PL EN
Najlepsze praktyki zarządzania usługami SAP

Dedykowana organizacja serwisowa SNP zapewnia jakość i ciągłość obsługi kontraktów SAP Managed Services. Pracujemy w oparciu o standardy ISO 20000 i ISO 27001. Posiadamy certyfikat PCoE - SAP Partner Center of Expertise.

SNP Poland to lider rynku usług SAP w Polsce.
Zapewniamy pełen zakres wdrożeń, rozwoju i utrzymania systemów SAP. Dostarczamy usługi bezpieczeństwa IT i rozwoju oprogramowania. Do 2017 roku działaliśmy jako BCC.

Jesteśmy częścią Grupy SNP – wiodącego światowego dostawcy rozwiązań do transformacji środowisk SAP.

Od 1995 roku zrealizowaliśmy z sukcesem setki projektów IT w Polsce i kilkudziesięciu innych krajach.

Nasi eksperci przedstawiają najciekawsze rozwiązania i nowości ze świata IT.

Zobacz archiwum nagrań z webinarów, zarejestruj się na kolejne edycje.

Dlaczego uważamy, że SNP Poland jest dobrym pracodawcą? Bo łączymy cechy rzadko spotykane w jednej organizacji - duże możliwości rozwoju, a zarazem dobrą atmosferę i elastyczność środowiska pracy. Dowiedz się więcej, na czym to polega w praktyce!

Hochland: Payroll Auditor

Pomoc w weryfikacji poprawności listy płac

Udostępnij
Drukuj:
W organizacjach zatrudniających kilkaset i więcej pracowników kontrola wyników rozliczeń staje się przedsięwzięciem trudnym i czasochłonnym. Firmy używające modułu płacowego w SAP HR w różny sposób radzą sobie z audytem i weryfikacją płac. Hochland Polska wprowadziła do procesów rozliczania list płac w grupie narzędzie Payroll Auditor, oferowane przez BCC (od 2018 SNP Poland) jako uzupełnienie funkcjonalności PY w SAP HR.

Payroll Auditor pomaga w odnajdywaniu odchyleń na listach płacowych, na podstawie filtrów kontrolnych, zdefiniowanych przez użytkownika. Efektem jest raport prezentujący listę przypadków, które warto zweryfikować jeszcze przed zamknięciem listy. Pomyłki w listach płac zdarzają się niezależnie od wielkości firmy, a konsekwencje błędów odczuwają zarówno pracodawcy, jak i pracownicy. Za wysokie lub zbyt niskie kwoty przelewane na konta mogą powodować frustrację, a czasem nieodwracalne następstwa (odejście pracownika, straty finansowe).

Payroll Auditor stworzony przez SNP to pomocne narzędzie, opracowane z myślą o pracownikach odpowiedzialnych za poprawność naliczania składników płacowych. Na podstawie wyświetlanej w raporcie listy nietypowych przypadków, specjalista płacowy ma możliwość ich weryfikacji i korekty ewentualnego błędu.

Szybsza weryfikacja, mniejsze ryzyko błędów

W Hochland Polska, wśród różnych czynności kontrolnych w liście płac, są też takie, których wykonanie za pomocą standardowych raportów jest niezwykle czasochłonne. SNP Payroll Auditor przyspiesza weryfikację wyników listy płac i radykalnie zmniejsza ryzyko błędów.

Wśród funkcji, które są realizowane za pomocą Payroll Auditora w Hochland, warto wymienić:

 • wyszukiwanie wyników rozliczeń poniżej minimalnej płacy,
 • wyszukiwanie składników płac korygowanych na minus,
 • wyszukiwanie pracowników z liczbą nadgodzin 100% i 50% powyżej założonej wartości na osobę,
 • kontrolę wartości wybranych składników (w tym potrąceń) z zewnętrznymi plikami źródłowymi,
 • kontrolę przypisań składników premiowych do pracowników z wybranych podobszarów kadrowych,
 • wyszukiwanie przypadków, w których wypłata znacznie przekracza średnią dla tych pracowników liczoną z ostatnich 3 miesięcy.

Filtry i konfiguracja

Zdefiniowane filtry kontrolne działają niezależnie, istnieje możliwość utworzenia dowolnej ich liczby. Użytkownik może zapisać kryteria selekcji oraz filtry jako wariant wykonania raportu. Pracownicy, których wyniki rozliczenia listy płac nie spełniają wymogów zdefiniowanej kontroli, oznaczani są na liście wynikowej raportu. Dzięki możliwości cyklicznego uruchamiania aplikacji w tle i wysyłania wyników raportu na określone adresy e-mail tylko z negatywnymi wynikami kontroli, czas wymagany na analizę rozbieżności sprowadzany jest do minimum.

Kontrola podstawowa działa na zasadzie określania minimalnej i maksymalnej wartości, jakie mogą wystąpić w danej grupie pracowników dla określonych składników płacowych.

Analiza średnich opiera się na obliczeniu średnich wartości rozliczonych składników listy płac na przestrzeni określonych przez użytkownika miesięcy. Wartość średnia porównywana jest z wartością aktualną. Wynik kontroli jest negatywny, jeżeli rozbieżności są większe niż określony procent.

Kryteria raportu mogą określić, czy kontrola zostanie wykonana dla całej listy płac, czy też dla wybranej grupy pracowników. Dzięki elastycznej konfiguracji Payroll Auditor możne być również używany jako szczegółowy raport wyników rozliczenia listy płac. Oprócz podstawowych danych o pracowniku raport dostarcza informacje o taryfikatorze, szczegółach rozliczenia listy płac oraz właściwościach składników płacowych.

Agnieszka Czekalska, Kierownik Działu Administracji Personalnej w Hochland Polska podkreśla: „Trudno przecenić pomoc Payroll Auditora w rozliczaniu list płac. Narzędzie ułatwia nam wyszukiwanie nietypowych kwot w wypłatach i zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia błędnych przelewów. Payroll Auditora wykorzystujemy również do raportowania wyników list płac – uzyskujemy zestawienia, których nie moglibyśmy wygenerować automatycznie za pomocą standardowych raportów SAP HR. Narzędzie zwiększa nasz komfort w trakcie przygotowywania wypłaty – mamy teraz pewność, że nic nie umknęło naszej uwadze przed wygenerowaniem przelewów”.

Agnieszka Czekalska, Kierownik Działu Administracji Personalnej, Hochland Polska

Bez anomalii w płacach

Firmy używające modułu płacowego w SAP HR w różny sposób radzą sobie z audytem i weryfikacją płac. W organizacjach zatrudniających kilkaset i więcej pracowników kontrola wyników rozliczeń staje się przedsięwzięciem trudnym i czasochłonnym. Błędnie wprowadzona liczba nadgodzin, wybrany niewłaściwy sposób wypłaty pożyczki (w liście płac zamiast poza listą) czy premia przypisana do osoby, która nie powinna być objęta premiowaniem – takie przypadki można szybko wykryć przy użyciu specjalizowanego narzędzia, jakim jest Payroll Auditor, które potrafi porównać obecną wypłatę ze średnią dla danej osoby z poprzednich miesięcy.

Poszukiwanie podobnych anomalii „na piechotę” dla dużej populacji pracowników rozliczanych w listach płac, bez wsparcia automatu, jest niezwykle trudne i czasochłonne. Niewielkim kosztem i w ciągu zaledwie kilku dni można uruchomić Payroll Auditora i zwiększyć efektywność kontroli płacowych. Payroll Auditor jest produktem gotowym do działania – wymaga jedynie wgrania pliku z transportem na system SAP HR. Po zdefiniowaniu filtrów kontrolnych można już korzystać z narzędzia.

Hochland to jeden z największych producentów serów w Polsce i Europie. Sery sygnowane marką Hochland są dostępne na polskim rynku od początku lat 90. Firma posiada w Polsce trzy zakłady produkcyjne: w Kaźmierzu, Węgrowie i Barnowie k. Ostrołęki, w których produkuje sery topione, żółte, dojrzewające i kremowe oraz miękkie. W Polsce Hochland zatrudnia około 1000 pracowników.

Lepszy Biznes

magazyn klientów SNP

Przejdź do bazy artykułów
Udostępnij
Drukuj:
#}

Formularz kontaktowy

 1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 2. Administratorem Danych Osobowych jest SNP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
 3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
 4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
 5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
 6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy SNP Poland Sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. SNP Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

Napisz maila lub zadzwoń

E-mail: office.pl@snpgroup.com
Tel. 61 827 7000

SNP Poland Sp. z o.o.

Centrala:
Złotniki, ul. Krzemowa 1
62-002 Suchy Las k. Poznania

Skontaktuj się z nami

W czym możemy pomóc?
Napisz do nas
Wyślij email
Zadzwoń

 1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 2. Administratorem Danych Osobowych jest SNP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
 3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
 4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
 5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
 6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy SNP Poland Sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. SNP Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

Kontakt ogólny do firmy
office.pl@snpgroup.com

Pytania o produkty i usługi
info.pl@snpgroup.com

Pytania na temat pracy i staży
kariera@snpgroup.com

61 827 70 00

Biuro jest czynne
od poniedziałku do piątku
w godz. 8:00 – 17:00