EN DE

Jesteśmy firmą konsultingową, specjalizującą się w usługach SAP, outsourcingu IT i rozwoju oprogramowania. Wspieramy biznes naszych klientów. Do 2017 roku działaliśmy jako BCC.

Jesteśmy częścią Grupy SNP, światowego lidera w zakresie transformacji środowisk SAP

Od 1995 roku zrealizowaliśmy z sukcesem setki projektów IT w Polsce i kilkudziesięciu innych krajach.

Nasi eksperci przedstawiają najciekawsze rozwiązania i nowości ze świata IT.

Zobacz archiwum nagrań z webinarów, zarejestruj się na kolejne edycje.

Dlaczego uważamy, że SNP Poland jest dobrym pracodawcą? Bo łączymy cechy rzadko spotykane w jednej organizacji - duże możliwości rozwoju, a zarazem dobrą atmosferę i elastyczność środowiska pracy. Dowiedz się więcej, na czym to polega w praktyce!

SNP InvoiceFlow

Elektroniczny Obieg Faktur (EOF) w SAP

Udostępnij
SNP InvoiceFlow to zestaw rozszerzeń systemu SAP umożliwiających realizację Elektronicznego Obiegu Faktur (EOF) w całości wewnątrz systemu SAP, w oparciu o obraz dokumentu w formacie PDF zarchiwizowany w systemie SNP ECM. Poprzez dedykowane aplikacje (np. fiszki faktury) w ramach procesu EOF dokumenty są wstępnie wprowadzane, dekretowane, weryfikowane, księgowane, a także wyjaśniane są różnice ilościowo/wartościowe.

Rozwiązanie SNP InvoiceFlow może być zintegrowane z inteligentnym systemem OCR, który automatyzuje wstępne wprowadzanie dokumentów na początkowym etapie procesu EOF. Ścisła integracja z systemem SNP ECM, wspierającym elektroniczne przetwarzanie, archiwizację i obieg dokumentów oraz informacji, gwarantuje trwałą i bezpieczną archiwizację dokumentów. Dla użytkowników o różnych kompetencjach oraz rolach rozwiązanie oferuje trzy interfejsy użytkownika (SAP GUI, SAP Portal, SAP Fiori).

Rozwiązanie może być wykorzystane we wszystkich organizacjach korzystających z systemu SAP, które ewidencjonują znaczną liczbę faktur i które chcą wdrożyć usystematyzowany proces EOF.

SNP InvoiceFlow umożliwia uporządkowanie oraz usystematyzowanie obiegu dokumentów w ramach procesu EOF w formie elektronicznej oraz eliminację obiegu dokumentów w formie papierowej.

Produkt SNP InvoiceFlow składa się z trzech podstawowych komponentów:

 • niestandardowych komponentów SAP,
 • systemu archiwizacji SNP ECM,
 • inteligentnego systemu OCR.

Jednym z niestandardowych komponentów SAP jest aplikacja Fiszki faktury, która stanowi logiczną nakładkę na standardowe transakcje do wprowadzania faktur w modułach MM oraz FI SAP, umożliwiającą realizację Elektronicznego Obiegu Faktur. EOF to proces, w którym dokumenty (faktury/korekty) są dekretowane, weryfikowane, opisywane i akceptowane przez właściwe osoby wewnątrz organizacji. Otrzymany dokument jest udostępniany w aplikacji Fiszki w postaci załącznika w formacie PDF, zarchiwizowanego w systemie archiwizacji SNP ECM. Aby usprawnić pracę osób wstępnie wprowadzających dokumenty, przygotowano możliwość integracji z inteligentnym systemem OCR (optyczne rozpoznawanie treści dokumentu). Dzięki temu pierwsze kroki procesu związane z rejestracją dokumentu zostały zautomatyzowane (fiszka powstaje automatycznie w tle).

Fiszka posiada trzy warstwy wizualne, które powstały z myślą o różnych grupach docelowych:

 • Interfejs SAP GUI – jest przeznaczony dla ekspertów/kontrolerów finansowych, dla działów księgowości, ew. także dla użytkowników końcowych pracujących w SAP GUI,
 • Interfejs WebDynpro – jest przeznaczony dla użytkowników końcowych korzystających np. z SAP Portal,
 • Interfejs SAP Fiori (UI5) – przeznaczony dla użytkowników końcowych korzystających z przeglądarki internetowej (np. na laptopach i urządzeniach mobilnych).

Proces Elektronicznego Obiegu Faktur dla faktur (MM) z referencją do zamówień MM składa się z następujących etapów:

 • skanowanie,
 • rejestracja/weryfikacja,
 • księgowanie,
 • wyjaśnienie odchyleń ilościowych (tylko gdy wystąpiło odchylenie),
 • wyjaśnienie odchyleń wartościowych (tylko gdy wystąpiło odchylenie).

Proces EOF dla faktur (FI) bez referencji do zamówień MM składa się z następujących etapów:

 • skanowanie,
 • rejestracja/weryfikacja,
 • akceptacja (podproces składający się z N kroków akceptacji dokumentu, w zależności od wewnętrznych ustaleń danej firmy),
 • księgowanie.

