PL EN
Najlepsze praktyki zarządzania usługami SAP

Dedykowana organizacja serwisowa SNP zapewnia jakość i ciągłość obsługi kontraktów SAP Managed Services. Pracujemy w oparciu o standardy ISO 20000 i ISO 27001. Posiadamy certyfikat PCoE - SAP Partner Center of Expertise.

SNP Poland to lider rynku usług SAP w Polsce.
Zapewniamy pełen zakres wdrożeń, rozwoju i utrzymania systemów SAP. Dostarczamy usługi bezpieczeństwa IT i rozwoju oprogramowania. Do 2017 roku działaliśmy jako BCC.

Jesteśmy częścią Grupy SNP – wiodącego światowego dostawcy rozwiązań do transformacji środowisk SAP.

Od 1995 roku zrealizowaliśmy z sukcesem setki projektów IT w Polsce i kilkudziesięciu innych krajach.

Nasi eksperci przedstawiają najciekawsze rozwiązania i nowości ze świata IT.

Zobacz archiwum nagrań z webinarów, zarejestruj się na kolejne edycje.

Zobacz nadchodzące webinary:

  Brak wyników

Dlaczego uważamy, że SNP Poland jest dobrym pracodawcą? Bo łączymy cechy rzadko spotykane w jednej organizacji - duże możliwości rozwoju, a zarazem dobrą atmosferę i elastyczność środowiska pracy. Dowiedz się więcej, na czym to polega w praktyce!

EasyInput: Dane z Excela prosto do SAP

Praca z SAP – teraz wydajniejsza i przyjemniejsza

Udostępnij
Drukuj:
SNP EasyInput to narzędzie, które umożliwia wykonywanie transakcji biznesowych w systemie SAP na podstawie danych zgromadzonych w skoroszycie MS Excel. Cała obsługa przetwarzania danych wykonywana jest z poziomu przyjaznego interfejsu MS Excel, co znacznie skraca czas i zmniejsza możliwość powstawania błędów przy transferze informacji pomiędzy systemami.
 

SNP EasyInput to rozwiązanie dostępne w ramach oferty produktów autorskich SNP SAP Add-ons. Choć liczba jego możliwych zastosowańnie jest ograniczona, najczęściej narzędzie jest wykorzystywane do migracji danych, wczytywania rozdzielników, wykonywania masowych transakcji na podstawie danych zgromadzonych w arkuszach MS Excel, masowego tworzenia lub zmian danych podstawowych albo odczytywania danych z systemu SAP.

Dane z SAP, dane dla SAP

W firmach posiadających zintegrowane systemy informatyczne (w tym SAP) nadal wiele danych jest zbieranych i przetwarzanych w za pomocą oprogramowania MS Excel. Jako najważniejsze przyczyny  takiego stanu rzeczy można wymienić przyjazność i elastyczność interfejsu rozwiązania firmy Microsoft, a także kwestie licencyjne (nie każdy pracownik ma dostęp do systemu zintegrowanego).

Integracja pomiędzy plikami MS Excel a systemami klasy ERP często nastręcza wiele trudności. Wiele systemów zintegrowanych dobrze sobie radzi z eksportem danych do plików pakietu MS Office. Jednak pobieranie danych ze skoroszytu jest sprawą bardziej skomplikowaną. Zazwyczaj konieczny jest najpierw eksport danych z pliku do formatu zrozumiałego przez system informatyczny (plik tekstowy, np. rozdzielany znakami tabulacji) i w kolejnym kroku wczytanie takiego pliku przez system zintegrowany.

Ze względu na charakter danych wejściowych, przygotowywanych najczęściej przez ludzi, nierzadko zdarzają się w nich błędy. Wymusza to wielokrotne uruchamianie interfejsu i wyłapywanie niepoprawnych informacji. Proces ten bywa bardzo żmudny. Nie inaczej jest w przypadku integracji MS Excel z systemami SAP (np. SAP ERP, CRM, SRM). Chociaż firma SAP udostępniła narzędzia ułatwiające migrację danych (np. Legacy System Migration Workbench, LSMW), to jednak trzeba przyznać, że nie jest ono przyjazne użytkownikowi, przez co najczęściej jest wykorzystywane jedynie przez ekspertów od masowej migracji danych.

