PL EN
Najlepsze praktyki zarządzania usługami SAP

Dedykowana organizacja serwisowa SNP zapewnia jakość i ciągłość obsługi kontraktów SAP Managed Services. Pracujemy w oparciu o standardy ISO 20000 i ISO 27001. Posiadamy certyfikat PCoE - SAP Partner Center of Expertise.

SNP Poland to lider rynku usług SAP w Polsce.
Zapewniamy pełen zakres wdrożeń, rozwoju i utrzymania systemów SAP. Dostarczamy usługi bezpieczeństwa IT i rozwoju oprogramowania. Do 2017 roku działaliśmy jako BCC.

Jesteśmy częścią Grupy SNP – wiodącego światowego dostawcy rozwiązań do transformacji środowisk SAP.

Od 1995 roku zrealizowaliśmy z sukcesem setki projektów IT w Polsce i kilkudziesięciu innych krajach.

Nasi eksperci przedstawiają najciekawsze rozwiązania i nowości ze świata IT.

Zobacz archiwum nagrań z webinarów, zarejestruj się na kolejne edycje.

Zobacz nadchodzące webinary:

  Brak wyników

Dlaczego uważamy, że SNP Poland jest dobrym pracodawcą? Bo łączymy cechy rzadko spotykane w jednej organizacji - duże możliwości rozwoju, a zarazem dobrą atmosferę i elastyczność środowiska pracy. Dowiedz się więcej, na czym to polega w praktyce!

Scenariusz rozliczenia pożyczki

Udostępnij
Drukuj:
Zastanawiasz się jak zrealizować specjalny scenariusz rozliczenia pożyczki? Oto kilka wskazówek, które mogą Ci się przydać, jeśli jesteś użytkownikiem infotypu 0045 (Pożyczki).
 

1. Zmiana raty 

Poprzez funkcje przeglądania (z poziomu transakcji PA30) wybieramy pożyczkę, której ratę chcemy zmienić.

Jeśli przynajmniej jedna rata została już rozliczona przez listę płac NIE WOLNO zmieniać wielkości raty poprzez opcję "Zmiana", lecz NALEŻY zmienić wielkość raty poprzez opcję "Kopiowanie".

Na ekranie kopiowania:

 • zmieniamy wysokość raty;
 • wprowadzamy datę, od której ma obowiązywać zmiana warunków pożyczki;
 • zapamiętujemy nowy wpis (system wyświetli komunikat o ograniczeniu poprzedniego rekordu z pożyczką);

2. Usuwanie pożyczki

Na ekranie transakcji PA30 wybieramy infotyp 0045 i przycisk 'Przegląd'  Pojawia się ekran z listą zarejestrowanych pożyczek. Zaznaczamy rekord, który chcemy usunąć.

Wybieramy przycisk zmiany

Pojawia się ekran edycji pożyczki. Wybieramy zakładkę 'Płatności'. Zaznaczamy płatność 'Wypłata pożyczki zewnętrzna' oraz przycisk 'Usuwanie':

Po usunięciu rekordu zapamiętujemy wpis – przycisk 'Zapamiętanie'.

Na ekranie listy pożyczek zaznaczamy pożyczkę do usunięcia i wybieramy przycisk 'Usuwanie'.

Potwierdzamy na następnym ekranie usunięcie rekordu (ponowny wybór przycisku 'Usuwanie').

3. Zawieszanie spłaty raty pożyczki 

W celu zawieszenia spłaty raty pożyczki należy:

 • skopiować rekord infotypu 0045 dla pożyczki, której spłatę chcemy zawiesić,
 • zmienić daty ważności kopiowanego rekordu na okres, w którym ma obowiązywać zawieszenie,
 • w zakładce 'Warunki' należy wyzerować kwotę raty pożyczki,
 • zapamiętać nowy rekord (stary rekord zostanie ograniczony).

Przykład

Pracownikowi zarejestrowano pożyczkę z rata 100 zł na okres 1.01.2002 do 31.12.2002. W marcu zawieszono spłatę rat na okres od 1.03.2002 do 31.05.2002. W wyniku wykonania czynności opisanych wyżej powstały 3 rekordy infotypu 0045:

I rekord: 1.01.2002 – 28.02.2002 z ratą 100 zł

II rekord: 1.03.2002 – 31.05.2002 z ratą 0 zł

III rekord: 1.06.2002 – 31.05.2002 z ratą 100 zł

4. Zmiana wysokości raty pożyczki 

W celu zmiany wysokości raty pożyczki należy:

 • skopiować rekord infotypu 0045 dla pożyczki, której ratę chcemy zmienić,
 • zmienić daty ważności kopiowanego rekordu na okres, w którym ma obowiązywać zmiana raty,
 • w zakładce 'Warunki' należy wprowadzić nową wartość raty pożyczki,
 • zapamiętać nowy rekord (stary rekord zostanie ograniczony).

Przykład

Pracownikowi zarejestrowano pożyczkę z rata 100 zł na okres 1.01.2002 do 31.12.2002. W marcu zmieniono ratę ze 100 zł na 50 zł na okres od 1.03.2002 do 31.05.2002. W wyniku wykonania czynności opisanych wyżej powstały 3 rekordy infotypu 0045:

I rekord: 1.01.2002 – 28.02.2002 z ratą 100 zł

II rekord: 1.03.2002 – 31.05.2002 z ratą 50 zł

III rekord: 1.06.2002 – 31.05.2002 z ratą 100 zł

5. Specjalna spłata pożyczki 

Funkcja ta jest przydatna, gdy pracownik zwrócił Firmie niestandardową kwotę (np. całą pożyczkę przed terminem spłaty lub część pożyczki poza spłata standardowych rat).

W celu zarejestrowania specjalnej spłaty pożyczki należy:

 • skopiować rekord infotypu 0045 dla pożyczki, dla której chcemy zarejestrować specjalną spłatę,
 • zmienić datę początkową kopiowanego rekordu na datę początkową okresu, w którym ma być rozliczona specjalna spłata,
 • w zakładce 'Płatności' należy wprowadzić nowy rekord ze spłatą specjalną wraz z kwotą,
 • zapamiętać nowy rekord (stary rekord zostanie ograniczony).

Uwaga

W systemie dostępne są 2 typy spłat:

 • specjalna spłata (rozliczenie listy płac) – spłata ta zostanie potrącona liście regularnej obejmującej datę jej zarejestrowania
 • specjalna spłata (zewnętrzna) – spłata jest realizowana poza listą płac – jedyną konsekwencją dla listy w mySAP HR jest zmniejszenie salda pożyczki.

6. Wypłata kwoty pożyczki (całej lub części) w liście płac 

Istnieje możliwość wypłaty pożyczki lub jej części w liście płac. W tym celu w zakładce 'Płatności' należy zarejestrować rodzaj płatności 'Wypłata pożyczki (rozliczenie listy płac) wraz z odpowiednią kwotą. Lista płac wygeneruje składnik zaliczeniowy netto /LOP (Wypłata pożyczki).

Lepszy Biznes

magazyn klientów SNP

Przejdź do bazy artykułów
Udostępnij
Drukuj:
#}

Formularz kontaktowy

  1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  2. Administratorem Danych Osobowych jest SNP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
  3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
  4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
  5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
  6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy SNP Poland Sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. SNP Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

  Napisz maila lub zadzwoń

  E-mail: office.pl@snpgroup.com
  Tel. 61 827 7000

  SNP Poland Sp. z o.o.

  Centrala:
  Złotniki, ul. Krzemowa 1
  62-002 Suchy Las k. Poznania

  Skontaktuj się z nami

  W czym możemy pomóc?
  Napisz do nas
  Wyślij email
  Zadzwoń

   1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
   2. Administratorem Danych Osobowych jest SNP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
   3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
   4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
   5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
   6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
   7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy SNP Poland Sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. SNP Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

   Kontakt ogólny do firmy
   office.pl@snpgroup.com

   Pytania o produkty i usługi
   info.pl@snpgroup.com

   Pytania na temat pracy i staży
   kariera@snpgroup.com

   61 827 70 00

   Biuro jest czynne
   od poniedziałku do piątku
   w godz. 8:00 – 17:00