PL EN
Najlepsze praktyki zarządzania usługami SAP

Dedykowana organizacja serwisowa SNP zapewnia jakość i ciągłość obsługi kontraktów SAP Managed Services. Pracujemy w oparciu o standardy ISO 20000 i ISO 27001. Posiadamy certyfikat PCoE - SAP Partner Center of Expertise.

SNP Poland to lider rynku usług SAP w Polsce.
Zapewniamy pełen zakres wdrożeń, rozwoju i utrzymania systemów SAP. Dostarczamy usługi bezpieczeństwa IT i rozwoju oprogramowania. Do 2017 roku działaliśmy jako BCC.

Jesteśmy częścią Grupy SNP – wiodącego światowego dostawcy rozwiązań do transformacji środowisk SAP.

Od 1995 roku zrealizowaliśmy z sukcesem setki projektów IT w Polsce i kilkudziesięciu innych krajach.

Nasi eksperci przedstawiają najciekawsze rozwiązania i nowości ze świata IT.

Zobacz archiwum nagrań z webinarów, zarejestruj się na kolejne edycje.

Zobacz nadchodzące webinary:

  Brak wyników

Dlaczego uważamy, że SNP Poland jest dobrym pracodawcą? Bo łączymy cechy rzadko spotykane w jednej organizacji - duże możliwości rozwoju, a zarazem dobrą atmosferę i elastyczność środowiska pracy. Dowiedz się więcej, na czym to polega w praktyce!

Wykorzystanie narzędzi BPR do wdrożenia systemu SAP

Modelowanie procesów biznesowych

Udostępnij
Drukuj:
Wdrożenie zintegrowanych systemów zarządzania ściśle wiąże się ze zmianami funkcjonowania firmy, tak o charakterze strategicznym, jak i operacyjnym. Jakie narzędzia stosować, aby te zmiany były dobrze przygotowane i sprawnie przeprowadzone?
 

Przykładem rozwiązania tego dylematu może być modelowanie procesów gospodarczych w Bosman Browar Szczecin S.A., przeprowadzone za pomocą narzędzi ARIS Toolset.

Decyzja o wdrożeniu zintegrowanego systemu wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem ma charakter strategiczny, tj. jej podjęcie i późniejsza realizacja kształtują  metody działania firmy na co najmniej kilka lat. Można to zauważyć szczególnie w obszarze logistyki i produkcji, gdzie metodyka MRP II wyznacza zazwyczaj nowe procesy pracy na wszystkich szczeblach zarządzania przedsiębiorstwem.

Podstawowym celem wdrożenia jest zwykle chęć uzyskania znaczącej poprawy efektywności proce- sów gospodarczych realizowanych przez firmę, która z kolei powinna skutkować wzrostem lub co najmniej umocnieniem pozycji rynkowej.

Jeśli mowa o procesach, to w sposób naturalny nasuwa się skojarzenie z modną w pierwszej połowie lat 90-tych metodą Business Process Reengineering – reorganizacji procesów gospodarczych. Niezależnie od wniosków wyciąganych z praktyki zastosowania tej metody (wiele nieudanych projektów) pozostały po niej elementy, które wniosły znaczący wkład do sposobu myślenia o zarządzaniu.

BPR definiowane było jako fundamentalne przemyślenie od nowa i radykalne przeprojektowanie procesów w firmie,  prowadzące do przełomowej (dramatycznej) poprawy.

Cechami tego podejścia są:

 • radykalizm wprowadzanych zmian
 • orientacja na procesy
 • twórcze wykorzystanie technologii informatycznych
 • dążenie do przełomowej poprawy

Z upływem lat na podstawie doświadczeń wdrożeniowych nacisk został przeniesiony z radykalizmu zmian na orientację procesową.

BPR, wdrożenie systemu klasy MRP II – co najpierw?

Nikt nie ma chyba wątpliwości, że wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania powinno się wiązać z wprowadzeniem istotnych zmian w systemie zarządzania firmą, a więc z przeprowadzeniem w większym lub mniejszym zakresie BPR. Istnieją wątpliwości, czy te dwa trudne przedsięwzięcia należy
prowadzić jednocześnie.

Pierwsze z podejść zakłada implementację systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie poprzez nałożenie go na dotychczas realizowane funkcje i procesy. Mówi się, że wdrożenie samo w sobie będące zadaniem trudnym, nie powinno być zakłócane przez równoczesne dokonywanie gruntownych zmian w praktyce gospodarowania. Zmiany te można przeprowadzić później, po zakończonej sukcesem implementacji systemu informatycznego.

Drugie podejście proponuje w pierwszej kolejności przemyślenie dotychczasowych zasad prowadzenia działalności gospodarczej i dokonanie zmian wraz z wdrożeniem systemu komputerowego, tak aby nowe
procedury były już w nim uwzględnione.

Skoro, jak wspomniano na wstępie, decyzja o wdrożeniu systemu należy do strategicznych, to właśnie strategia rozwoju przedsiębiorstwa i będące jej pochodną strategie funkcjonalne wyznaczają kierunki zmian np. określają rynki zbytu, asortyment, kierunki inwestowania, a od strony operacyjnej wszystko to powinno być wspomagane przez system informatyczny.

System SAP a modelowanie procesów gospodarczych

Czołowy światowy system wspomagający zarządzanie. SAP jest zorientowany procesowo. Przejawia się to m.in. w zastosowaniu metodyki i narzędzi wspomagających fazę opracowania koncepcji wdrożeniowej o analizę procesów gospodarczych zarówno tych realizowanych dotychczas przez firmę, jak i sposobu ich odzwierciedlenia w systemie informatycznym.

Przedsiębiorstwo, które poprzez wdrożenie SAP zamierza stosować metodykę MRP II może wykorzystać narzędzie Business Navigator, przedstawiające w modelu referencyjnym systemu SAP przebieg obsługiwanych procesów gospodarczych.

Wielopoziomowa struktura modelu pozwala na analizę procesów zarówno na poziomie ogólnym tzw. scenariuszy, jak i sprowadzonym do poszczególnych transakcji, które można uruchomić bezpośrednio z modelu referencyjnego.

Modelowanie za pomocą ARIS Toolset

Większe możliwości, związane z modyfikacją procesów i włączaniem w nie funkcji wykonywanych poza systemem daje modelowanie z wykorzystaniem narzędzia ARIS Toolset firmy IDS prof. Scheer. Narzędzia te stosuje SNP Poland oferując klientom na wstępnym etapie wdrożenia opracowanie docelowego przebiegu procesów.

Takie podejście ma następujące zalety:

 • identyfikacja i prezentacja wszystkich istotnych procesów służących realizacji celów gospodarczych firmy,
 • jednoznaczność opisu rzeczywistości gospodarczej przedsiębiorstwa,
 • ułatwienie identyfikacji błędów w dotychczasowym przebiegu procesów związanych np. z powtarza­niem funkcji w ramach procesu, niewłaściwą kolejnością ich realizacji, brakiem istotnych funkcji, zbytnim rozproszeniem komórek organizacyjnych związanych z realizacją procesu,
 • możliwość identyfikacji powiązań pomiędzy procesami realizowanymi w przedsiębiorstwie,
 •  możliwość prezentacji i analizy wariantów przebiegu procesów,
 • możliwość projekcji zmian w realizowanych dotychczas procesach w kierunku ich skrócenia
  i uzyskania oszczędności kosztów,
 • uzyskania spójnego obrazu docelowego funk­cjo­nowanie przedsiębiorstwa wraz z określe­­niem miejsca poszczególnych uczestników (komórek organizacyjnych) w łańcuchu logistycznym,
 • gwarancja „wykonalności” zaproponowanych rozwiązań – mają one pokrycie w rozwiązaniach systemu informatycznego.

BPR w Bosman Browar Szczecin S.A.

Taki projekt zrealizowało BCC (od 2018 r. SNP Poland) m.in. dla Bosman Browar Szczecin S.A. Przedmiotem jego była analiza i projekcja zmian procesów logistycznych związanych ze sprzedażą, zaopatrzeniem i przepływem materiałów wewnątrz przedsiębiorstwa.

Prace przebiegały w dwóch etapach: w pierwszym przeanalizowano aktualne procesy firmy i dokonano ich oceny, a następnie zaproponowano nowe, często wariantowe rozwiązania organizacyjne mające oparcie w procesach realizowanych w systemie SAP.

Dzięki temu Klient uzyskał zarówno spójny obraz bieżącego przebiegu procesów logistycznych, jak
i propozycje zmian, które stanowią podstawę koncepcji wdrożenia SAP.

Całość opracowana została w postaci modeli przebiegu procesów wzbogaconych o obszerne komentarze wskazujące na szczegóły realizacji poszczególnych funkcji, oraz ich wykonawców. Zaprezentowane podejście do wprowadzania zmian zwiększa znacznie prawdopodobieństwo powodzenia tak złożonych, stanowiących wyzwanie dla każdej firmy projektów.

Lepszy Biznes

magazyn klientów SNP

Przejdź do bazy artykułów
Udostępnij
Drukuj:
#}

Formularz kontaktowy

  1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  2. Administratorem Danych Osobowych jest SNP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
  3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
  4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
  5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
  6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy SNP Poland Sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. SNP Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

  Napisz maila lub zadzwoń

  E-mail: office.pl@snpgroup.com
  Tel. 61 827 7000

  SNP Poland Sp. z o.o.

  Centrala:
  Złotniki, ul. Krzemowa 1
  62-002 Suchy Las k. Poznania

  Skontaktuj się z nami

  W czym możemy pomóc?
  Napisz do nas
  Wyślij email
  Zadzwoń

   1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
   2. Administratorem Danych Osobowych jest SNP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
   3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
   4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
   5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
   6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
   7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy SNP Poland Sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. SNP Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

   Kontakt ogólny do firmy
   office.pl@snpgroup.com

   Pytania o produkty i usługi
   info.pl@snpgroup.com

   Pytania na temat pracy i staży
   kariera@snpgroup.com

   61 827 70 00

   Biuro jest czynne
   od poniedziałku do piątku
   w godz. 8:00 – 17:00