SAP i MS Excel – łatwa integracja

Niszę w obszarze integracji SAP – Excel wypełnia produkt SNP EasyInput – łatwy w obsłudze i przyjazny użytkownikowi. Udostępnia on zarówno prostą (jednokrokową) możliwość eksportu nawet złożonych danych z plików MS Excel do systemów SAP, jak i możliwość importu danych z SAP do skoroszytów MS Excel. Konfiguracja SNP EasyInput do konkretnego zastosowania może być wykonywana przez użytkowników biznesowych, bez wsparcia ekspertów SAP.

Tym, co czyni produkt wyjątkowym, jest kompleksowość obsługi procesu integracji SAP – Excel. Narzędzie udostępnia gotowe, czyste formatki wprowadzania/odczytu danych, generuje opisy i informacje sterujące dla użytkownika, a także podpowiedzi co do możliwych wartości wprowadzanych w pola ręcznie, umożliwia też uruchamianie interfejsu w trybie testowym. Posiada przyjazną obsługę komunikatów błędów oraz zabezpieczenie przed utratą przetwarzanych danych. Wszystkie te funkcjonalności są dostępne z poziomu przyjaznego interfejsu użytkownika, zintegrowanego z MS Excel. Interfejs obsługuje także wielojęzyczność i posiada dostępny na żądanie podręcznik użytkownika.

Najważniejsze cechy i zalety

Najważniejsze cechy i zalety SNP EasyInput zostały opisane i częściowo zaprezentowane poniżej. By zapoznać się z pełną funkcjonalnością produktu i poznać jego wszystkie zalety – zachęcamy do pobrania darmowej wersji próbnej produktu.

 • By rozpocząć korzystanie z narzędzia, konieczna jest przyjazna i łatwa instalacja na stacji końcowej użytkownika i oczywiście odpowiednie uprawnienia w systemie SAP. Wraz z plikami instalacyjnymi dostarczane są przykładowe gotowe skoroszyty umożliwiające wykonywanie transakcji z zakresu logistyki, finansów i zarządzania kadrami. Przygodę z SNP EasyInput można więc zacząć w ciągu zaledwie kilku minut.
 • SNP EasyInput obsługuje integrację z SAP całkowicie od strony MS Excel. Jeśli użytkownik stworzy uniwersalny interfejs na jednym systemie, nie ma przeszkód, by wykorzystać go w innym systemie SAP, bez mozolnych zmian (np. przenoszenia zleceń transportowych) w systemach SAP.
 • Konfiguracja SNP EasyInput polega w znacznej części na przygotowaniu/dostosowaniu skryptu odpowiadającego transakcji biznesowej. Skrypty te w dużej mierze powstają automatycznie bądź to poprzez nagranie istniejącej transakcji w systemie SAP, bądź poprzez wygenerowanie na postawie interfejsu biznesowego SAP przez EasyInput. Konfiguracja skryptów jest najtrudniejszym elementem wykorzystania narzędzia EasyInput, ale dostarczone przykłady, obszerny podręcznik użytkownika i materiały dostępne online znacznie ten proces ułatwiają.
 • Oprócz konfiguracji skryptu użytkownik ma możliwość zmiany lub pozostawienia w formie domyślnej dodatkowych parametrów określających, jak skrypt będzie wykonywany. Umożliwia to dostosowanie produktu do potrzeb użytkownika, np. zmianę języka interfejsu produktu.
 • W celu ułatwienia obsługi rozwiązanie udostępnia menu w postaci wstążki Microsoft, która dostosowuje się, dopasowując do możliwych akcji użytkownika w zależności od wykonywanej czynności.
 • Na podstawie konfiguracji skryptu SNP EasyInput automatycznie generuje szablon danych, co znacznie skraca czas przygotowania kolejnego interfejsu. Można go oczywiście później dalej ręcznie dostosowywać do potrzeb użytkownika.
 • W szablonie danych, po naciśnięciu klawisza F4, dostępna jest funkcja podpowiedzi możliwych wartości pola, podobnie jak to się dzieje w systemie SAP. Zmniejsza to znacznie możliwość pomyłek użytkownika przy wypełnianiu arkusza.
 • Aby proces transferu danych (niezależnie od kierunku) przebiegał sprawnie, EasyInput dostarcza możliwość wykonania najpierw przebiegu testowego i dopiero po wyjaśnieniu ewentualnych błędów, przebiegu rzeczywistego. Prócz tego komunikaty prezentowane są przy miejscach, w których wystąpiły błędy, stąd czas korekty danych znacząco się skraca. Opcje zabezpieczenia przed podwójnym księgowaniem tych samych dokumentów czy przesyłaniem tylko rekordów błędnie zakończonych w poprzednim przebiegu pozwalają na jeszcze większe bezpieczeństwo i efektywność transferu.

Przykładowy ekran skryptu – konfiguracja SNP EasyInput

Wstążka ułatwiająca wykonanie najczęstszych funkcji SNP EasyInput

Automatycznie wygenerowany szablon danych SNP EasyInput na przykładzie dokumentu finansowego

Komunikaty przebiegu transferu danych na przykładzie obsługi danych podstawowych materiału w module MM

Kilka słów o technologii

Rozwiązanie wykorzystuje standardowe rozwiązania integracyjne platformy SAP NetWaever. Dlatego może się łączyć z każdym systemem SAP wykorzystującym tę technologię (SAP ERP, SAP CRM, SAP SRM, SAP BW i wiele innych).

Skrypty konfiguracyjne oparte są na przetwarzaniu wsadowym transakcji (tzw. batch input), predefiniowanych funkcjach biznesowych SAP (Business Application Interface, BAPI) lub udostępnionych zdalnie modułach funkcyjnych. Umożliwia to dobranie technologii do konkretnych potrzeb użytkownika, np. jeśli użytkownik chce odzwierciedlić wybraną transakcję, może ją „nagrać”, zaimportować do narzędzia EasyInput i utworzyć na tej podstawie arkusz danych. Z kolei jeżeli istnieje (w bardzo wielu wypadkach tak jest) dobrze zdefiniowany przez SAP interfejs biznesowy (BAPI), to użytkownik, przeglądając repozytorium obiektów biznesowych, lokalizuje nazwę interfejsu, na której podstawie SNP EasyInput generuje skrypt i dalej arkusz danych. W przypadkach nietypowych istnieje możliwość oprogramowania zdalnego modułu funkcyjnego SAP i podłączenia EasyInput do takiego interfejsu.

Przykładowe skrypty SNP EasyInput wykorzystywane w różnych celach

SNP EasyInput a LSMW

SNP EasyInput trudno porównać bezpośrednio do innego produktu, ale pewne cechy wspólne pozwalają na jego porównanie ze standardowym narzędziem migracji udostępnianym przez SAP – LSMW. W tabeli dokonano zestawienia poglądowo porównującego obydwa rozwiązania.

Korzyści biznesowe

Tym, co czyni SNP EasyInput wyjątkowym, jest kompleksowość obsługi procesu integracji SAP – Excel, począwszy od udostępniania gotowych, czystych formatek wprowadzania/odczytu danych, poprzez generowanie opisów i informacji sterujących dla użytkownika, podpowiedzi co do możliwych wartości wprowadzanych w pola ręcznie, umożliwienie uruchamiania interfejsu w trybie testowym, łatwa obsługa komunikatów błędów czy zabezpieczanie przed utratą przetwarzanych danych.

Wszystko w przyjaznym interfejsie użytkownika zintegrowanym z MS Excel, z obsługą wielojęzyczności i dostępnym na żądanie podręcznikiem użytkownika.

Inną wartą podkreślenia zaletą biznesową jest bardzo przystępna cena rozwiązania i oszczędności związane z kosztem licencji SAP (pracownicy, którzy nie wykorzystują procesów biznesowych SAP, a jedynie zasilają go danymi lub potrzebują danych z SAP do innych celów, nie muszą posiadać licencji).

Lepszy Biznes

magazyn klientów SNP

Przejdź do bazy artykułów
Udostępnij
Drukuj:
#}

Formularz kontaktowy

  1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  2. Administratorem Danych Osobowych jest SNP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
  3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
  4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
  5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
  6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy SNP Poland Sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. SNP Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

  Napisz maila lub zadzwoń

  E-mail: office.pl@snpgroup.com
  Tel. 61 827 7000

  SNP Poland Sp. z o.o.

  Centrala:
  Złotniki, ul. Krzemowa 1
  62-002 Suchy Las k. Poznania

  Skontaktuj się z nami

  W czym możemy pomóc?
  Napisz do nas
  Wyślij email
  Zadzwoń

   1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
   2. Administratorem Danych Osobowych jest SNP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
   3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
   4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
   5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
   6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
   7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy SNP Poland Sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. SNP Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

   Kontakt ogólny do firmy
   office.pl@snpgroup.com

   Pytania o produkty i usługi
   info.pl@snpgroup.com

   Pytania na temat pracy i staży
   kariera@snpgroup.com

   61 827 70 00

   Biuro jest czynne
   od poniedziałku do piątku
   w godz. 8:00 – 17:00