PL EN
Najlepsze praktyki zarządzania usługami SAP

Dedykowana organizacja serwisowa SNP zapewnia jakość i ciągłość obsługi kontraktów SAP Managed Services. Pracujemy w oparciu o standardy ISO 20000 i ISO 27001. Posiadamy certyfikat PCoE - SAP Partner Center of Expertise.

SNP Poland to lider rynku usług SAP w Polsce.
Zapewniamy pełen zakres wdrożeń, rozwoju i utrzymania systemów SAP. Dostarczamy usługi bezpieczeństwa IT i rozwoju oprogramowania. Do 2017 roku działaliśmy jako BCC.

Jesteśmy częścią Grupy SNP – wiodącego światowego dostawcy rozwiązań do transformacji środowisk SAP.

Od 1995 roku zrealizowaliśmy z sukcesem setki projektów IT w Polsce i kilkudziesięciu innych krajach.

Nasi eksperci przedstawiają najciekawsze rozwiązania i nowości ze świata IT.

Zobacz archiwum nagrań z webinarów, zarejestruj się na kolejne edycje.

Zobacz nadchodzące webinary:

  Brak wyników

Dlaczego uważamy, że SNP Poland jest dobrym pracodawcą? Bo łączymy cechy rzadko spotykane w jednej organizacji - duże możliwości rozwoju, a zarazem dobrą atmosferę i elastyczność środowiska pracy. Dowiedz się więcej, na czym to polega w praktyce!

Statusy rekordu sterującego oraz ich znaczenie

Udostępnij
Drukuj:
Pojęcie rekordu sterującego jest jednym z kluczowych w liście płac. Specjalista płacowy powinien dobrze je rozumieć i zapoznać się ze statusami rekordu oraz faktem, że znajdują one odzwierciedlenie w fazach rozliczania listy płac. Ułatwi to z pewnością sprawne i prawidłowe przeprowadzanie rozliczenia.
 

Dla każdego rozliczanego obszaru rozliczenia należy stworzyć rekord sterujący. Obszar rozliczenia jest używany do pogrupowania pracowników, dla których lista płac jest uruchomiana w tym samym czasie oraz celem ustawienia dat dla okresu rozliczenia.

Kryteria podziału na obszary:

 • Data i częstotliwość wypłaty
 • Zakres odpowiedzialności
 • Kryterium selekcji

Rekord sterujący spełnia następujące funkcje:

 • Definiuje on przeszłość rozliczania listy płac w celu identyfikacji rozliczenia wstecznego
 • Blokuje dane podstawowe oraz dane o czasie aby nie można dokonać zmian podczas procesu rozliczania. Numery osobowe są blokowane na czas rozliczenia, zmiany dotyczące przyszłości listy są nadal możliwe.
 • Definiuje najwcześniejszą możliwą datę dla rozliczenia wstecznego dla każdego obszaru rozliczania list płac

Rekord sterujący koordynuje fazy rozliczenia (Rys. 1). Zależnie od tego jest ustawiany jego status przechodzimy przez kolejne fazy.

W związku z tym rekord może przyjmować cztery statusy:

 • Zatwierdzone do rozliczenia – rozliczenie może zostać przeprowadzone tylko dla obszaru, który został zatwierdzony. Numery osobowe z zatwierdzonego obszaru rozliczenia są blokowane dla wprowadzania danych podstawowych oraz czasowych dla przeszłości oraz teraźniejszości. Numer okresu w rekordzie sterującym ulega zwiększeniu o 1.
 • Zatwierdzone do korekty – jeżeli podczas rozliczenia pojawią się błędy, konieczne jest ich poprawienie celem prawidłowego rozliczenia listy. Aby odblokować numery osobowe konieczne jest zatwierdzenie obszaru do korekty. Rozliczenie listy po korekcie jest możliwe dopiero po ponownym zatwierdzeniu okresu do rozliczenia. Statusy te tak długo należy zmieniać i wprowadzać korekty, aż do prawidłowego rozliczenia listy płac.
 • Koniec rozliczenia – po przeprowadzeniu prawidłowego rozliczenia kończymy je, wybierając status koniec rozliczenia. Oznacza to, że możliwe ponowne wprowadzanie danych, bo numery osobowe z obszaru zostały odblokowane oraz że lista została zamknięta dla rozliczanego okresu.
 • Kontrola wyników rozliczania – możemy sprawdzić rozliczenia, przede wszystkim dla pracowników, dla których wprowadziliśmy dużo zmian. Na ten czas blokowane są numery osobowe.

Celem utworzenia, wprowadzenia zmian bądź wyświetlenia rekordu sterującego dla danego obszaru korzystamy z transakcji PA03 bądź wybieramy odpowiednia opcję z menu.

Statusy mogą być zmieniane bezpośrednio poprzez transakcje PA03 bądź wybierając odpowiednią opcję z menu, odpowiednio:

 • Zatwierdzenie rozliczenia listy płac
 • Korekty
 • Koniec rozliczania listy płac
 • Kontrola wyniku.

Po zmianie statusu przy wykorzystaniu transakcji PA03 konieczne jest zapisanie zmian.

Lepszy Biznes

magazyn klientów SNP

Przejdź do bazy artykułów
Udostępnij
Drukuj:
#}

Formularz kontaktowy

  1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  2. Administratorem Danych Osobowych jest SNP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
  3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
  4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
  5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
  6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy SNP Poland Sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. SNP Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

  Napisz maila lub zadzwoń

  E-mail: office.pl@snpgroup.com
  Tel. 61 827 7000

  SNP Poland Sp. z o.o.

  Centrala:
  Złotniki, ul. Krzemowa 1
  62-002 Suchy Las k. Poznania

  Skontaktuj się z nami

  W czym możemy pomóc?
  Napisz do nas
  Wyślij email
  Zadzwoń

   1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
   2. Administratorem Danych Osobowych jest SNP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
   3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
   4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
   5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
   6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
   7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy SNP Poland Sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. SNP Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

   Kontakt ogólny do firmy
   office.pl@snpgroup.com

   Pytania o produkty i usługi
   info.pl@snpgroup.com

   Pytania na temat pracy i staży
   kariera@snpgroup.com

   61 827 70 00

   Biuro jest czynne
   od poniedziałku do piątku
   w godz. 8:00 – 17:00