Podproces akceptacji dokumentów bez zamówień jest konfigurowalny za pomocą narzędzia BRF (Business Rules Framework), które pozwala zdefiniować liczbę etapów akceptacji, algorytmy wyboru osoby akceptującej, np. właściciela MPK itp.

W przypadku dokumentów z referencją do zamówień zakładamy, że finansowo akceptowane są zamówienia; dlatego w ramach SNP InvoiceFlow zostało udostępnione tylko wyjaśnianie odchyleń.

Rozwiązanie jest zgodne z wymaganiami SOX oraz koncepcją Separation of Duties (SoD). Zadbano między innymi o ścisły rozdział pomiędzy osobami rejestrującymi oraz księgującymi dokumenty.

Dzięki narzędziu SNP InvoiceFlow proces rejestracji dokumentów jest szybszy, lepiej udokumentowany, charakteryzuje się pełną kontrolą etapu przetwarzania dokumentów. Dzięki rozwiązaniu dokumenty są zawsze zweryfikowane, prawidłowo zadekretowane, co przyśpiesza proces realizacji płatności, wpływa na cash flow organizacji oraz ma pozytywny wpływ na relacje z dostawcami.

W ramach standardowej licencji SNP InvoiceFlow klient otrzymuje:

 • analizę fit & gap (2 dni robocze),
 • instalację komponentów SAP,
 • instalację SNP ECM,

Ze względu na skalowalność produktu, optymalnym krokiem postępowania jest przeprowadzenie analizy fit & gap, np. mapowanie różnorodności scenariuszy księgowych wynikających ze złożoności i etapowości akceptacji zdarzeń gospodarczych.

Instalacja inteligentnego systemu OCR jest opcjonalna i wymaga nabycia dodatkowych licencji na rozwiązane rekomendowane przez SNP Poland.

Polecana oferta

Udostępnij

Formularz kontaktowy2

 1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 2. Administratorem Danych Osobowych jest SNP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
 3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
 4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
 5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
 6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy SNP Poland Sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. SNP Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

Napisz maila lub zadzwoń

E-mail: office.pl@snpgroup.com
Tel. 61 827 7000

SNP Poland Sp. z o.o.

Centrala:
Złotniki, ul. Krzemowa 1
62-002 Suchy Las k. Poznania

W czym możemy pomóc?
Napisz do nas
Wyślij email
Zadzwoń

 1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 2. Administratorem Danych Osobowych jest SNP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
 3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
 4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
 5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
 6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy SNP Poland Sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. SNP Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

Kontakt ogólny do firmy
office.pl@snpgroup.com

Pytania o produkty i usługi
info.pl@snpgroup.com

Pytania na temat pracy i staży
kariera@snpgroup.com

61 827 70 00

Biuro jest czynne
od poniedziałku do piątku
w godz. 8:00 – 17:00

Szanowni Państwo,

Wszyscy wiemy, jak poważne perturbacje w firmach powoduje obecna sytuacja.

Niedostępność wielu pracowników, zwiększona ilość pracy dla innych, konieczność pracy zdalnej, a w konsekwencji, problemy z wykonywaniem podstawowych procesów biznesowych.

Możemy Państwu pomóc. Do Państwa dyspozycji jest ponad 300 pracowników SNP Poland: konsultantów SAP, specjalistów od systemów operacyjnych, baz danych, wirtualizacji i infrastruktury IT, a także programistów różnych technologii.
Jesteśmy przygotowani organizacyjnie i technologicznie do zdalnej pracy, bo od lat robimy to w ramach kontraktów serwisowych i projektów. Możemy uzupełnić Państwa zespoły i zrekompensować niedobory.

Prosimy o kontakt:

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir alle wissen, wie ernst die derzeitige Situation in Unternehmen ist. Herausforderungen liegen in der Nichtverfügbarkeit vieler Mitarbeiter, in einer erhöhten Arbeitsbelastung, der Notwendigkeit von Remote-Arbeit - und daraus folgend in Problemen bei der Ausführung grundlegender Geschäftsprozesse.

Wir können Ihnen in diesen herausfordernden Zeiten helfen. Über 300 Mitarbeiter von SNP Poland stehen Ihnen zur Verfügung: SAP-Berater, Spezialisten für Betriebssysteme, Datenbanken, Virtualisierung und IT-Infrastruktur sowie Programmierer für unterschiedliche Technologien.

Wir sind organisatorisch und technologisch auf Fernarbeit vorbereitet, weil wir auf diese Weise seit Jahren im Rahmen von Serviceverträgen und Projekten arbeiten. Wir ergänzen Ihre Teams und gleichen Engpässe aus.

Bitte kontaktieren Sie uns bei Bedarf:

Dear Customers,

We all know how serious the current situation is in companies. Unavailability of many employees, increased workload for others, the need for remote work - and, consequently, problems with the execution of basic business processes.

We can help you. Over 300 employees of SNP Poland are at your disposal: SAP consultants, specialists in operating systems, databases, virtualization and IT infrastructure, as well as programmers of various technologies.

We are organizationally and technologically prepared for remote work, because for years we have been doing it as part of service contracts and projects. We can supplement your teams and make up for shortages.

Please contact us: