kosztów produkcji

System zapewnia pełną kontrolę procesu zaopatrzenia – od wyboru dostawcy po obsługę zobowiązań.

Sprawna organizacja zakupów i magazynowania – wybór optymalnych źródeł zaopatrzenia, minimalizacja utrzymywanych zapasów materiałowych – bezpośrednio wpływa na zmniejszenie kosztów.

Dzięki planowaniu produkcji, dostosowanemu do prognozowanego zapotrzebowania na produkty, optymalizuje się wykorzystanie majątku trwałego i personelu, obniża się koszty utrzymywania zapasów półproduktów i wyrobów gotowych. To wszystko wpływa na zwiększenie rentowności zarówno poszczególnych produktów, jak i całego przedsiębiorstwa.

Poprawa jakości obsługi klienta

System porządkuje całość spraw związanych z obsługą klienta. Dostawy realizowane są szybciej i zawsze na czas. Dane gromadzone w systemie z bieżących badań trendów rynkowych oraz systemowe prognozy sprzedaży umożliwiają szybsze reagowanie na potrzeby rynku, w tym poprzez odpowiednie planowanie produkcji.

Windykacja należności jest usprawniona poprzez znaczne zautomatyzowanie działań monitujących. Dzięki tym czynnikom przedsiębiorstwo osiąga zwiększenie rentowności sprzedaży.

Uporządkowanie procesów w przedsiębiorstwie, integracja funkcji i działów

Wdrożenie systemu ERP wymusza jasne rozdzielenie kompetencji i odpowiedzialności pracowników oraz określenie współzależności pomiędzy działami. Usprawnia też przepływ informacji pomiędzy działami czy oddziałami terenowymi przedsiębiorstwa.

W rezultacie zwiększa się efektywność działania całej firmy, a to stymuluje szybszy przyrost wartości przedsiębiorstwa.

Poprawnie wdrożony i efektywnie wykorzystywany system ERP jest podstawą do wzrostu wartości przedsiębiorstwa.

Lepszy Biznes

magazyn klientów SNP

Przejdź do bazy artykułów
Udostępnij
Drukuj:
#}

Formularz kontaktowy

  1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  2. Administratorem Danych Osobowych jest SNP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
  3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
  4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
  5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
  6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy SNP Poland Sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. SNP Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

  Napisz maila lub zadzwoń

  E-mail: office.pl@snpgroup.com
  Tel. 61 827 7000

  SNP Poland Sp. z o.o.

  Centrala:
  Złotniki, ul. Krzemowa 1
  62-002 Suchy Las k. Poznania

  Skontaktuj się z nami

  W czym możemy pomóc?
  Napisz do nas
  Wyślij email
  Zadzwoń

   1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
   2. Administratorem Danych Osobowych jest SNP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
   3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
   4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
   5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
   6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
   7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy SNP Poland Sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. SNP Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

   Kontakt ogólny do firmy
   office.pl@snpgroup.com

   Pytania o produkty i usługi
   info.pl@snpgroup.com

   Pytania na temat pracy i staży
   kariera@snpgroup.com

   61 827 70 00

   Biuro jest czynne
   od poniedziałku do piątku
   w godz. 8:00 – 17:00